Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020

Ευφυής Γεωργία: Για ένα σύγχρονο και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο
Του Χρήστου Σαλτογιάννη
Γεωπόνος-Τμήμα Υποστήριξης Υπηρεσιών Ευφυούς Γεωργίας
NEUROPUBLIC AE

Οι νέοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για μετά το 2020 συνοψίζονται στις φράσεις «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», «Βιοποικιλότητα» και αποτελούν τη νέα στρατηγική επιδίωξη της Ε.Ε. για ένα νέο, βιώσιμο, καινοτόμο και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα παραγωγής τροφίμων. Στον αγροτικό τομέα οι στόχοι επικεντρώνονται στην υιοθέτηση ενός μοντέλου διαχείρισης της παραγωγής, άμεσα συνυφασμένο με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία..... 
Πρακτικά, μιλάμε για ένα σύγχρονο, καινοτόμο και βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο από κάθε πλευρά. Η παραγωγική διαχείριση πρέπει να γίνει φιλικότερη προς το περιβάλλον και πιο ορθολογική σε ότι αφορά τους φυσικούς πόρους (έδαφος, νερό). Παράλληλα θα αποφεύγονται οι άσκοπες καλλιεργητικές επεμβάσεις στη φυτοπροστασία και στη θρέψη (λίπανση). Η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων θα περιοριστεί, ώστε να γίνονται μόνον οι απαραίτητες χημικές επεμβάσεις και όταν κρίνονται αναγκαίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι προβλέπεται μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων κατά 50% και των συνθετικών λιπασμάτων κατά 20% μέχρι το 2030. 
Πλέον, γίνεται απολύτως σαφές ότι πρακτικές που στηρίζονται στην καθαρά εμπειρική προσέγγιση για την φυτοπροστασία και τη λίπανση θα ξεπεραστούν. 
Η μετάβαση λοιπόν σε μια σύγχρονη και καινοτόμο αγροτική παραγωγή συνδέεται άμεσα με την Ευφυή Γεωργία και τις υπηρεσίες που προσφέρει. 
Η Ευφυής Γεωργία αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την ομαλή εξέλιξη των καλλιεργειών και την συνολική απόδοση της παραγωγής, με ένα βιώσιμο τρόπο. 
Επιγραμματικά, τα σημαντικότερα οφέλη της Ευφυούς Γεωργίας είναι τα εξής: • Αξιοποίηση της τεχνολογίας και των δεδομένων της 

• Μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων & λιπασμάτων 

• Σωστή άρδευση 

• Έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν τη παραγωγή 

• Ποιοτική & ποσοτική βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων 

• Μείωση του κόστους παραγωγής 

• Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
Με την ευφυή γεωργία ο παραγωγός γνωρίζει κάθε φορά τις ανάγκες της καλλιέργειας του, ανά πάσα στιγμή ξέρει πόσο, πότε και τι χρειάζεται η παραγωγή του και έτσι οι αποφάσεις του γίνονται ορθότερες και ακριβείς χωρίς περιττές επεμβάσεις. 
Είναι φανερό, το νέο πλαίσιο στρατηγικής της Ε.Ε. θα επηρεάσει και τη μελλοντική Κ.Α.Π. θέτοντας νέους τρόπους διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η Ευφυής Γεωργία αποτελεί το μέσο για την επίτευξη των στόχων που θέτουν οι νέες στρατηγικές της Ε.Ε. για τη βιωσιμότητα της γεωργίας αλλά και του πλαισίου της νέας ΚΑΠ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο