Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Ποιοι δικαιούνται το ειδικό εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ

    Ξεκινούν από την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου οι ηλεκτρονικές υποβολές των αιτήσεων από τους δικαιούχους στον ΟΑΕΔ , για την καταβολή του ειδικού εποχικού επιδόματος.
Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από την 1η Οκτωβρίου και ώρα 10:00 έως την 1η Δεκεμβρίου και ώρα 13:30. Η δε παραλαβή των δικαιολόγητικών θα πραγματοποιείται έως τη λήξη του ωραρίου εργασίας.
Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά είτε μέσω των Ειδικών Κέντρων Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης.....
Για τις υποβολές μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), θα ακολουθήσει νεότερη οδηγία.
 Δικαιούχοι του βοηθήµατος είναι οι εργαζόµενοι των παρακάτω κατηγοριών:
 Οικοδόµοι, λατόµοι, ασβεστοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, µουσικοί µέλη των οικείων επαγγελµατικών σωµατείων, υποδηµατεργάτες, µισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστές εκσκαπτικών-ανυψωτικών-οδοποιητικών-γεωτρητικών µηχανηµάτων, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηµατογράφου και τηλεόρασης, ταξιθέτες θεάτρου-κινηµατογράφου, χειριστές και βοηθοί χειριστών κινηµατογράφου, ελεγκτές κινηµατογράφου και θεάτρου, ταµίες κινηµατογράφου και θεάτρου, µισθωτοί τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και σµυριδεργάτες.
 Πληροφορίες σχετικά µε τους όρους, τις προϋποθέσεις, το ύψος του βοηθήµατος και τα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι µπορούν να λάβουν από το διαδικτυακό τόπο του Οργανισµού, www.oaed.gr.
 Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις ηµέρες ασφάλισης, στο εισόδηµα και για πολίτες τρίτων χωρών, στην άδεια διαµονής, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον ΟΑΕ∆ µέσω των Πληροφοριακών Συστηµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της Γ.Γ.Π.Σ. και του Υπουργείου Εσωτερικών, αντίστοιχα.
 Με εξαίρεση τους απασχολούµενους στον οικοδοµικό κλάδο, οι λοιπές κατηγορίες δεν δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθηµα εάν πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης.

defencenet.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: