Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 

     Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.- Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 74 παρ. 6 Ν.3852/2010)
2.-Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πιστώσεων.
3.-Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δήμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λευκάδας για υπόθεση του πρώην Δήμου Παλαίρου.
4.-Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση καταπάτησης δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: