Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021

Ενημερωτική ημερίδα στη Ναύπακτο, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «CI-NOVATEC»


Ενημερωτική ημερίδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «CI-NOVATEC» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 και ώρα 19.00 στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ναυπάκτου.....

Το «CI-NOVATEC» με αναλυτικό τίτλο «CustomerIntelligence for inNOVAtive TourismE Cosystems», χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020, με στόχο να ενθαρρύνει ένα έξυπνο, βιώσιμο και διακρατικό τουριστικό οικοσύστημα μέσω της ανάπτυξης μιας εφαρμογής κινητών τηλεφώνων και ενός συστήματος διαχείρισης δεδομένων, μέσω του οποίου συλλέγονται δεδομένα από τους επισκέπτες. Τα δεδομένα στη συνεχεία θα αναλύονται με σκοπό τη λήψη εκείνων των αποφάσεων από τους φορείς χάραξης πολιτικής, τόσο σε περιφερειακό, τοπικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο