Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση του Προέδρου του ΝΠΔΔ στο Δήμο Ξηρομέρου' Μουρκούση Βασίλειο για την πραγματοποίηση Έκτακτης ΣυνεδρίασηςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλεί σε Έκτακτη -Κατεπείγουσα Δημόσια Συνεδρίαση την Εικοστή Πέμπτη (25η) του Μηνός Ιουλίου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αστακού), για λήψη Απόφασης στο κάτωθι θέμα:.....


ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ - ΕΦΕΣΕΩΣ Ή ΜΗ  ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡ. 38/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.

Ο λόγος του κατεπείγοντος οφείλεται στους χρονικούς περιορισμούς υποβολής άσκησης εφέσεως.
                                                                                               
 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Μουρκούσης Βασίλειος
  
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
    Τακτικά Μέλη
Ναούμης Νικόλαος
Βελόνας Απόστολος
Σαλτογιάννης Χρήστος
Kάντζου Δέσποινα
Πολύζος Βασίλειος
Κολλιάς Ιωάννης

   
 Αναπληρωματικά Μέλη
7.   Τσάρκος Βασίλειος
8.   Ταμπάκης Ηλίας
9.   Ζαγκότας  Βασίλειος
10. Καλλισώρας Νικόλαος
11. Σταμουλάκης Σωτήριος
12. Τζοβόλα Ουρανία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο