Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα.


    Πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες αστυνομικές εξορμήσεις σε Αχαΐα, Ακαρνανία , Ηλεία και Αιτωλία.
Ελέχθησαν (654) άτομα και συνελήφθησαν (36) δράστες επίσης βεβαιώθηκαν (142) τροχονομικές παραβάσεις.
Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, με τη συμμετοχή αστυνομικών των τοπικών Αστυνομικών Τμημάτων και των Υπηρεσιών Ασφαλείας των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Ακαρνανίας, Ηλείας και Αιτωλίας. ......
Ειδικότερα σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Αχαΐα, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί, των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας:
Ελέχθησαν: εκατόν ενενήντα (197) άτομα εκατόν είκοσι εννέα (129) οχήματα.
Προσήχθησαν: εξήντα οκτώ (68) άτομα στις αστυνομικές υπηρεσίες.
Συνελήφθησαν : είκοσι τρία (23) άτομα, από τα οποία:
Δεκατρείς (13) αλλοδαποί για παράνομη έξοδο από τη Χώρα

Τρεις (3) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί ως διακινητές μεταναστών

Πέντε (5) για υγειονομικές παραβάσεις

Βεβαιώθηκαν :
Δέκα έξι (16) υγειονομικές παραβάσεις.

Είκοσι εννέα (29) τροχονομικές παραβάσεις.

Στην ευρύτερη περιοχή της Ακαρνανίας από αστυνομικούς των αστυνομικών υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας:
Ελέχθησαν : διακόσια είκοσι εννέα (229) άτομα και διακόσια δέκα πέντε (215) οχήματα.
Προσήχθησαν : τριάντα δύο (32) άτομα στις αστυνομικές υπηρεσίες.
Συνελήφθησαν: εννέα (9) άτομα, από τα οποία:
Δύο (2) αλλοδαποί για παράβαση Νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ένα (1) ημεδαπός και ένας αλλοδαπός για άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος

Τέσσερεις (4) ημεδαποί για υγειονομικές παραβάσεις

Ένας (1) ημεδαπός για καταδικαστική απόφαση

Βεβαιώθηκαν :
Εξήντα μία (61) τροχονομικές παραβάσεις.

Έξι (6) για υγειονομικές παραβάσεις.

Σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στην Ηλεία στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί, των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας:
Ελέχθησαν : εξήντα (60) άτομα και είκοσι πέντε (52) οχήματα.
Προσήχθησαν : οκτώ (8) άτομα στις αστυνομικές υπηρεσίες.
Συνελήφθησαν : τρία (3) άτομα, από τους οποίους δύο ημεδαποί για κλοπή και ένας υπήκοος Αλβανίας για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.
Βεβαιώθηκαν :
Δεκατρείς (13) τροχονομικές παραβάσεις.

Τέλος, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αιτωλίας πραγματοποίησαν εξόρμηση στο Μεσολόγγι και στο Αιτωλικό, με τα παρακάτω αποτελέσματα:
Ελέχθησαν : εκατόν πενήντα εννέα (159) άτομα και είκοσι πέντε (25) οχήματα.
Προσήχθησαν : έξι (6) άτομα στις αστυνομικές υπηρεσίες.
Συνελήφθη : ένας (1) αλλοδαπός για παράβαση του Νόμου περί Αλλοδαπών.
Βεβαιώθηκαν : Έξι (6) παραβάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Τριάντα εννέα (39) τροχονομικές παραβάσεις.

Υπογραμμίζεται ότι, οι δράσεις αυτές, είναι στοχευμένες και αποσκοπούν στην πρόληψη και στην καταστολή της εγκληματικότητας, αλλά και στη τόνωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: