Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Συνεδριάζει η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ επιτροπή Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, Κυριακή 4.11.2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

      Σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα την 4η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί καθορισμού τέλους Ύδρευσης -Άρδευσης -Αποχέτευσης  Δήμου για το έτος 2019 και εφ εξής.
2.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί καθορισμού τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2019 και εφ εξής..........3- Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Περί καθορισμού δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων τα οποία ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου για το έτος 2019 και εφ’ εξής.
4.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί καθορισμού τέλους χρήσης Νεκροταφείων Δήμου για το έτος 2019 και εφ’ εξής.
5.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, περί καθορισμού τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου για το έτος 2019 και εφ’ εξής.
6.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών βάσει του αρ. 29 του Ν.3431/2006 και τον με αρ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά την με αρ.184/2012 Α.Ο.Ε. για το έτος 2019 και εφ’ εξής.
7.-Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και για τον καθορισμό του συντελεστή για το έτος 2019 και εφ εξής.
8.-Πρόταση για τον ανώτατο αριθμό των προς έκδοση νέων αδειών πλανόδιου εμπορίου σε παραγωγούς στον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας.
9.-Πρόταση για την καταβολή ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών Λαϊκών Αγορών του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας.
10.-Περί καθορισμού όρων του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο: Βελτίωση και Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας στη Δ.Ε Μεδεώνος.-Οδός από Δασύλλιο Κατούνας έως Επαρχιακό δρόμο Τρύφου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο