Τρίτη 27 Ιουλίου 2021

Τοποθέτηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας για το ΠΟΠ "Ελιά Καλαμάτας"


Αγαπητέ κύριε Βασιλόπουλε,

Σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας με ημερομηνία 27 Μαΐου 2021 σχετικά με την προστασία του «Ελιά Καλαμάτας / Elia Kalamatas» ως Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ).....

Ήδη πριν από την καταχώριση αυτού του ΠΟΠ, η συγκεκριμένη ποικιλία ελιάς ήταν γνωστή και κυκλοφορούσε στο εμπόριο ως «Kalamon» και το συνώνυμό της «Kalamata». Καθώς και η ποικιλία φυτών που κοινοποιήθηκε από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές στο σύστημα FRUMATIS, είναι γνωστό ότι η παραγωγή της συγκεκριμένης φυτικής ποικιλίας στην Ελλάδα, εκτός της γεωγραφικής περιοχής του ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας / Elia Kalamatas», υπερβαίνει κατά πολύ την παραγωγή του ΠΟΠ. Επιπλέον, η συγκεκριμένη φυτική ποικιλία καλλιεργείται εκτός Ελλάδας και τόσο οι ελληνικές όσο και οι μη ελληνικές ελιές που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για το ΠΟΠ διατίθενται ευρέως υπό την ονομασία της ποικιλίας.

Προκειμένου να σεβαστούμε τα δικαιώματα τόσο αυτών που εμπορεύονται προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί ως ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας / Elia Kalamatas» όσο και αυτών των ειδικών ποικιλιών μάρκετινγκ, η ΕΕ έχει ρυθμίσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί [1]η ονομασία ποικιλίας όταν ένας παρόμοιος ή πανομοιότυπος όρος καταχωρείται ως ΠΟΠ. Συνοπτικά, η καταχώριση του ΠΟΠ που περιέχει ή περιλαμβάνει ένα όνομα ποικιλίας δεν εμποδίζει τη χρήση του όρου ποικιλίας υπό την προϋπόθεση:

(α) το προϊόν προέρχεται από την ποικιλία

(β) οι καταναλωτές δεν παραπλανώνται

γ) η χρήση συνιστά θεμιτό ανταγωνισμό και

(δ) η χρήση δεν εκμεταλλεύεται τη φήμη του ΠΟΠ.

Επιπλέον, μόνο το ΠΟΠ μπορεί να περιγραφεί με τη συγκεκριμένη καταχωρημένη ονομασία "Ελιά Καλαμάτας / Elia Kalamatas" και να συνοδεύεται από το επίσημο λογότυπο ΠΟΠ της ΕΕ, το οποίο επιτρέπει στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν το προϊόν προέλευσης ΠΟΠ.

Όσον αφορά την καταχώριση του όρου «Kalamata» στο Ελληνικό Μητρώο Φυτικών Ποικιλιών, καθώς και στο FRUMATIS, η νομοθεσία της ΕΕ για τα οπωροφόρα δεν προβλέπει τη δυνατότητα αξιολόγησης της καταλληλότητας των ονομαστιών ποικιλιών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εγγραφή αυτών των ονομασιών ποικιλιών στη βάση δεδομένων FRUMATIS[2] σύμφωνα με αποδεκτές διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές, όπως ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ για τα οπωροφόρα φυτά και την ισχύουσα εθνική τους νομοθεσία.

Όσον αφορά τις τέσσερις εκστρατείες προώθησης από τον εκτελεστικό οργανισμό CHAFEA[3], επιλέχθηκαν[4] μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2016[5]. Στοχεύουν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τις ευρωπαϊκές επιτραπέζιες ελιές, τα ισχύοντα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και την ποιότητα και τη γεύση των επιλεγμένων ποικιλιών ελιάς (Konservolia, Chalkidiki, Kalamata και Throuba).

Το πρόγραμμα προώθησης που στόχευε στην εσωτερική αγορά υποβλήθηκε στο θέμα 2 των αιτήσεων, το οποίο είναι αφιερωμένο στην ανάδειξη συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των γεωργικών μεθόδων και των χαρακτηριστικών των προϊόντων. Οι προτάσεις για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης του καθεστώτος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) θα είναι επιλέξιμες βάσει του θέματος 1 της αίτησης υποβολής προτάσεων. Για τα τρία προγράμματα που υποβλήθηκαν σε θέματα που στόχευαν σε Τρίτες Xώρες, θα ήταν πιθανή η προώθηση συστημάτων ποιότητας της Ένωσης, αλλά δεν προτάθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι για το ΠΟΠ «Ελιά Καλαμάτας / Elia Kalamatas» μπορεί να υποβληθεί πρόταση κατά τη διάρκεια μιας επερχόμενης πρόκλησης για πρόταση στο θέμα της προώθησης των συστημάτων ποιότητας της Ένωσης.

Με εκτίμηση,

Janusz Wojciechowski

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο