Αναζήτηση ΞηρόμεροNews. -Παρακαλώ συμπληρώστε αυτό το πεδίο!

Ανακοίνωση Δ/Σ του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης


Ευχαριστούμε τα μέλη για τις προτάσεις που λάβαμε και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε. Το Δ.Σ. θα λάβει υπόψιν όλες τις προτάσεις και παρατηρήσεις και αφού συνεδριάσει θα αποφασίσει για κάθε πρόταση και για κάθε περίπτωση. Θα γίνονται σχετικές ανακοινώσεις κατά περίπτωση......

Μπαμπίνη 27 Αυγούστου 2021

Μετά τιμής

Το Δ.Σ.
enmpampini

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια
* Ξηρόμερο αγαπημένο... Τι λες για όλα αυτά λοιπόν;