Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Πρόσληψη 20 ατόμων εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι πέντε ημερομίσθια το μήνα


      Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας ανακοίνωσε ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών  του.
     ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Δείτε την ανακοίνωση:….


Δεν υπάρχουν σχόλια: