Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2018

Το γράφημα της μεταβολής των απ' ευθείας αναθέσεων του Δήμου Ξηρομέρου που αφορούν λογισμικά (συντήρηση, προμήθεια, αναβαθμίσεις, συνδρομές, δικτυακές υποδομές κ.α). Στα 219.131,72 € το συνολικό ποσό.


Σας παρουσιάζουμε σήμερα το γράφημα μεταβολής των απ' ευθείας αναθέσεων του Δήμου Ξηρομέρου και των Νομικών του Προσώπων, που αφορούν λογισμικά (συντήρηση, προμήθεια, αναβαθμίσεις, συνδρομές, δικτυακές υποδομές κ.α)......

Το γράφημα αφορά την παρούσα δημοτική αρχή, δηλαδή του 4 τελευταίους μήνες του 2014 και τα έτη 2015, 2016, 2017 και 2018 (δεν έχει τελειώσει ακόμη).
Τα νούμερα του γραφήματος προέρχονται από το αρχείο Excel που περιέχει όλες τις απ' ευθείας αναθέσεις του Δήμου Ξηρομέρου και των Νομικών του Προσώπων, που αφορούν λογισμικά (συντήρηση, προμήθεια, αναβαθμίσεις, συνδρομές, δικτυακές υποδομές κ.α).
Το περιεχόμενο του Excel έχει διαμορφωθεί από ήδη δημοσιοποιημένα έγγραφα στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», ανοικτά και προσβάσιμα στον καθένα. Το αρχείο μας Excel αποτελείται από πέντε στήλες:
·    1η στήλη: Συνοπτική περιγραφή ανάθεσης.
·   2η στήλη: Ημερομηνία ανάρτησης στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
·   3η στήλη: Υπερσύνδεσμος, ώστε να μπορείτε να δείτε το επίσημο έγγραφο.
·  4η στήλη: Ονοματεπώνυμο αναδόχου.
·   5η στήλη: Το ποσό της ανάθεσης.
Κάποιες λίγες από τις απ' ευθείας αναθέσεις πιθανόν να έχουν ανακληθεί ή να έχει γίνει και αντιλογισμός τους, δηλαδή να μην έχουν εκτελεστεί τελικά. Το πόσες από αυτές έχουν ενταλματοποιηθεί και πόσες όχι, είναι πολύ δύσκολο να το παρακολουθήσουμε.
Καταγράψαμε 45 απ' ευθείας αναθέσεις συνολικής αξίας 219.131,72 €.
Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο Excel.
mytikaspress

1 σχόλιο:

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο