Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Βαίνει προς δημοπράτηση το έργο της προμήθειας: «Οδοφωτισμός παραλιακού μετώπου και πεζοδρόμου Μύτικα». Τα τεύχη δημοπράτησης. Ημέρα Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 12:00 μ.μ. ο συνοπτικός διαγωνισμός.


Τον Ιούνιο του 2021 (δείτε
εδώ) σας ενημερώσαμε για την οριστική ένταξη στο LEADER της Αναπτυξιακής ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ Α.Ε., του έργου της προμήθειας για τον οδοφωτισμό στο παραλιακό μέτωπο και τον πεζόδρομο του Μύτικα ύψους 69.942,20 €, μετά την σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από τους ειδικούς συνεργάτες του Δήμου Ξηρομέρου και την Τεχνική Υπηρεσία της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.....

Σήμερα σας ενημερώνουμε ότι το έργο οδεύει προς δημοπρασία, με τα τεύχη δημοπράτησης να είναι έτοιμα και την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου να προχωρά στην έγκριση ανάθεσης της προμήθειας όπως αναφέρεται στην εκπονηθείσα μελέτη, με Συνοπτικό Διαγωνισμό, στον οποίο μπορεί να συμμετέχει όποιος θέλει, με κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας, την πλέον συμφέρουσα από άποψη τιμής προσφορά.

Δείτε εδώ τα τεύχη δημοπράτησης και εδώ την περίληψη της διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού.

mytikaspress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο