Πέμπτη, 5 Αυγούστου 2021

Πρόεδρε του Κέντρου Μέριμνας κ Αποστολάκη Παντελή που ξοδεύτηκαν- ξοδεύονται τα 8.000.000 ευρώ περίπου επί των ημερών σας; Οι Δημότες ΑΠΑΙΤΟΥΝ πλήρη ενημέρωσηΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.

Είμαι στη διάθεση κάθε Διοικητικής Αρχής, κάθε Ελεγκτικής Αρχής και κάθε Εισαγγελικής Αρχής.

Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής
Μαθηματικός
Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης05 -08-2021

<< Πρόεδρε του Κέντρου Μέριμνας κ Αποστολάκη Παντελή που ξοδεύτηκαν- ξοδεύονται τα 8.000.000 ευρώ περίπου επί των ημερών σας;

Οι Δημότες ΑΠΑΙΤΟΥΝ πλήρη ενημέρωση>>......

Αγαπητοί Αναγνώστες

Δεσμεύτηκα ότι μέσα στο 2021 θα τα μάθετε όλα για το Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας και τα Νομικά του πρόσωπα σε ότι αφορά έσοδα, έξοδα ,έργα, χρηματοδοτήσεις, απευθείας αναθέσεις , οφειλές δημοτών, ΧΥΤΑ, Νερό, σκουπίδια, καθαριότητα , καλυτέρευση ή όχι της ζωής των Δημοτών , ανάπτυξη ή όχι της περιοχής μας κλπ.

Πιστός στη δέσμευση μου απέναντι σας, ενημερώνω σήμερα για το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου μας με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης. Στην αρμοδιότητα του σε γενικές γραμμές είναι οι Παιδικοί Σταθμοί, η συντήρηση των γηπέδων ( πλην αυτών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), η συντήρηση των κτιρίων των Παιδικών σταθμών, οι εκδηλώσεις κλπ.

Προσέξτε μιλάμε για τη συντήρηση. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ. Αυτό έχει μεγάλη σημασία , η οποία θα αναδεχτεί στις επόμενες δημοσιεύσεις.

Στις 03/10 /2014 έγινε συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ ως εξής:

(ΑΔΑ, ΒΜ4ΙΟΛΧΖ-ΛΚ9)

Α. Τακτικά μέλη από τη πλειοψηφία

1. Παντελής Αποστολάκης , Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος

2. Τραυλός Σωτήριος, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος

3. Πανταζή Παναγιώτα, Δημοτική Σύμβουλος , Μέλος

4. Κουτιβής Ευάγγελος , Δημότης, Μέλος

5. Αντωνίου –Αντωνάκη Ρομπίνη, Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Β. Τακτικά μέλη από τη μειοψηφία

1.Γεροκωστόπουλος Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος , Μέλος

2. Μπουμπούλη- Φραγκογιάννη Αφροδίτη, Δημοτική Σύμβουλος , Μέλος

Στις 29/04/2017 έγινε συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ ως εξής:

Α. Τακτικά μέλη από τη πλειοψηφία

6. Παντελης Αποστολάκης , Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος

7. Βέμη- Καρέλου Αθηνά, Δημοτική Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος

8. Φραδέλος Κων/νος ,Δημοτικός Σύμβουλος , Μέλος

9. Κουτιβής Ευάγγελος , Δημότης, Μέλος

10. Κρητικού Ευτυχία, Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Β. Τακτικά μέλη από τη μειοψηφία

1.Σαλοδημήτρης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος , Μέλος

2. Μπουμπούλη- Φραγκογιάννη Αφροδίτη, Δημοτική Σύμβουλος , Μέλος

Στις 21/10/2019 (βλέπε ΑΔΑ , ΩΖΗΘΟΛΧΖ-ΒΙΣ) σε συνεδρίαση του ΔΣ του Κέντρου Μέριμνας έχουμε:

Το ΔΣ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έχοντας υπόψη την 142/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου και μετά από συζήτηση .

Ομόφωνα Αποφασίζει Και ορίζει τα μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ως εξής:

Α.- ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη από την πλειοψηφία

1. Παντελής Αποστολάκης , Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος

2. Καούρας Ξενοφώντας, Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος

3. Βέμη – Καρέλου Αθηνά, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

4. Τζεφριός Λεωνίδας, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

5. Τσιλιγιάννης Γεώργιος, Δημότης, μέλος

Β.- ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ από την μειοψηφία

6. Ζαχαράκης Μιχαήλ, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

7. Μυλωνίδης Ευθύμιος, Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Έγιναν και κάποιες παραιτήσεις ή αντικαταστάσεις μελών οι οποίες αφορούν πρόσωπα αλλά η πολιτική παρέμενε η ίδια. Η πολιτική μας ενδιαφέρει άλλωστε και όχι τα πρόσωπα.

Εύκολα διαπιστώνει κανείς από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι σήμερα 05-08-2021 Πρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου Μέριμνας είναι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ Αποστολάκης Παντελής μετά βεβαίως από πρόταση του Δημάρχου κ Αποστολάκη Γεωργίου- Θεοδώρου.

Τα μέλη του ΔΣ άλλαξαν τρείς φορές.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ παραμένει ο ίδιος.

Τυχαία; Όχι βέβαια. Αυτό θα αποδειχτεί σιγά και σταθερά με τις δημοσιεύσεις. ΘΑ ΤΑ ΜΑΘΕΤΕ ΟΛΑ.

Σήμερα θα ενημερωθείτε για το ποσό που διαχειρίστηκε και διαχειρίζεται το ΔΣ του Κέντρου Μέριμνας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ Παντελής Αποστολάκης κάνει τις απευθείας αναθέσεις σε προμηθευτές, εργολάβους, καλλιτέχνες κλπ κατά βούληση δική του, υλοποιώντας τις αποφάσεις του ΔΣ σε ότι αφορά το είδος της δαπάνης .

Ερώτηση 1η. Πόσοι αδιάβλητοι διαγωνισμοί έγιναν τα επτά χρόνια της Προεδρίας του κ Αποστολάκη Παντελή;

1. Κάτω από τρείς 2. Ακριβώς τρείς. 3. Κάτω από πέντε.

ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΡΟΣΕΧΩΣ.

Αγαπητοί Αναγνώστες

Το προϋπολογισμό του 2014 είχε ψηφίσει το ΔΣ με Πρόεδρο τη κ Βασιλάκου Πηνελόπη. Στο σημείο αυτό να αναφέρω το εξής. Τα στοιχεία που έχω και αφορούν το διάστημα 1-1-2011 μέχρι 31-12-2014 θα τα δημοσιεύσω μελλοντικά.

Το ΔΣ με Πρόεδρο το κ Παντελή Αποστολάκη πλήρωσε το ποσό των 167.781 ευρώ όπως προκύπτει από τη Διαύγεια. Αυτά αφορούν το χρονικό διάστημα 01-09-2014 μέχρι 31-12-2014.

Ο παρακάτω πίνακας δίνει το ποσό των προϋπολογισμών που διαχειρίστηκε και διαχειρίζεται το ΔΣ του Κέντρου Μέριμνας και ο Πρόεδρος του από 01-09-2014 μέχρι 31-12-2021.

Παρακαλώ δείτε το πίνακα. Από τη στήλη ΑΔΑ της διαύγειας μπορείτε να διαπιστώσετε την εγκυρότητα των στοιχείων.

2014

 ΕΣΟΔΑ

167.781

ΕΞΟΔΑ

167.781

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

0

 

2015

ΕΣΟΔΑ

1.175.000

ΕΞΟΔΑ

1.159.838,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

15.162,00

Ω8ΖΙΟΛΧΖ-Γ37

2016

ΕΣΟΔΑ

1.105.600

ΕΞΟΔΑ

1.098.680

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

6.920

6Ν33ΟΛΧΖ-ΡΜΨ

2017

ΕΣΟΔΑ

1.157.405,00

ΕΞΟΔΑ

1.155.181,30

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

2.223,70

Ω1Ε7ΟΛΧΖ-ΟΕ5

2018

ΕΣΟΔΑ

971.000

ΕΞΟΔΑ

970.580

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

420

ΨΦΗΗΟΛΧΖ-ΑΔ4

2019

ΕΣΟΔΑ

983.500

ΕΞΟΔΑ

978.560

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

4.940

Ω4ΝΕΟΛΧΖ-ΣΛ8

2020

ΕΣΟΔΑ

1.158.053

ΕΞΟΔΑ

1.155.000,00

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3.053,00

636ΘΟΛΧΖ-7ΩΚ

2021

ΕΣΟΔΑ

1.294.455,70

ΕΞΟΔΑ

1.290.703

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3.752,70

ΨΘΗΝΟΛΧΖ-ΕΤ4

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΣΟΔΑ

8.012.795

ΕΞΟΔΑ

7.976.323

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

36.471,40

 


Σημείωση:

1) Η χρηματοδότηση του Κέντρου Μέριμνας γίνεται από το Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας. Για το έτος 2021 προβλέπεται να είναι το ποσό των 550.000 ευρώ.

2) Το Κέντρο Μέριμνας χρηματοδοτείται από την ΕΕΤΑΑ.

3) Για το έτος 2021 έχουμε και χρηματοδότηση 250.000 ευρώ για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις

διατάξεις του ΠΔ 99/2017 .

4) Βεβαίως στους προϋπολογισμούς είναι οι μισθοί και οι ασφαλιστικές εισφορές των υπαλλήλων .

Κλείνουμε σήμερα με την

Ερώτηση 2

Πρόεδρε του Κέντρου Μέριμνας κ Αποστολάκη Παντελή που ξοδεύτηκαν- ξοδεύονται τα 8.000.000 ευρώ περίπου επί των ημερών σας;

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ                                                                                          

25 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Αμείλικτα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Που και σε ποιους πήγαν αυτά τα λεφτά;

Ανώνυμος είπε...

Με αφορμή δήθεν πολιτιστικές εκδηλώσεις έχει στηθεί μια βιομηχανία αναγραφής Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής ανεξέλεγκτη. Που έχουν καταλήξει αυτά τα χρήματα;

Ανώνυμος είπε...

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Βίτσας που δίνει 550.000 ευρώ το χρόνο στο Κέντρο Μέριμνας , αν έχει πολιτικό ανάστημα, να ενημερώσει τους Δημότες τι έλεγε για το Πρόεδρο και το Κέντρο Μέριμνας λίγο πριν ανακοινωθεί η υποψηφιότητα του στις εκλογές του 2019; Ψάξε που πήγαν τα λεφτά Αντιδήμαρχε Βίτσα και εσύ Δήμαρχε Αποστολάκη. Είστε και εσείς συνυπεύθυνοι για αυτά που γίνονται στο Κέντρο Μέριμνας.

Ανώνυμος είπε...

Αντιπρόεδρε του Κέντρου Μέριμνας Καούρα , σε κάλεσα από τη πρώτη στιγμή να παραιτηθείς από το Κέντρο Μέριμνας. Δεν με άκουσες. Με τις υπογραφές και τις δικές σου ξοδεύτηκαν ένα μέρος αυτών των χρημάτων. Δεν διαφώνησες πουθενά. Ενημέρωσε τους Δημότες.

Ανώνυμος είπε...

Παντελή Αποστολάκη οφείλεις να απαντήσεις συγκεκριμένα. Ο γραφικός και ο τρελός του χωριού σε προκάλεσε πολιτικά. Έτσι δεν τον λες; Περιμένω απαντήσεις.

Ανώνυμος είπε...

Πόσα πήγαν σε ένα βιβλιοπωλείο της Βόνιτσας; Στο ίδιο σπίτι συνολικά οι δύο σύζυγοι πόσα λεφτά έχουν πάρει με απευθείας αναθέσεις; Παντελή συγκεκριμένα απάντησε.

Ανώνυμος είπε...

Δάσκαλε Μυλωνίδη και Δικηγόρε Ζαχαράκη , μέλη του ΔΣ του Κέντρου Μέριμνας, απαιτείστε να ενημερώσει ο Πρόεδρος του Κέντρου Μέριμνας που πήγαν τα 8.000.000 ευρώ. Αν δεν το κάνετε έχετε πολλές πολιτικές ευθύνες και συγκαλύπτεται πολιτικά και όχι μόνο ανομίες.

Ανώνυμος είπε...

Τα τραπεζώματα, οι μπύρες, τα σουβλάκια, τα μπουκάλια ουίσκι δεν είναι πολιτισμός. Αυτό που γίνεται στο Δήμο δεν γίνεται πουθενά. Στόχος τους είναι η ψηφοθηρία και τίποτε άλλο.

Ανώνυμος είπε...

covid ξε-covid τα κονομησε παλι ο ηχοληπτης ολο εκδηλωσεις

Ανώνυμος είπε...

Ότι και να λέτε ο Αποστολάκης έχει 43% και εκλέγεται!!! Ο κασολας κάνα 30%αρι και κάνα 25%αρι ο μασουρας η αντίστροφα!!! Αυτό δεν αλλάζει. Συνεπώς ο καινούργιος νόμος βολεύει Αποστολάκη... Εκτός και κάνουν συμμαχία οι άλλοι δύο... Πολύ δύσκολο.

Ανώνυμος είπε...

ΔΗΘΕΝ ΓΙΑ ΤΟ 1821 ΚΑΙ ΜΕ ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Ανώνυμος είπε...

Δηλαδή τι θες να πεις ρε 3.08 μ.μ.;;;να κατέβει μαζί ο μασουρας και ο κασολας;;;Αυτο και αν το τρέμουν οι μασουροκασολαιοι. Πάλι ο Αποστολάκης θα βγει!!!θα "κλέψει" λίγους απο τον έναν, λίγους απ τον άλλον και πιάνει το 51%...

Ανώνυμος είπε...

Ασε τον κόσμο ήσυχο.Γιατι θέλεις να τους ξυπνήσεις.Δε βλέπεις ότι κοιμουντε όρθιοι.

Ανώνυμος είπε...

Στη Ζαβέρδα και στη Πογωνιά δεν έχουμε να πιούμε νερό. Ντροπή σας , αίσχος . Μόνο για πανηγύρια είστε.

Ανώνυμος είπε...

Ροκανίζουν το δημόσιο χρήμα με πρόσχημα το πολιτισμό και την ιστορία. Δεν υπάρχει τσίπα από φιλότιμο.

Ανώνυμος είπε...

Αυθεντικέ υβριστή όταν έχεις απέναντι τον Τριαντακωνσταντή σιωπάς. Γιατί άραγε; Απάντησε όχι όμως με κατινιές. Που πήγαν τα λεφτά;

Ανώνυμος είπε...

Παντελή για τα 8000000€ Τι έχεις να πεις ; Έχεις πειστικές εξηγήσεις; Δωσε τον απολογισμό των 7 ετών στη δημοσιότητα να μάθει ο κόσμος για αυτά που πληρώνει !

Ανώνυμος είπε...

Μεγάλο πάρτι με το δημόσιο χρήμα. Γιατί δεν μιλάει η αντιπολίτευση;

Ανώνυμος είπε...

Παντελή γιατί δεν μιλάς; Που ξοδεύτηκαν τα 8.000.000 ευρώ;

Ανώνυμος είπε...

Ρε αφήστε τα αθροισμενα πόσα και τις λάσπες και μιλήστε καθαρά η μήπως δεν έχετε κάτι άλλο να πείτε? Μιας που είναι και της χρονιάς να πούμε και από το 1821 μέχρι το 2021 που πήγαν τα λεφτά του κράτους? Νομίζετε ότι με αυτό τον τρόπο θα επηρεασετε τους δημότες? Για τόσο χαζούς τους έχετε? Εγώ θεωρώ ότι δεν τρώνε πια κουτοχορτο για να ξεγελιουντε απο το κάθε κουτοπόνηρο που φουσκώνει ποσά για να φαίνονται πολλά.

Ανώνυμος είπε...

Πως παρθηκαν οι εκλογές ο Παντελής τι έκανε με το βαλιτσάκι μοίραζε τη δεν καταλαβαίνεις που πηγαν

Ανώνυμος είπε...

Καλά εσυ να κοιμάσαι ήσυχα και να λες αυτά που σε βολεύουν θα δεις πολλά είναι νωρίς φίλε θα δεις πολλες συμμαχίες μην κοιμάσαι ησυχα

Ανώνυμος είπε...

4:22 μμ
Γιατί ο λαλίστατος άθλιος προσωπικός υβριστής τρύπωσε;

Διέψευσε με στοιχεία τα 8.000.000 ευρώ που διαχειρίστηκε ο Πρόεδρος του Κέντρου Μέριμνας.

Το κυριότερο , απάντησε που ξοδεύτηκαν αυτά τα 8.000.000 ευρώ;

Τα υπόλοιπα είναι στα χέρια της συντεταγμένης πολιτείας που τα εξετάζει.

Οι κατινιές τελείωσαν.

Τα περί κουτοπόνηρου και οι άλλες άθλιες αθλιότητες επιστέφονται.

ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΟΚ.

Η ΤΙΜΩΡΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΛΗΡΗ.

ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ.

ΑΜΕΙΛΙΚΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ.

ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΑ 8.000.000 ευρώ;

Ανώνυμος είπε...

Πήρανε φστανελες

Ανώνυμος είπε...

ΜΕΤΑ ΤΟ XIROMERO BEST ANOIJAN ME THN PAREA KAI TO AKARNANIKA NEA ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ. ΜΠΕΣ ΚΑΙ ΔΕΣ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΝΟΙΚΕΙ ΤΩΡΑ ΚΟΒΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥΤΟΥΣ