Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021

Σπήλιος Λιβανός σε Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για τα τρόφιμα: «H διασφάλιση βιώσιμων και ανθεκτικών συστημάτων τροφίμων θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη, περιβαλλοντικά, υγειονομικά και κοινωνικά.


Αν τρώμε καλά τρόφιμα, δεν είμαστε μόνο εμείς υγιείς αλλά και ο πλανήτης μας».

Την επείγουσα ανάγκη να διασφαλιστούν βιώσιμα και ανθεκτικά συστήματα τροφίμων ανέδειξε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός στην παρέμβασή του στην προδιάσκεψη της Συνόδου Κορυφής του ΟΗΕ για τα τρόφιμα στη Ρώμη......
Ο ΥΠΑΑΤ σημείωσε ότι ιδιαίτερα η πανδημία του covid και τα όλο συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα (όπως οι ξηρασίες, οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές) έχουν αλλάξει πλέον τις κοινωνικές και οικονομικές ισορροπίες και τονίζουν τη σπουδαιότητα ενός εύρωστου και ανθεκτικού συστήματος τροφίμων το οποίο θα διασφαλίζει πρόσβαση σε επαρκή προσφορά τροφίμων σε προσιτές τιμές για όλους τους πολίτες.


«Τα αποτελέσματα των κρίσεων αυτών έχουν ήδη φανεί στο πιάτο μας: στη διαθεσιμότητα των προϊόντων, την ποιότητα, τη γεύση αλλά και την ασφάλειά τους για την υγεία μας.

Ως εκ τούτου, η διασφάλιση βιώσιμων και ανθεκτικών συστημάτων τροφίμων αποτελεί επιτακτική ανάγκη και θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη, περιβαλλοντικά, υγειονομικά και κοινωνικά» τόνισε ο κ. Λιβανός και αναφέρθηκε στην επείγουσα ανάγκη αναζήτησης συνδυαστικών λύσεων σε σχέση με κρίσιμους παράγοντες που θα καθορίσουν την επιτυχή μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων, όπως :
• την καλύτερη ενημέρωση του καταναλωτή και τη μείωση της απώλειας και της σπατάλης των τροφίμων, προάγοντας ταυτόχρονα τα κατάλληλα καταναλωτικά πρότυπα και την υγιεινή διατροφή,

• την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα των τροφίμων, που παραπλανά τους καταναλωτές και δεν τους επιτρέπει να κάνουν συνειδητές επιλογές, με την εντατικοποίηση των ελέγχων και την ισχυροποίηση του πλαισίου για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,

• την αναβάθμιση του επιπέδου ευζωίας των ζώων, ως επιταγή της σύγχρονης κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της σταδιακής απεντατικοποίησης της εκτροφής και της μείωσης της χρήσης αντιμικροβιακών ουσιών,

• τη μείωση της χρήσης χημικών σκευασμάτων στην πρωτογενή παραγωγή, με την προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων για την καταπολέμηση παθογόνων οργανισμών σε καλλιέργειες, όπως οι βιολογικοί παράγοντες ελέγχου,

• την ενσωμάτωση πρακτικών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως η ορθολογική διαχείριση των υδάτων, η καταπολέμηση της διάβρωσης των εδαφών και της αποψίλωσης των δασών, και η προώθησης της χρήσης βιοκαυσίμων.

• την ενσωμάτωση της καινοτομίας και την ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, για την εξασφάλιση μιας πιο βιώσιμης παραγωγής τροφίμων, την βελτίωση της παραγωγικότητας και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων.

O YΠΑΑΤ σημείωσε ότι ως αρμόδιοι, οι υπουργοί Γεωργίας και Τροφίμων, οφείλουν να πρωτοστατήσουν στις προσπάθειες για ένα βιώσιμο και ασφαλές σύστημα τροφίμων, ενισχύοντας τον συντονισμό μεταξύ των χωρών, ειδικά σε περιόδους κρίσεων.

«Κύριος στόχος των δημόσιων πολιτικών τα επόμενα χρόνια είναι να αφήσουμε για τις μελλοντικές γενιές ένα αποτελεσματικότερο μοντέλο αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης που θα επιτρέπει την ανάπτυξη ανθεκτικών, ασφαλών και δίκαιων συστημάτων τροφίμων» είπε ο κ. Λιβανός.

Τόνισε, δε, ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία, ο ρόλος της ΚΑΠ μπορεί να είναι καταλυτικός, με την πράσινη αρχιτεκτονική να προσφέρει μια βάση για την ορθότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και, κατ’ επέκταση, την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας.

«Στο πλαίσιο αυτό, στην Ελλάδα έχουμε θέσει ως μέγιστη προτεραιότητά μας τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την Ελληνική Διατροφή και τα ελληνικά προϊόντα με στόχο τη διασφάλιση ασφαλέστερων, θρεπτικότερων και ποιοτικότερων τροφίμων δίνοντας έμφαση στα ιδιαίτερα θρεπτικά χαρακτηριστικά των ελληνικών προϊόντων μας.

Αν τρώμε καλά τρόφιμα, δεν είμαστε μόνο εμείς υγιείς αλλά και ο πλανήτης μας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο