Τρίτη 19 Ιουλίου 2011

Μάριος Σαλμάς: Τι απαντά η Κυβέρνηση για τις υδατοκαλλιέργειες


Ο κ. Μάριος Σαλμάς, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, στις 21 Ιουνίου 2011 κατέθεσε ερώτηση στην Βουλή απευθυνόμενος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με το μέλλον της Ελληνικής Θαλλασσοκαλλιέργειας.
Σε απάντησή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής δηλώνει πως η εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα του κλάδου της...


    ..υδατοκαλλιέργειας εκφράζεται μέσω της ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες, το οποίο βρίσκεται προ της θεσμοθέτησής του.
     Σχετικά με την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, το Υπουργείο δηλώνει πως οι κατευθύνσεις του προωθούμενου ειδικού πλαισίου είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των μονάδων και των υποδομών προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος, μιας και πρόκειται για περιοχές με ανεπτυγμένη υδατοκαλλιεργητική δραστηριότητα και με σημαντική συγκέντρωση μονάδων.
      Τονίζει πως κάθε νέα εγκατάσταση ή επέκταση μονάδων θα πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου της ποιότητας των νερών και των περιβαλλοντικών συνθηκών, σύμφωνα με την διαδικασία έγκρισης ΠΟΑΥ  είτε εγκατάστασης Π.Α.Σ.Μ. αλλά και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί σωρευτικών δράσεων ως προς τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τους περιορισμούς του παρόντος.
      Ο κ. Σαλμάς σε δήλωσή του τονίζει την ανικανότητα της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να προβεί άμεσα στην ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο