Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Πραγματοποιήθηκαν τα θυρανοίξια του Αγίου Νικοδήμου στον Άγιο Νικόλαο Κατούνας


    Την Τετάρτη 13 Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα τελέσθηκε Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και η τελετή των Θυρανοιξίων στον Ιερό Ναό Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, στον Άγιο Νικόλαο Κατούνας, από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. ΚΟΣΜΑΜε­τά το πέ­ρας του εσπερινού έξω από την Εκκλησία...
ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ      ...σχη­μα­τί­στη­κε λι­τα­νευ­τι­κή πο­μπή, η οποία έφθασε στις κε­ντρι­κή θύ­ρα του νέ­ου Να­ού. 
    Ε­κεί ο Σε­βα­σμ. Μη­τρο­πο­λί­της μας κ.κ. ΚΟΣΜΑΣ ­τέ­λε­σε την κα­θι­ε­ρω­μέ­νη Α­κο­λου­θί­α των Θυρανοι­ξί­ων.
    Α­μέ­σως α­νοί­χτη­κε η Θύρα του Να­ού και ει­σήλ­θαν ο Μητροπολίτης με τον Ι­ε­ρό Κλή­ρο, ακο­λου­θού­με­νοι α­πό τούς πι­στούς. 
     Ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος ρά­ντι­σε με α­γι­α­σμό ο­λό­κλη­ρο το Να­ό και  έ­χρι­σε, ό­πως ε­πι­βάλ­ει η εκ­κ­λη­σι­α­στι­κή τά­ξη, με Άγιο Μύ­ρο την ει­κό­να του Αγίου και τα ι­ε­ρά σκεύ­η
  Α­κο­λού­θη­σε η πρώ­τη θεί­α Λει­τουρ­γί­α.
     Ο Ναός ανεγέρθη την δεκαετία του 1980 και βρίσκεται στο κέντρο του συνοικισμού Αγίου Νικολάου Κατούνας. 
    Στην τελετή παρευρέθησαν Ιερείς της  Ιεράς Μητροπόλεως καθώς και πλήθος πιστών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο