Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012

Aνάπτυξη της ευρυζωνικότητας σε «Λευκές» αγροτικές περιοχές

Θ. Μωραΐτης: «Σημαντικό έργο για την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη
      Η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προβαίνει σε Δημόσια Διαβούλευση της Διακήρυξης για την επιλογή μέσω ΣΔΙΤ Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης, για το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές “Λευκές” Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης- Αξιοποίησης των Υποδομών»...


       Στόχος του έργου, το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου ΣΔΙΤ, είναι η κάλυψη αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας, χωρίς υφιστάμενο δίκτυο, με διαδικτυακή υποδομή υψηλής ταχύτητας και η εκμετάλλευση και αξιοποίηση των υποδομών για χρονική περίοδο 10 ετών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 200 εκ. ευρώ δημόσιας δαπάνης για την κατασκευή του, ο οποίος θα καλυφθεί με την αξιοποίηση πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.
      Όπως τονίζει σε δήλωσή του ο αρμόδιος Υφυπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Θάνος Μωραΐτης, «η ενίσχυση απομακρυσμένων περιοχών της ελληνικής περιφέρειας μέσω της δημιουργίας νέων ευρυζωνικών υποδομών, πρόκειται να συμβάλει καθοριστικά στην Αγροτική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια και την τόνωση των τοπικών οικονομιών».

      Επιταχύνοντας την προσπάθεια σύγκλισης με τα επίπεδα ευρυζωνικής διείσδυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συγκεκριμένη δράση συνάδει απόλυτα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. για την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων, η οποία και ενέκρινε, με την υπ. αριθμ. SA.32866(2011/N)-GREECE απόφασή της, το συγκεκριμένο καθεστώς ενίσχυσης, με τίτλο “Broadband development in Greek rural areas”.

Η διαβούλευση ξεκινάει από τις 23 Μαρτίου έως και την Δευτέρα 9 Απριλίου 2012.

        Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα σχόλιά τους στην  ηλεκτρονική διεύθυνση  ruralconsultation@infosoc.gr,   συμπληρώνοντας τα πλήρη στοιχεία τους τόσο στο διαβιβαστικό κείμενο του email όσο και στο αρχείο σχολιασμού που θα αποστείλουν.

     Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού διευκρινιστικές απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:  ruralconsultation@infosoc.gr . 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο