Σάββατο 16 Ιουλίου 2011

Ερώτηση Ανδρέα Μακρυπίδη για την άρση των περιορισμών του Μέτρου 144 για τους καπνοπαραγωγούς
Ερώτηση κατέθεσε ο Βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Σκανδαλίδη με την οποία ζητάει να αρθούν οι περιορισμοί του Μέτρου 144 που αφορά καπνοπαραγωγούς, ώστε να ενταχθούν και άλλοι δικαιούχοι στις πληρωμές...    Συγκεκριμένα ο Βουλευτής ζητάει να ενταχθούν στο Μέτρο 144 καπνοπαραγωγοί, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ενισχύσεων και από άλλες αγροτικές ή κτηνοτροφικές δραστηριότητες, αλλά και να ενταχθούν και οι περιπτώσεις καπνοπαραγωγών που κατέχουν δικαιώματα κατόπιν μεταβίβασης το έτος 2010.
     Συγκεκριμένα ο Ανδρέας Μακρυπίδης αναφέρει στην ερώτηση του τα εξής: «Μετά τις πρόσφατες πληρωμές της ενίσχυσης του Μέτρου 144, πολλοί καπνοπαραγωγοί διαπίστωσαν ότι δεν κρίθηκαν δικαιούχοι, είτε εξαιτίας της αυστηρής προϋπόθεσης που όριζε η Κ.Υ.Α. 7730/727/2010 να έχει μειωθεί η άμεση ενίσχυση καπνού μεταξύ των ετών 2009 και 2010 άνω των 25% επί του συνόλου των ενισχύσεων που έχει λάβει ο καπνοπαραγωγός, είτε λόγω κατοχής των δικαιωμάτων κατόπιν μεταβίβασης εντός του έτους 2010.
      Η ανάγκη των καπνοπαραγωγών για ένταξη στο Μέτρο 144 υφίσταται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ενισχύσεων και από άλλες αγροτικές ή κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Η μείωση των άμεσων ενισχύσεων για καπνά σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% το 2010 σε σχέση με το 2009, ως κριτήριο για να ενταχθεί κάποιος παραγωγός στο Μέτρο 144, οδηγεί σε άνιση μεταχείριση, αφού αποκλείει πολλούς καπνοπαραγωγούς με πραγματική ανάγκη, και παράλληλα τιμωρεί όσους έχουν αναπτύξει και άλλες δραστηριότητες.
     Επιπλέον, κάθε αγροτική εκμετάλλευση καπνού, ως ενιαία παραγωγική μονάδα, υφίσταται εξίσου την μείωση των ενισχύσεων κατά 50%, ανεξαρτήτως εαν έχει ύπαρξη μεταβίβαση δικαιωμάτων ή όχι. Συνεπώς πρέπει όλοι ανεξαιρέτως οι κάτοχοι δικαιωμάτων καπνού να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του Μέτρου 144, είτε κατείχαν τα δικαιώματα καπνού από το 2009, είτε έγιναν αποδέκτες μεταβίβασης και τα ενεργοποίησαν το έτος 2010, λόγω θανάτου του αρχικού δικαιούχου ή μεταβίβασης από συγγενή η τρίτο πρόσωπο.
     Η κατάσταση είναι πλέον εξαιρετικά κρίσιμη αφού πολλές περιπτώσεις καπνοπαραγωγών, ιδιαίτερα στην Αιτωλοακαρνανία, αδυνατούν να καλύψουν τις καλλιεργητικές και βιοποριστικές τους ανάγκες εξαιτίας έλλειψης ρευστότητας, με εμφανή κίνδυνο να εγκαταλείψουν ολοκληρωτικά την αγροτική δραστηριότητα.
    Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να αρθούν όλοι οι άδικοι περιορισμοί και να ενταχθούν στο Μέτρο 144 όσοι καπνοπαραγωγοί έχουν πραγματική ανάγκη λόγω της μείωσης των επιδοτήσεων κατά 50%, ανεξαρτήτως άλλων ενισχύσεων για πρόσθετες αγροτικές ή κτηνοτροφικές δραστηριότητές τους, αλλά και του χρόνου απόκτησης των δικαιωμάτων καπνού».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο