Τετάρτη 28 Μαρτίου 2012

Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους κατοίκους ορεινών περιοχών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

      Υλοποιώντας το πρόγραμμα «Δωρεάν διανομή τροφίμων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο τις σχετικές διατάξεις βάση των οποίων θα γίνει η εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος....


      Ειδικότερα, δικαιούχοι αποτελούν άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. που διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα
      Άποροι χαρακτηρίζονται όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 30% για τη σύζυγο, για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα. 
      Σε περίπτωση που ο δικαιούχος πάσχει από βαρύ, ανίατο ή δυσίατο νόσημα, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 50%. Παράλληλα, η προσαύξηση του 40% ισχύει και στην περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.
   Οι δικαιούχοι επίσης πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι των παρακάτω ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως αυτές ορίζονται με την οδηγία 81/645ΕΟΚ:
1.  Δημοτική Ενότητα Μεσολογγίου: Άγιος Γεώργιος – Καρύτσα - Άνω Κουδούνι – Ελληνικά – Μούσουρα – Ρέτσινα
2.  Δημοτική  Ενότητα Αιτωλικού: Φραγκουλέικα

   Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 6 Απριλίου 2012.
   Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να καταθέσουν τις αιτήσεις, θα πρέπει να προσέλθουν στα γραφεία της Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (Ελ. Βενιζέλου 1 - Μεσολόγγι) έχοντας τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα μέσο ενός και μόνο φορέα υλοποίησης.
2. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
3. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του έτους 2011 ή στην περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
5. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο