Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011


   Θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας, σήμερα Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 2μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Βόνιτσας με (10) δέκα  θέματα στην ημερησία διάταξη. 
Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής...


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 
Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 28 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

1.- Περί αίτησης διαγραφής από Χρηματικό κατάλογο παραβάσεων ΚΟΚ. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

2.- Περί προγραμματισμού πρόσληψης προσωπικού με σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών για το έτος 2012. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
3.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011- τακτοποίηση εσόδων –εξόδων. (Εισηγητής κ.Πρόεδρος)
4.-Εξουσιοδότηση λήψης Κωδικών από την Εθνική Τράπεζα για διαδικτυακές συναλλαγές του Δήμου με την Τράπεζα. (Εισηγητής κ.Πρόεδρος)
5.-Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή χώρων υγιεινής Δημοτικού Σχολείου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
 6.-Περί εγκρίσεως 2ου ΑΠΕ του έργου «Ύδρευση Δ.Δ. Κομπωτής Δήμου Μεδεώνος». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
7.-Περί επιχορήγησης «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας»- Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγήτρια κα Σερεπίσου)
8.-Περί αλλαγής Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κατούνας». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
9.-Περί αλλαγής Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο «Βελτίωση εγκαταστάσεων γηπέδου Παλιαμπέλων». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
10.-Περί έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: