Κυριακή 22 Ιουνίου 2014

Νέος κύκλος επιδοτήσεων ανοίγει για την καλλιέργεια, μεταποίηση και εμπορία δημητριακών.

 
Μέσω της επικείμενης εφαρμογής του ανανεωμένου επενδυτικού νόμου επιχορηγείται για πρώτη φορά η καλλιέργεια δημητριακών, ενώ ενισχύεται με ποσοστό έως 50% η δημιουργία μονάδων μεταποίησής τους για παρασκευή ζυμαρικών, άρτου, γλυκισμάτων, βύνης, αμύλου, γλουτένης, ακόμη και αποφλοίωσης ρυζιού. Αντίστοιχης ενίσχυσης τυγχάνουν και οι μονάδες κάθετων και οριζόντιων αποθηκευτικών χώρων δημητριακών με εγκατάσταση αερισμού.
Στη χώρα μας το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων με σιτηρά ανέρχεται περίπου σε 10 εκατομμύρια στρέμματα και η εσωτερική ζήτηση καλύπτεται κυρίως από εισαγωγές που φτάνουν τον 1,7 εκατ. τόνο περίπου.
Στη χώρα μας το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων με σιτηρά ανέρχεται περίπου σε 10 εκατομμύρια στρέμματα και η εσωτερική ζήτηση καλύπτεται κυρίως από εισαγωγές που φτάνουν τον 1,7 εκατ. τόνο περίπου
Στον νέο επενδυτικό νόμο, που αναμένεται η εφαρμογή του μέσα στο φθινόπωρο, μπορούν να περιληφθούν επενδυτικές προτάσεις που αφορούν στη μεταποίηση νέων μορφών αγροτικών προϊόντων και δη δημητριακών.
Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι η δυνατότητα καλλιέργειας και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων τα οποία πραγματοποιούνται από αγροτικούς ή αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς καθώς και ομάδες παραγωγών ή ενώσεις ομάδων παραγωγών, οι οποίες έχουν συσταθεί σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.
Η επένδυση επιχορηγείται με ποσοστό που διαφέρει ανά γεωγραφική περιοχή και μπορεί να φτάσει μέχρι και το 50%. Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ που έχει δημοσιευθεί, καθορίζονται εκ νέου τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή, τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβάνοντας πλέον και τα δημητριακά.
Ο νέος επενδυτικός νόμος αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα στον αγροτικό χώρο και δημιουργεί τις ευκαιρίες για όσους αναζητούν νέες επαγγελματικές προοπτικές
Ο νέος επενδυτικός νόμος αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα στον αγροτικό χώρο και δημιουργεί τις ευκαιρίες για όσους αναζητούν νέες επαγγελματικές προοπτικές

Στη χώρα μας το σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων με σιτηρά ανέρχεται περίπου σε 10 εκατομμύρια στρέμματα και η εσωτερική ζήτηση καλύπτεται κυρίως από εισαγωγές που φτάνουν τον 1,7 εκατ. τόνο περίπου.
Οι τιμές παραγωγού στα δημητριακά χρόνο με τον χρόνο παρουσιάζουν μεταβολές, όπου σε έναν βαθμό επηρεάζονται και από τις τάσεις των διεθνών τιμών.
Τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε μια σταθεροποίηση σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα. Φέτος, αναμένεται άνοδος των τιμών εξαιτίας της μειωμένης παραγωγής από την ασθένεια σεπτόρια που έπληξε τις καλλιέργειες σιτηρών σε κάποιες περιοχές της χώρας.
Την ίδια ώρα, όμως, που ο επενδυτικός ανοίγει παράθυρο για επενδύσεις στην καλλιέργεια δημητριακών, δίνεται η δυνατότητα για να ενισχύεται και η μεταποίηση των παραγόμενων προϊόντων. Μέσω του επενδυτικού μπορεί να κάποιος να στήσει μια μονάδα παραγωγής άρτου, αρτοσκευασμάτων, ζυμαρικών ή και παραδοσιακών γλυκισμάτων, ενώ μπορούν να επιδοτηθούν ακόμη και μονάδες αποθήκευσης δημητριακών.
Τα δημητριακά είναι η σπουδαιότερη κατηγορία φυτών που καλλιεργούνται για τη διατροφή του ανθρώπου.
Από τα δημητριακά παράγεται ένα από τα βασικά είδη της ανθρώπινης διατροφής, το ψωμί, πρώτες ύλες για τη βιομηχανία τροφίμων, για τη βιομηχανία χαρτιού, καθώς και για άλλους βιομηχανικούς κλάδους.
Τα δημητριακά αποτελούν τη βάση της φυτικής παραγωγής κάθε χώρας και στις πιο πολλές χώρες η καλλιέργειά τους κατέχει την πρώτη θέση της γεωργικής παραγωγής.
Χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:
• στα σιτηρά που περιλαμβάνουν το σιτάρι (μαλακό και σκληρό), το καλαμπόκι, το κριθάρι, τη βρώμη, τη σίκαλη, το ρύζι
• στα ελαιώδη δημητριακά όπως είναι η σόγια, ο ηλίανθος και πολλά άλλα.
Στις χώρες με θερμότερα κλίματα καλλιεργούνται κυρίως το σόργο, το ρύζι (που αποτελεί και τη βασική τροφή εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα στις ασιατικές χώρες) και το καλαμπόκι (που αποτελεί αντίστοιχα βασικό στοιχείο διατροφής για πολλούς κατοίκους της αμερικανικής ηπείρου). Στις χώρες με ψυχρότερα κλίματα καλλιεργούνται κυρίως το σιτάρι, το καλαμπόκι, το κριθάρι και η βρώμη, καθώς και η σίκαλη.
Γενικά τα δημητριακά είναι μονοετή φυτά που σπέρνονται και θερίζονται μέσα σε έναν χρόνο.
Οι δαπάνες που ενισχύονται
Οι ενισχυόμενες δαπάνες που προβλέπει το πρόγραμμα είναι οι εξής:
1. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, στο πλαίσιο αυτόνομων και λειτουργικών επενδυτικών σχεδίων με ολοκληρωμένο χαρακτήρα. Η κατασκευή κτιρίων ή εγκαταστάσεων προοριζομένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζομένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.
2. Η αγορά μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας (μέσα εσωτερικής μεταφοράς).
3. Η αγορά καινούργιων μεταφορικών μέσων μεταφοράς προσωπικού, άνω των έξι θέσεων.
4. Αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα (γεωργικοί ελκυστήρες, συλλεκτικές μηχανές, ενσιροδιανομείς κ.λπ.) και μη αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα (παρελκόμενα ελκυστήρα, λοιπά μηχανήματα που προσαρμόζονται στα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα κ.λπ.).
5. Αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους (τομείς κρέατος και οπωροκηπευτικών).
6. Η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.
7. Τα μισθώματα χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, εφόσον η χρηματοδοτική μίσθωση περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.
8. Η αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άμεσα με μία παραγωγική μονάδα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 1.
9. Εξοπλισμός εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία παραγωγικής μονάδας, γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω και τις εξαιρέσεις αυτών.
10. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
11. Οι δαπάνες που συνδέονται με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας (ιδιοκατανάλωση).
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία:
Οι δαπάνες συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, συστημάτων πλήρους ιχνηλασιμότητας, πιστοποιήσεις προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστήματος οργάνωσης της επιχείρησης, σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης για τα επενδυτικά σχέδια.
Οι δαπάνες για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, εκπόνηση μελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, μελέτες για την οργάνωση της διοίκησης, δαπάνες ερευνών αγοράς κ.ά.
Οι μελέτες και αμοιβές συμβούλων ενισχύονται κατ” εξαίρεση για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.
Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας έρευνας αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση).
Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς.
«Πριμ» και για τη μεταποίηση προϊόντων
Παράλληλα με την καλλιέργεια δημητριακών ο επενδυτικός νόμος ανοίγει το παράθυρο για να ενισχύεται και η μεταποίηση των παραγόμενων προϊόντων. Συγκεκριμένα επιχορηγούνται μονάδες μεταποίησης αυτών, όπως:
• Μονάδες ξηραντηρίων κτηνοτροφικών και δημητριακών φυτών.
• Μονάδες τυποποίησης συσκευασίας και συντήρησης – απεντόμωσης οσπρίων.
• Μονάδες επεξεργασίας δημητριακών και παραγωγής αλεύρων, σιμιγδαλιών.
• Μονάδες επεξεργασίας και δημιουργίας άρτου. Παρασκευαστήρια άρτου και αρτοσκευασμάτων, ζυμαρικών και γλυκισμάτων.
• Μονάδες κάθετων και οριζόντιων αποθηκευτικών χώρων, με εγκατάσταση αερισμού ή με ψυχρού αέρα.
Ιδρυση silos σε κόμβους διαμετακομιστικών κέντρων.
• Μονάδες αποφλοίωσης ρυζιού για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία λείανσης ή και χρωματοδιαλογής ή και υγροθερμικής επεξεργασίας.
• Μονάδες επεξεργασίας δημητριακών για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης.
Ευκαιρίες για τους αγρότες από την ίδρυση συνεταιρισμών
Ολες οι κατηγορίες επενδύσεων επιχορηγούνται με ποσοστά που διαφέρουν ανά γεωγραφική περιοχή και μπορούν να φτάσουν μέχρι και το 50% σε κάποιες περιφέρειες.
Ο νέος επενδυτικός νόμος αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα στον αγροτικό χώρο και δημιουργεί τις ευκαιρίες εκείνες σε πλήθος νέων ανθρώπων που αναζητούν εναλλακτικό τρόπο ζωής και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Θα πρέπει όμως σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι ένας από τους βασικούς στόχους του εκάστοτε επενδυτικού νόμου συνεπώς και του 3908/11 ήταν και είναι η δημιουργία επενδύσεων που ενισχύουν την παραγωγική ικανότητα της χώρας μέσα από τη δημιουργία επενδυτικών προτάσεων που τονίζουν το πνεύμα του συνεταιρισμού, αφού σχεδόν για το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων πάνω από ένα όριο ήταν και είναι απαραίτητη η δημιουργία εταιρείας.
Αυτή η προϋπόθεση, όπως είναι γνωστό στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων, προϋποθέτει την ύπαρξη τουλάχιστον δύο εταίρων. Αρα λοιπόν εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι μέσα από αυτήν τη λογική εύκολα μπορεί να ξεπεραστεί και το εμπόδιο που για κάποιους θα αποτελούσε το υψηλό ελάχιστο όριο της επένδυσης που είναι τα 100.000,00 ευρώ.
Αλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι ο επενδυτικός νόμος απαιτεί από τον ιδιώτη επενδυτή συμμέτοχη στην επένδυση ποσοστού ίσο μόλις με 25%, εφόσον στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης θα έχει προβλεφτεί και η λήψη μεσομακροπρόθεσμου δανείου για το οποίο ο επενδυτής δεν είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εγκριτική απόφαση τραπέζης δανείου στη φάση της υποβολής του φακέλου. Συνεπώς πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο που μέσα από τη σύμπραξη πολλών ανθρώπων μαζί ενισχύει τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων.
Η παραγωγή
Το σκληρό σιτάρι καταλαμβάνει την πρώτη θέση σε καλλιεργούμενη έκταση και σε παραγωγή με ποσοστό 60% και 34% επί του συνόλου, αντίστοιχα. Η πλεονασµατική ποσότητα του σκληρού σίτου εξάγεται είτε ως σιτάρι (σπόρος) είτε ως σιμιγδάλι (αλεύρι για παραγωγή ζυµαρικών), κυρίως στην Ιταλία. Η χώρα μας εισάγει περίπου 53.000 τόνους σκληρού σίτου και εξάγει περίπου 168.000 τόνους ετησίως, ενώ εισάγει 1.000.000 τόνους μαλακού σίτου και εξάγει περίπου 95.000 τόνους.
Δηλαδή, η χώρα μας είναι ελλειμματική σε παραγωγή μαλακού σιταριού και κριθαριού.
Προκειμένου λοιπόν να καλυφθούν οι ανάγκες της εγχώριας αγοράς εισάγονται ποσότητες ύψους 1 εκατ. τόνων μαλακού σιταριού, 300.000 τόνων κριθαριού που προέρχονται κυρίως από Γερμανία και 527.000 τόνων αραβοσίτου οι οποίοι εισάγονται κυρίως από Γαλλία.
Οι αποδόσεις των σιτηρών ποικίλλουν κάθε χρονιά επειδή εξαρτώνται από τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν:
• Για το σκληρό σιτάρι η παραγωγή είναι 300-400 κιλά το στρέμμα.
• Για το μαλακό σιτάρι η παραγωγή είναι 400-700 κιλά το στρέμμα.
• Για το κριθάρι η παραγωγή είναι 400-600 κιλά το στρέμμα.
Κώστας Νάνος
ethnos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο