Σάββατο 28 Ιουλίου 2012

Ανησυχεί το ΤΕΕ Αιτ/νίας για το δρόμο Άκτιο-Αμβρακία


        Τα σοβαρά προβλήματα που ανακύπτουν στην κατασκευή του οδικού άξονα Ακτίου-Αμβρακίας  απασχόλησαν  την Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας,  το οποίο έστειλε επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σταύρο Καλογιάννη και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Στράτο Σιμόπουλο. 
Αναλυτικά:.......ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας

Λόγω προβλημάτων τα οποία υπάρχουν στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ» τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την υπολειτουργία των εργοταξίων, την επίσχεση εργασίας και την διάλυση της εργολαβίας να γίνεται όλο και πιο πιθανή, το θέμα απασχόλησε την Δ.Ε. του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας  και προς τούτο στάλθηκε επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Σταύρο Καλογιάννη και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Στράτο Σιμόπουλο.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Αξιότιμε Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ
Αξιότιμε Κύριε Γενικέ Γραμματέα

   Στην Περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας είναι σε εξέλιξη το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ίσως έργο Οδοποιίας που εκτελείται αυτή την στιγμή στην χώρα, και είναι Δημόσιο έργο (όχι σύμβαση παραχώρησης), συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (περίπου) με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
   Το έργο πάρα τις αρχικές καθυστερήσεις σημείωσε σχεδόν πλήρη ανάπτυξη με πολύ καλή πρόοδο εργασιών. Σήμερα όμως τα εργοτάξια και των τεσσάρων εργολαβιών οι οποίες απαρτίζουν το έργο υπολειτουργούν και βρίσκονται ένα βήμα πριν την διάλυση της εργολαβίας.
   Το αυτό συμβαίνει και για το έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ» όπως επίσης και στα έργα που εκτελούνται στην γειτονική Περιφέρεια της Ηπείρου και βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια με τα ανωτέρω.
Συγκεκριμένα η κατάσταση αποτυπώνεται ως εξής:
·         ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ – ΝΟΤΟΥ
ΤΜΗΜΑ Χ.Θ. 0-000 έως Χ.Θ. 22+500
=>
Υπολειτουργία εργοταξίου.
Πρόβλημα με την προμήθεια υλικών και επίσχεση εργασίας για καταβολή δεδουλευμένων. 2η προειδοποίηση του άρθρου 61 του Ν. 3669/08.
Ακολουθεί «Ειδική πρόσκληση»
·         §ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ.
ΤΜΗΜΑ Χ.Θ.22+500 έως Χ.Θ. 26+900
=>
Υπολειτουργία εργοταξίου.
Πρόβλημα με την προμήθεια υλικών και επίσχεση εργασίας για καταβολή δεδουλευμένων. 2η προειδοποίηση του άρθρου 61 του Ν. 3669/08.
Ακολουθεί «Ειδική πρόσκληση»
·         ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ.
ΤΜΗΜΑ Χ.Θ.26+900 έως Χ.Θ. 35+000
=>
Υπολειτουργία εργοταξίου.
Πρόβλημα με την προμήθεια υλικών και επίσχεση εργασίας για καταβολή δεδουλευμένων. 2η προειδοποίηση του άρθρου 61 του Ν. 3669/08.
Ακολουθεί «Ειδική πρόσκληση»
·          ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ   ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ-ΝΟΤΟΥ.
ΤΜΗΜΑ Χ.Θ.35+000 έως Χ.Θ. 48+497
=>
Υπολειτουργία εργοταξίου.
Πρόβλημα με την προμήθεια υλικών και επίσχεση εργασίας για καταβολή δεδουλευμένων. 2η προειδοποίηση του άρθρου 61 του Ν. 3669/08.
Ακολουθεί «Ειδική πρόσκληση»
·          ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΑΝΤΙΡΡΙΟ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ
=>
Υπολειτουργία εργοταξίου.
2η προειδοποίηση του άρθρου 61 του Ν. 3669/08.
Ακολουθεί «Ειδική πρόσκληση»

Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ
Κύριε Γενικέ Γραμματέα
Παρ’ όλο που οι πληρωμές των πιστοποιήσεων των ανωτέρω έργων διενεργούνται κανονικά, πρέπει να αξιολογηθεί το γεγονός ότι αυτή η μαζική κατασκευαστική αδυναμία δεν οφείλεται αποκλειστικά στις αναδόχους εταιρείες, καθώς αυτή προκύπτει βεβαίως από την έλλειψη ρευστότητας αυτών, η οποία όμως ανέκυψε λόγω μη πληρωμής των, από άλλα έργα τα οποία εκτέλεσαν ή εκτελούν. Η περαιτέρω διατήρηση αυτής της κατάστασης δεδομένης της υφιστάμενης νομοθεσίας θα οδηγήσει σε διαδικασία έκπτωσης των αναδόχων, καθώς οι αντοχές από πλευράς αυτών, αλλά και οι ανοχές από πλευράς των υπηρεσιών εξαντλούνται.
     Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη θα επιφέρει καθυστέρηση των έργων τουλάχιστον έξι μηνών με αυτονόητες τις κοινωνικά αλγεινές επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες (περαιτέρω αύξηση ανεργίας, απομείωση κύκλου εργασιών,  κ.λ.π.).
Έχοντας υπόψη ως δεδομένα :
·  Την πρόδηλη βούληση του νομοθέτη, η οποία θέλει η έκπτωση του αναδόχου να πραγματοποιείται όταν υπάρχει αποκλειστική και μόνο υπαιτιότητα αυτού,
·   Την επερχόμενη δόση του μηνός Σεπτεμβρίου της δανειακής σύμβασης της Χώρας με την οποία προβλέπεται η αποπληρωμή των χρεών του Ελληνικού Δημοσίου προς τις εργοληπτικές επιχειρήσεις,
· Το προηγούμενο ύπαρξης της εγκυκλίου 9/30-05-2008 (παράταση προθεσμίας εκτέλεσης δημοσίων έργων) η οποία είχε εκδοθεί με σκοπό την θεραπεία ανάλογης τότε δημιουργηθείσας κατάστασης,
προτείνουμε  να εξεταστεί από μέρους σας η δυνατότητα έκδοσης εγκυκλίου ανάλογης με την Εγκ. 9 του 2008 προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη και ικανή παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης των δημοσίων έργων (τουλάχιστον τριών μηνών) ευελπιστώντας εως τότε να λάβει χώρα έστω και μερική αποκατάσταση της ρευστότητας των αναδόχων, μέσω της επερχόμενης δόσης του Σεπτεμβρίου.
     Σημειώνεται επίσης ότι η πρόβλεψη της παράτασης δεν πρέπει να αφορά μόνο το πέρας του έργου αλλά και τις ενδεικτικές και ενδιάμεσες προθεσμίες καθώς και τη δυνατότητα επανυποβολής των χρονοδιαγραμμάτων από πλευράς των αναδόχων.
      Θεωρούμε ότι μέσω αυτής της λύσης είναι δυνατόν να αποφευχθεί το στάδιο της «Ειδικής Πρόσκλησης» λόγω καθυστέρησης εργασιών, ελπίζοντας στην επικείμενη τόνωση της ρευστότητας ,την επαναφορά των εργασιών σε κανονικούς ρυθμούς και εν τέλει την αποφυγή δυσάρεστων κοινωνικά εξελίξεων.

Για το Τ.Ε.Ε. /Τμήμα Ν. Αιτωλ/νίας
Ο Πρόεδρος
Ρόκος Κωνσταντίνος

Κοινοποίηση:
1.  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Πρόεδρο κ. Σπίρτζη Χρήστο
1.  Βουλευτές Νομού Αιτωλοακαρνανίας
2.   Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Κατσιφάρα
1.  Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη
1.  Περιφερειακά ΤΕΕ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: