Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

Απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου στη Λαογραφία.Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό στη Λαογραφία

Πρόκειται για μελέτη βραβευμένου λαογραφικού υλικού από την Ακαδημία και το Παν/μιο Αθηνών για την περιοχή (Ξηρόμερου, Αιτωλίας, και Αλυζίας)..... Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή μεταπτυχιακοί φιλολογίας, κοινωνιολογίας, γλωσσικών ή ανθρωπιστικών σπουδών .

Τηλ 210-6469666 & 6982059755.

Αποστολή CV: nosos@otenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο