Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2009

Ξεκινά το πρόγραμμα ενίσχυσης «Νέων Αγροτών»

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων-Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, ανακοινώνεται ότι ξεκινάνε στις 16 Φεβρουαρίου του 2009, οι διαδικασίες υλοποίησης του Μέτρου “Εγκατάσταση Νέων Αγροτών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013), το οποίο προβλέπει την υποβολή αιτήσεων από τις 16 Φεβρουαρίου και προβλέπει ποσά ενίσχυσης από 20.000€ έως 40.000€ κατά δικαιούχο νέο αγρότη. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο).
Σύμφωνα με την προκήρυξη προβλέπεται η παροχή οικονομικών ενισχύσεων για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών ηλικίας κάτω των 40 ετών, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα, εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλουν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.
Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται από 20.000 έως 40.000 ευρώ και καταβάλλεται σε 3 δόσεις.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης φακέλων υποψηφιότητας για το 2009 ορίζεται από 16-02-2009 έως 31-12-2009 και η περίοδος έγκρισης αυτών θα είναι μετά τις 16-02-2009.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο Μέτρο έχουν φυσικά πρόσωπα, μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής Επικράτειας, εφόσον πληρούνται αθροιστικά και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. Η ηλικία υπολογίζεται με βάση τη διαφορά μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση ενίσχυσης και της ημερομηνίας γέννησης.
β) Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου, κ. α.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 2631055532, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ 2631055541.
ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2641029402, ΘΕΡΜΟΥ 2644022586, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 2642022230, ΒΟΝΙΤΣΑΣ 2643022090, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 2634027445, ΑΣΤΑΚΟΣ 2646041504, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2631055545.
Υ.Γ: Ενημερωτικά στοιχεία από την ιστοσελίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας
http://www.aitnia.gr/. Στην κατηγορία «ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» έχουν αναρτηθεί αναλυτικά όλες οι πληροφορίες που αφορούν στην υποβολή αιτήσεων για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο