Τρίτη 23 Μαρτίου 2010

Επιστολή διαμαρτυρίας γιατί στις υπό προκήρυξη μελέτες για τμήματα του «δυτικού σιδηροδρομικού άξονα» παρακάμπτεται και αγνοείται το Αγρίνιο.

Ο Όμιλος φίλων σιδηροδρόμου Δυτικής Στερεάς «Χαρίλαος Τρικούπης» με επιστολή του, στο πρόεδρο & διευθύνων σύμβουλο έργα ΟΣΕ Α.Ε. κ. Ιωάννη Πετρόπουλο και με κοινοποίηση στον Υπουργό Υποδομών & Δικτύων, στο ΥΥ&Δ, Τμήμα κοινοβουλευτικού Ελέγχου, στους Βουλευτές Αιτωλοακαρνανίας, Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, κ.α. διαμαρτύρεται γιατί στις υπό προκήρυξη μελέτες για τμήματα του «δυτικού σιδηροδρομικού άξονα» παρακάμπτεται και αγνοείται το Αγρίνιο.
Θέμα: Υπό προκήρυξη μελέτες για τμήματα του «δυτικού σιδηροδρομικού άξονα» Αντίρριο – Ιωάννινα.
Αρχικά οι συγκεκριμένες διακηρύξεις
εντείνουν το ενδιαφέρον και τον αγώνα για το πάγιο αίτημα των κοινωνιών και παραγωγικών τάξεων της πιο απομονωμένης συγκοινωνιακά περιοχής της Ελλάδας και μια από τις φτωχότερες της Ε.Ε για την δημιουργία σύγχρονου σιδηροδρόμου. Είναι κάτι για το οποίο αγωνιζόμαστε δεκαετίες και αποτελεί όραμα και σκοπό.
Από παλαιότερες παρουσιάσεις προμελετών γνωρίζουμε πως προβλέπετε χάραξη που παρακάμπτει αδικαιολόγητα την πόλη του Αγρινίου, την δεύτερη μεγαλύτερη πόλη που διέρχεται ο άξονας. Μια πόλη οικονομικό και φυσικό κέντρο του νομού Αιτωλοακαρνανίας και της Δυτικής Στερεάς.
Με ποια αυτοκαταστροφική λογική ξεκινάει αυτό το έργο πνοής, αγνοώντας μια τεράστια πηγή επιβατών;
Ποια επιστημονικά στοιχεία δικαιολογούν την απομόνωση μιας πόλης 100 χιλιάδων κατοίκων;
Ο όμιλος, η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και σύσσωμη η τοπική κοινωνία, υποστηρίζουμε και διεκδικούμε διαφορετική τελική χάραξη κοντά στο Αγρίνιο. Ελπίζουμε οι τελικές μελέτες που πρόκειται να ξεκινήσουν θα διορθώσουν το αρχικό σφάλμα και θα λάβουν υπόψη τις έντεκα ομόφωνες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων της Αιτωλοακαρνανίας (τις οποίες και σας επισυνάπτουμε) που ξεκαθαρίζουν πως δεν θα ανεχτούν την συγκοινωνιακή απομόνωση που τους επιβάλει ο λάθος σχεδιασμός της προμελέτης.
Θέλουμε να ενημερωθούμε για την πορεία των διαδικασιών για την έγκριση και εξασφάλιση των χρηματοδοτήσεων, την πρόοδο των διαδικασιών των δημοπρατήσεων, το χρονοδιάγραμμα των μελετών και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μελετώμενων έργων προκειμένου να προβούμε σε προτάσεις, γιατί, όπως σας ξεκαθαρίσαμε, δεν θα ανεχτούμε διαφορετική χάραξη.
Τέλος αιτούμαστε την ταχεία προώθηση του δίκαιου αιτήματός μας, σύμφωνα και με την διάταξη του άρθρου 4, παρ. 1 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» και την κοινοποίηση σε εμάς όλων των σχετικών εγγράφων σας. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνεργασία είμαστε πάντα πρόθυμοι και διαθέσιμοι και μπορείτε να επικοινωνείτε οποιαδήποτε στιγμή με τον όμιλο «Χ. Τρικούπης».
Ο πρόεδρος του Ομίλου
Χρήστος Κατσιμπίνης

Δεν υπάρχουν σχόλια: