Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2009

Απάντηση στο Ψήφισμα της Ομοσπονδίας Ξηρομεριτών ενάντια στη λιθανθρακική μονάδα στον Αστακό, από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

H Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ξηρομέρου (Ο.Π.ΣΥ.Ξ) κατέβαλε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αποτραπεί η κατασκευή μονάδας παραγωγής ενέργειας με πρώτη ύλη τον λιθάνθρακα στον Αστακό. Η Ομοσπονδία Συλλόγων Ξηρομέρου από την πρώτη στιγμή αντέδρασε έντονα με διαμαρτυρίες, ημερίδες, επιστολές, δημοσιεύματα και τάχθηκε ξεκάθαρα κατά του λιθάνθρακα, για το δικαίωμα στη ζωή σε ένα καθαρό και ασφαλές, φυσικό περιβάλλον. Σε ότι αφορά το Ψήφισμα ενάντια στην λιθανθρακική μονάδα που εκδόθηκε αμέσως μετά την επιτυχημένη ημερίδα της Ο.Π.ΣΥ.Ξ στο Αγρίνιο (14/12/2008) και το οποίο απεστάλη σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, λάβανε και δημοσιεύουμε την απάντηση από το από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας):
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δ/νση Βιομ/κης Χωροθεσίας και Περ/ντος, Τμήμα Α΄, Ταχ. Δ/νση Μεσογείων 119.
Αθήνα 26.1.2009, Αρ. Πρωτ.: Φ/Α.5/29/3665/28
ΠΡΟΣ:
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
(ΟΠΣΥΞ)
Πατησίων 5, 10431, Αθήνα.

Θέμα: Ψήφισμα Ο.Π.ΣΥ.Ξ. σχετικά με τη λειτουργία λιθανθρακικής μονάδας στην ΝΑ.ΒΙ.ΠΕ. Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.
ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ. 91 ψήφισμά σας.
Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού, σας ενημερώνουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, τα εξής:
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 133032/5.9.2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας και την υπ’ αριθ. Οικ. 125813/30.1.2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση που την τροποποιεί, δεν προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης λιθανθρακικής μονάδας ηλεκτρικής ενέργειας στη ΝΑΒΙΠΕ Αστακού.
Στην παρούσα φάση έχει υποβληθεί αίτηση στο ΥΠΕΧΩΔΕ για την ανανέωση – τροποποίηση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα της ΝΑΒΙΠΕ. Ωστόσο μέχρι στιγμής δε έχει εκδοθεί ΚΥΑ ανανέωσης-τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων.
Σε περίπτωση που εκδοθεί ΚΥΑ τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων που να επιτρέπει την εγκατάσταση ανάλογης μονάδας, για τη λειτουργία του εν λόγω εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα απαιτηθεί έγκριση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, καθώς και απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη συγκεκριμένη μονάδα. Για την έκδοση της παραπάνω Ε.Π.Ο. απαιτείται επίσης και η έγκριση του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, στα πλαίσια του οποίου μπορούν να προβάλουν τις θέσεις και τις απόψεις τους οι φορείς και οι κάτοικοι της περιοχής.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Μ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο