Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Δείτε τη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου για το Παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο του Γυμνασίου Αστακού

ΔΕΙΤΕ το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου για το παρκέ στο κλειστό γυμναστήριο του Γυμνασίου Αστακού που προκάλεσε πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις.  

Αριθμός Αποφάσεως: 99 / 2014
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ κ. ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ.

     Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, σήμερα την Δεκάτη τέταρτη (14η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ., συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου.
       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Γαλούνη Ερωτόκριτο, ο οποίος εισηγούμενος το 20o θέμα Ημερήσιας Διάταξης, είπε τα εξής:

      Σύμφωνα με την από 14.09.2014 τεχνική έκθεση των Συμβούλων Μηχανικών Κάκου Παναγιώτη και Σερακιώτη Αλεξάνδρας με τίτλο έργου: ‘Νομιμοποίηση κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου Δ.Κ. Αστακού και προσθήκη κατ΄επέκταση’ το ανωτέρω Γυμναστήριο νομιμοποιείται με τον Ν. 4178/2013.
     Επίσης λόγω ανάγκης χώρων για χρήση πολιτιστικών δραστηριοτήτων θα γίνει προσθήκη κατ΄επέκταση στο Ανατολικό τμήμα του κτιρίου επιφάνειας 37,94 τετρ. μέτρων ώστε να είναι δυνατή η παραμονή και επισκεπτών εντός του κτιρίου, λόγω αναγκαίας μετατόπισης του αγωνιστικού χώρου.
    Η ανωτέρω αιτούμενη προσθήκη θα κατασκευασθεί με φέροντα οργανισμό σιδηρά στέγη (κοιλοδοκοί) και επικάλυψη πλευρικών τοιχωμάτων και στέγης με θερμομονωτικά πάνελ............
     Στην συνέχεια ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι τα έξοδα για την ανωτέρω αιτούμενη προσθήκη και για την κατασκευή παρκέ στο κλειστό Γυμναστήριο Γυμνασίου Δ.Κ. Αστακού θα καλυφθούν εξ ολοκλήρου από τον Δημοτικό Σύμβουλο Πανταζή Απόστολο, ανεξαρτήτως ύψος ποσού.

Τέλος κάλεσε το Συμβούλιο όπως
Α.-αποδεχτεί την ανωτέρω δωρεά του Δημοτικού Συμβούλου Πανταζή Απόστολου
Β.-εγκρίνει τις ανωτέρω προτεινόμενες εργασίες.

   Η εισηγήτρια της μείζονος μειοψηφίας, Κουμανδράκη Σαμαρά Κωστούλα, λαμβάνοντας τον λόγο είπε τα εξής:
    Ακολουθήστε όλες τις νόμιμες και προβλεπόμενες διαδικασίες από την κείμενη νομοθεσία και εμείς θα γίνουμε αρωγοί στην προσπάθεια σας. Ψηφίζουμε παρών στην έγκριση εργασιών.
     Για την κατασκευή του παρκέ επιθυμούμε να μας προσκομίσετε την μελέτη που έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία και τις προδιαγραφές της. Δεν αμφιβάλλουμε για το αγνό των προθέσεων του κ Πανταζή αλλά φαντασθείτε κάθε ιδιώτης να έκανε παρέμβαση σε δημόσιο κτήριο και μετά να ερχόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο για αποδοχή της Δωρεάς. Θα μπορούσε να γίνει δωρεά το αντίστοιχο ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος του παρκέ και στην συνέχεια να γίνουν οι νόμιμες ενέργειες.

    Ο εισηγητής της ελάσσονος μειοψηφίας, Γεωργαλής Ηλίας, λαμβάνοντας τον λόγο διαφώνησε με την ανωτέρω εισήγηση παρατηρώντας ότι τα μέλη του Συμβουλίου πρέπει αναλογιστούν την ιστορική περίοδο που ζούμε, τον τόπο και τις ανάγκες των Δημοτών. Τόνισε ότι γίνεται προσπάθεια σε μία σχολική μονάδα να ασκείται ημιεπαγγελματικός Αθλητισμός με τα «στραβά» μάτια και των καθηγητών την στιγμή που η επέκταση βαίνει εις βάρος της σχολικής διαδικασίας.            Τέλος ρώτησε εάν το μείζον είναι το δίλημμα το σωματείο να βρίσκεται μέσα στον αύλειο χώρο του σχολείου και απείχε από την διαδικασία της ψηφοφορίας.

     Ο Δημοτικός Σύμβουλος Βότσης Γεράσιμος, ήσσονα μειοψηφία, λαμβάνοντας το λόγο διαφώνησε με την ανωτέρω εισήγηση και ρώτησε ποιος αποφάσισε και κατά συνέπεια έδωσε την άδεια να πραγματοποιηθούν εργασίες σε παράνομο γήπεδο χωρίς την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
     Επίσης ρώτησε ποιος θα πληρώσει τις φθορές σε περίπτωση πραγματοποίησης επεισοδίων στο ανωτέρω Γυμναστήριο και πόσο γρήγορα αυτές θα μπορούν να αποκατασταθούν όταν την επόμενη ημέρα θα είναι ημέρα μαθημάτων.
       Επικαλέστηκε και κατέθεσε στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. 6/02.06.2014 Πράξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Αστακού περί «Επέκταση του κλειστού Γυμναστηρίου που βρίσκεται στον αύλειο χώρο του Σχολείου» με την οποία κατά πλειοψηφία αποφάσιστηκε η αντίθεση του σε κάθε παρέμβαση- επέκταση που θίγει τα συμφέροντα του Σχολείου, για τους λόγους που σε αυτή αναφέρονται.
      Επιπρόσθετα επικαλέστηκε και κατέθεσε την αριθ. 28 /27.06.2014 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων του Γυμνασίου Αστακού περί «Επέκταση και διορθωτικές αλλαγές στο Κλειστό Γυμναστήριο» όπου κατά πλειοψηφία αποφάσισαν την διαφωνία τους στην προοπτική επέκτασης και αλλαγής του κλειστού Γυμναστηρίου Γυμνασίου, για τους λόγους που σε αυτή αναφέρονται.

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
      Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου, μελέτησε τις σχετικές διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α.-Αποδέχεται την δωρεά του Δημοτικού Συμβούλου Πανταζή Απόστολου, ανεξαρτήτως ύψους ποσού, για την αιτούμενη προσθήκη και για την κατασκευή παρκέ στο κλειστό Γυμναστήριο Γυμνασίου Δ.Κ. Αστακού, όπως αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
Β.-Εγκρίνει τις προτεινόμενες στο εισηγητικό μέρος της παρούσας εργασίες.

    Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου Βότση Γεράσιμου για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
    Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων Κουμανδράκη Σαμαρά Κωστούλας, Καρφή Θωμά, Ταμπάκη Ηλία , Τριανταφυλλάκη Ιωάννη , Ζορμπά Ιωάννη, Κολοβού Χρήστου και Βελώνα Απόστολου στην έγκριση εργασιών, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
    Απείχαν της ψηφοφορίας οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γεωργαλής Ηλίας και Τζαχρήστας Παναγιώτης για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.
      Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πανταζής Απόστολος απείχε από τη συζήτηση του θέματος και την λήψη της ως άνω αποφάσεως.
       Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα Αριθμό 99 / 2014


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο