Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

Στο ΑΣΕΠ η κατανομή για 1.538 προσλήψεις στα νοσοκομεία

Στο ΑΣΕΠ η κατανομή για 1.538 προσλήψεις στα νοσοκομεία ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΣΕΠ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 29/08/2016 – 12:34 Αξιολόγηση:0 1 2 3 4 5 (0ψήφοι) Share Like us Tweet Follow us Plus One Το υπουργείο Υγείας απέστειλε την Παρασκευή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) τους πίνακες με την κατανομή 1.538 θέσεων. Πρόκειται κυρίως για νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και προσωπικό διαφόρων άλλων ειδικοτήτων, το οποίο θα καλύψει ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις σε φορείς του υπουργείου Υγείας......

Όπως αναφέρεται το έγγραφο του Ανδρέα Ξανθού, οι εν λόγω θέσεις εντάσσονται σε προηγούμενη κυβερνητική έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης 2.440 κενών οργανικών θέσεων του υπουργείου Υγείας για το 2016.
Στον πρώτο πίνακα, αποτυπώνονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης, οι θέσεις των νοσοκομείων με τους κλάδους και ειδικότητες, οι οποίες ζητείται να καλυφθούν με τη διαδικασία του νόμου 4210/2013, από επιλαχόντες των προκηρύξεων 4Κ/2015 και 5Κ/2015 του ΑΣΕΠ.
Στον δεύτερο πίνακα, αποτυπώνονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης, οι θέσεις των νοσοκομείων με τους κλάδους και ειδικότητες, οι οποίες ζητείται να καλυφθούν με τη διαδικασία της προκήρυξης.
Ο υπουργός Υγείας καλεί τα νοσοκομεία που περιλαμβάνονται στους πίνακες, το ΕΚΑΒ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) να φροντίσουν για τη δέσμευση έξι θέσεων ΔΕ τυφλών τηλεφωνητών και 116 θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, ώστε να παραμείνουν κενές μέχρι την κάλυψή τους από το προσωπικό που θα διορισθεί με τις διατάξεις του νόμου 2643/1998 για προστατευόμενα άτομα.
« Κατανομή των εγκεκριμένων προς πλήρωση 1538 κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας»
Σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ. Α2β/Γ.Π. οικ. 62108/11-8-2016 και Α2β/Γ.Π. οικ. 61851/10-8-2016
εγγράφων μας, αναφορικά με την κατανομή των εγκεκριμένων προς πλήρωση 1538 κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, μετά την υπ’αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./96/25883/20-8-15 «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα (2.440) κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας, για το έτος 2016», Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει και την αρ. 32064/1690/04-08-2016 (ΦΕΚ 2443/Β/08-08-2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σας αποστέλλουμε:
Πίνακα Α” στον οποίο αποτυπώνονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης, οι θέσεις των νοσοκομείων με τους κλάδους/ειδικότητες οι οποίες επιθυμούμε να καλυφθούν με τη διαδικασία του ν. 4210/2013 από επιλαχόντες των προκηρύξεων 4Κ/2015 και 5Κ/2015 του ΑΣΕΠ
Παρακαλούμε όλα τα αναφερόμενα στην απόφαση Νοσηλευτικά Ιδρύματα, το ΕΚΑΒ και τον ΕΟΦ, να φροντίσουν για την δέσμευση των έξι (6) θέσεων ΔΕ Τυφλών Τηλεφωνητών και των εκατόν δεκάξι (116) θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, που αναφέρονται στην αρ. 32064/1690/04-08-2016 (ΦΕΚ 2443/Β/08-08-2016) Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ώστε να παραμείνουν κενές μέχρι την κάλυψή τους από το προσωπικό που θα διορισθεί με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998.
Δείτε αναλυτικά τους πίνακες εδώ

agriniopress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο