Σάββατο 31 Ιουλίου 2021

Στη « μεγαλοψυχία» των δημάρχων αφέθηκε η παραμονή ή μή των συμβασιούχων


Δεν είναι δεσμευτική και για όλους, σύμφωνα με τη ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή , η παράταση για ακόμη δυο μήνες της παραμονής των συμβασιούχων που είχαν προσληφθεί εκτάκτως λόγω covid, αφότου ξέσπασε η πανδημία ......

Η νομοθετική ρύθμιση που έκανε η Βουλή δίνει το δικαίωμα στον κάθε Δήμαρχο- συγκεκριμένα στην Οικονομική Επιτροπή- να αποφασίσει εκείνη αν θα παραμείνουν ή όχι .
Έτσι οδηγούμαστε σε μια κατάσταση περίπλοκη .
Πρώτον, να μην είναι ΚΑΘΟΛΙΚΗ η παραμονή των συμβασιούχων ακόμη και του ίδιου δήμου . Που σημαίνει ότι σ΄ ένα δήμο ο κάθε δήμαρχος μπορεί να κρατήσει όποιους και όσους εκείνος θέλει .
Δεύτερον , να υπάρξουν πανελλαδικά συμβασιούχοι « δυο ταχυτήτων». Δήμοι που θα τους κρατήσουν όλους και δήμοι που θα τους απολύσουν στο σύνολο ή εν μέρει/
Αναφέρει συγκεκριμένα η ρύθμιση που ψηφίστηκε :
«Συμβάσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στους ΟΤΑ και βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για αποτροπή διάδοσης του Κορωναιού ΟΙΟ-19 και οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α’ 214), δύνανται να παραταθούν από λήξη τους και μέχρι τις 30.09.2021, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής. Η παράταση των συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράτε στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α 134).

news-ta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο