Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2009

Νέες προοπτικές για τoν ιαματικό τουρισμό της Αιτωλοακαρνανίας


Η Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας ξεκίνησε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών την εκπόνηση υδρογεωλογικής μελέτης των Ιαματικών Πηγών του νομού μας. Η σύμβαση που εγκρίθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο της 29ης Δεκεμβρίου 2008, περιλαμβάνει την εκπόνηση αναλυτικών μελετών σχετικά με τις ιαματικές πηγές των περιοχών των πηγών «Τρύφου», «Κρεμαστών», «Μουρστιάνου»,
«Κέλοβας», «Στάχτης» και «Μυρτιάς» και απλή καταγραφή των λοιπών ιαματικών πηγών του Νομού, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται σε σαράντα περίπου.
Να σημειωθεί ότι η εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης αποτελεί τη βασική προϋπόθεση της διαδικασίας αναγνώρισης των πηγών από των Ε.Ο.Τ. και της καταχώρισής τους στο Γενικό Μητρώο Ιαματικών Φυσικών Πόρων.
Η συγκεκριμένη διαδικασία είναι αναγκαία για την περαιτέρω διαχείριση των πηγών και την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο