Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

Υποβολή τελικών εργασιών για συμπερίληψη στα πρακτικά του 1ου Συνεδρίου Ιστορίας του Ξηρομέρου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Πληροφορίες: Βασίλειος Ζαγκότας
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6945404281
Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών Αστακός, 30 Αυγούστου 2021

Θέμα: Υποβολή τελικών εργασιών για συμπερίληψη στα πρακτικά του 1ου Συνεδρίου Ιστορίας του Ξηρομέρου

Η Δημοτική Επιτροπή για τον Εορτασμό των 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης του 1821 στο Ξηρόμερο ευχαριστεί θερμά τους εισηγητές και τις εισηγήτριες για την παρουσία τους και τη συμβολή τους στις εργασίες του του 1ου Συνεδρίου Ιστορίας του Ξηρομέρου με θέμα: «Το Ξηρόμερο στην Επανάσταση του 1821: ο τόπος, ο χρόνος, οι άνθρωποι»...
...
Ακολούθως, ανακοινώνει τις προδιαγραφές και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των τελικών εργασιών.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των τελικών εργασιών ορίζεται η 30η Οκτωβρίου 2021.

Οι εργασίες υποβάλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Επιτροπής: xiromero18212021@gmail.com

Προδιαγραφές υποβολής εργασιών:

1. Οι εργασίες υποβάλλονται σε έγγραφο MS Word, μεγέθους Α4, με κανονικά περιθώρια, μονό διάστιχο, γραμματοσειρά Times New Roman 12 σε πλήρη στοίχιση.

2. Η έκταση της εργασίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 8.500 λέξεις.

3. Ο τίτλος της εργασίας θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα μεγέθους 14 στην κορυφή της σελίδας. Μετά από μια κενή γραμμή αναφέρονται με πεζά γράμματα με τη σειρά: Το επώνυμο και το όνομα του συγγραφέα, το e-mail επικοινωνίας και η ιδιότητά του.

4. Ακολουθεί μια περίληψη έως 200 λέξεις και 3-5 λέξεις-κλειδιά.

5. Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων θα πρέπει να αριθμούνται και να παρατίθενται με έντονη γραφή (bold).

6. Εάν το κείμενο περιλαμβάνει εικόνες και χάρτες, αυτά αποστέλλονται σε ξεχωριστό αρχείο.

7. Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα είναι ενδοκειμενικές θα πρέπει να ακολουθούν τις τρέχουσες οδηγίες της American Psychological Association (APA). Η Βιβλιογραφία στο τέλος περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο τα έργα στα οποία γίνονται βιβλιογραφικές αναφορές στο κυρίως κείμενο, ενώ όλες οι αναφορές που υπάρχουν στο κείμενο θα πρέπει να αναγράφονται και στην ενότητα Βιβλιογραφία (βλ. Παράρτημα).

8. Στο τέλος του κειμένου υποβάλλεται ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα του/της εισηγητή/-τριας.

Με εκτίμηση,

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Πίνακας Αποδεκτών:

Αγγέλη Μαρία

Βαρδής Εμμανουήλ

Βερνίκος Νικόλαος

Δημητρούκα Νικολέτα

Δημητρούκας Ιωάννης

Ζαγκότας Βασίλειος

Μήτσης Νικόλαος

Μπαρμπαρούσης Γεώργιος

Νεραντζής Ιωάννης

Ντίνος Στυλιανός

Παλουμπά Γεωργία

Σάββας Αλέξανδρος

Στρατούλης Γεράσιμος

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παραδείγματα ενδοκειμενικών αναφορών:

(Βακαλόπουλος, 1980: 31) (Βερέμης, 2019: 41-45) (Παπαδόπουλος, 2021: 31 · Σταύρου, 2018: 45)

Παραδείγματα παράθεσης βιβλιογραφίας (στο τέλος):

Παραπομπές σε βιβλία Katz, D., Kahn, L.R. (1978). The social psychology of organizations. (3rd ed.). New York: John Wiley.

{Επώνυμο συγγραφέα}, {Αρχικό ονόματος}.

{(χρονολογία έκδοσης)}.

{Τίτλος βιβλίου}. {Πόλη έκδοσης}:

{Εκδοτικός Οίκος}. Παραπομπές σε μεταφρασμένα βιβλία Altrichter, H., Posch, P., Somekh, B. (2001).

Οι εκπαιδευτικοί ερευνούν το έργο τους.

Μια εισαγωγή στις μεθόδους της έρευνας δράσης (Μ. Δεληγιάννη, Μετάφρ.). Αθήνα: Μεταίχμιο. {Επώνυμο συγγραφέα}, {Αρχικό ονόματος}. {(χρονολογία έκδοσης)}.

{Τίτλος βιβλίου} {(όνομα μεταφραστή, Mτφρ.) }. {Πόλη έκδοσης}: {Εκδοτικός Οίκος}. Παραπομπές σε άρθρα σε περιοδικά Μαράκη, Ε. (2010).

Η παρουσία της γυναίκας στα ανώτερα ιεραρχικά επίπεδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Επιστήμες Αγωγής, τ. 2, 159-170. {Επώνυμο συγγραφέα}, {Αρχικό ονόματος}. {(χρονολογία έκδοσης)}, {Τίτλος άρθρου}. {Τίτλος Περιοδικού}, {αρ. τόμου ή τεύχους}, {αρ. σελίδων}.

Παραπομπές σε κεφάλαια βιβλίων

Ανδρεαδάκης, Ν., Ξανθάκου, Γ., Καδιανάκη, Μ. (2006).

Εμπειρική μελέτη του επικοινωνιακού πλαισίου της σχολικής τάξης. Στο Χ. Παπαηλιού, Γ. Ξανθάκου, Σ. Χατζηχρήστου (Επιμ.), Εκπαιδευτική σχολική ψυχολογία, τόμος Γ΄. Αθήνα: Ατραπός, 78-94. {Επώνυμο συγγραφέα}, {Αρχικό ονόματος}. {(χρονολογία έκδοσης)}. {Τίτλος κεφαλαίου}.

Στο {Αρχικό Ονόματος Επιμελητή}. {Επώνυμο Επιμελητή} (Eπιμ.), {Τίτλος Βιβλίου}. {Πόλη έκδοσης}: {Εκδοτικός Οίκος}, {αρ. σελίδων}. Παραπομπές σε πρακτικά συνεδρίων Καδιανάκη, Μ. (2002).

Ετεροαξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση ως μέσο διερεύνησης του επικοινωνιακού κλίματος της σχολικής τάξης: ποιοτική προσέγγιση. Στο Γ. Μπαγάκης (Επιμ.), Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής. Αθήνα: Μεταίχμιο, 367- 374. {Επώνυμο συγγραφέα}, {Αρχικό ονόματος}. {(χρονολογία έκδοσης)}. {Τίτλος Εισήγησης}. Στο {Αρχικό Ονόματος Επιμελητή}. {Επώνυμο Επιμελητή} (Eπιμ.), {Τίτλος Βιβλίου, Αριθ. Τόμου}. {Πόλη έκδοσης}: {Εκδοτικός Οίκος}, {αρ. σελίδων}.

Παραπομπές σε ιστοσελίδες

4 Θεριανός, Κ. (2006). Κουλτούρα του συλλόγου διδασκόντων και επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού.

Ανακτήθηκε στις 2-3-2016 από: http://1lykellin. att.sch.gr/3dihmerida/ 8erinoKostas.pdf.

Δούκας, Χ. (2001). Ποιότητα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Μέντορας, 1, 172- 185. Ανακτήθηκε στις 20-11-2016 από: www.pischools.gr/download/publica-tions/epitheorisi/teyxos1 /e1%20172-186.doc.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο