Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016

Επίσκεψη του Δημάρχου Αγρινίου στα έργα που εκτελούνται στην επέκταση του σχεδίου πόλεως

Γ. Παπαναστασίου: «Με τη δημιουργία υποδομών που χρηματοδοτούμε με ίδιους πόρους, αλλάζουμε την όψη του Αγρινίου»Αυτοψία στα έργα που εκτελούνται για την κατασκευή απαραίτητων υποδομών στην επέκταση του σχεδίου πόλεως, στην περιοχή Κοκκινοπήλια Καμαρούλας, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Γ. Παπαναστασίου.
Ο κ. Παπαναστασίου τόνισε ότι κι αυτά τα έργα υποδομής, προϋπολογισμού 1.229.000 ευρώ, εκτελούνται με ίδια έσοδα του Δήμου, «ανταποδίδοντας έτσι στους πολίτες τους κόπους τους», κι έχουν ως στόχο «το αμέσως προσεχές διάστημα, σταδιακά, ν’ αλλάξουν την όψη διαφόρων περιοχών της πόλης». Μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση κι όχι τμηματικά κι αποσπασματικά, όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.......

Στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου κλείνει ουσιαστικά η επέκταση του σχεδίου πόλεως, τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν σε ένα μήνα περίπου.
Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες εκσκαφών, κατασκευή επιχώματος, πεζοδρομίων, ρείθρων, οδοστρώσεις, ασφαλτικά, υποδομές ηλεκτροφωτισμού (τοποθέτηση σωλήνων διέλευσης καλωδίων, αγωγός χάλκινος, φρεάτια κλπ.) και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, όπου κριθεί απαραίτητο.
Έχουν προηγηθεί, υδραυλικές εργασίες που αφορούν την ανάπτυξη δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, με προσαρμογή των προβλεπόμενων κατασκευών στις ήδη υπάρχουσες. Τα υφιστάμενα δίκτυα, θα λειτουργήσουν είτε ως αποδέκτες (αποχέτευση), είτε ως τροφοδοτικοί αγωγοί (ύδρευση) και – πλέον – θα αποτελέσουν μαζί με τις νέες κατασκευές, το υπόγειο δίκτυο υποδομών για την εξυπηρέτηση των υδρεύσεων και της απομάκρυνσης των λυμάτων και των ομβρίων υδάτων της περιοχής.

Σημειώνεται ότι τα έργα πραγματοποιούνται μετά από την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ του Δήμου Αγρινίου και της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου, η οποία εγκρίθηκε τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου όσο και από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο