Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011

Μικρές μνήμες: Τ' άλογα της καρδιάς και της ανάγκης!


Γράφει ο: Γεώργιος Παληγεώργος

     Όταν τέλειωναν οι δουλειές του χινόπωρου, τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη, αφήναμε τ' άλογα λεύτερα στο βουνό, να γλυτώσουμε λίγο σανό, ίσαμε τα τέλη Μάρτη π' αρχίζαμε τα ανοιξιάτικα οργώματα και τους ματαβάναμε καπίστρι... 
     Στο παχνί κρατούσαμε τη φοράδα μοναχά, σα ζύγωνε σε γέννο. Εκεί στο βουνό, έλεγαν οι παλιοί, τ' άλογα έχαναν τα πέταλά τους κι έτσι το βουνό ονομάστηκε Πεταλάς..
   Τ' άλογα τα όμορφα, τ' άλογα τα δυνατά... Τ' άλογα της καρδιάς και της ανάγκης!.....


Δεν υπάρχουν σχόλια: