Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας συνεδριάζει την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011

  Με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011 και ώρα 18:οο στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Βόνιτσας.
   Ακολουθεί ολόκληρη η πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Γιάννη Κουνέλη....

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Βόνιτσα 22-07-2011
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Αρίθ.Πρωτ: 15763
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣΠΡΟΣ:
1.Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
2.Δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας
3.Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4.Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
5.Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
6.Προέδρους Τοπ. Συμβ/λίων Νέων
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

        Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 29 Ιουλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Περί καθορισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

2.-Ψήφιση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Γούδας)

3.-Περί τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στη θέση «Αγ. Νικόλαος –Βαρκό» της Τοπικής Κοινότητας Πογωνιάς του Δήμου μας. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

4.-Αίτηση Ναυτικού Ομίλου ΙΔΑΣ για παραχώρηση έκτασης στη θέση «Βαλτάκι» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου, για την άσκηση των αθλητικών δραστηριοτήτων του Ομίλου. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
. 5.- Περί διοικητικής υποστήριξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας σε αρμοδιότητες Τεχνικών υπηρεσιών. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

6.-Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ανατολικών και δυτικών Διαμερισμάτων (Μοναστηράκι-Παλιάμπελα) του Δήμου Ανακτορίου». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

7.- Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποπεράτωση Πλατείας Κομπωτής». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

8.-Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας», για την ένταξη για χρηματοδότηση του έργου «Αποκατάσταση της στατικής Επάρκειας Γυμνασίου-Λυκείου Βόνιτσας», συνολικού προϋπολογισμού 1.320.000,00 €. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης Παναγιώτης)

9.-Περί προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για το έργο «Αποκατάσταση της στατικής Επάρκειας Γυμνασίου-Λυκείου Βόνιτσας», συνολικού προϋπολογισμού 1.320.000,00 €. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης Παναγιώτης)

10-Ενέργειες Δήμου μετά την απόφαση 10/2011/30-05-2011 της Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006 Ν.Αιτωλ/νίας σχετικά με το έργο «Εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Βόνιτσας Δήμου Ανακτορίου». Διάλυση τρέχουσας σύμβασης. Συνέχιση διαγωνιστικής διαδικασίας. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

11.-«Συμμετοχή στη δαπάνη επαύξησης ηλεκτροδότησης από 1Φ (Μονοφασικό) σε 3Φ (Τριφασικό) στο γήπεδο Παλαίρου». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

12.-Αίτηση Ζαφειρούλη Αγλαΐας για την κατασκευή πεζοδρομίου (καθορισμός πλάτους πεζοδρομίου σε οδό εντός Σχεδίου Πόλεως Βόνιτσας)». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

13.Περί τροποποιήσεως Σχεδίου Πόλεως Κατούνας. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

14.-Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις ανατολικών και δυτικών Διαμερισμάτων (Μοναστηράκι-Παλιάμπελα)». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

15.-Περί ανάθεσης Μελέτης για το έργο «Έρευνα κατολισθήσεων στα παράκτια πρανή του οικισμού της Παλαίρου, για τον προσδιορισμό των αιτιών πρόκλησης τους και υπόδειξη λήψης των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση τους». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

16.-Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του έργου «Αντικατάσατση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κατούνας», προϋπολογισμού δαπάνης 2.956.600,00 € στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα –Πελοπόννησος- Ιόνιοι Νήσοι», Άξονας προτεραιότητας: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας», ο οποίος Συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ με κωδικό πρόσκλησης: 0745101 και αρίθ.πρωτ. 1875/15-06-2011.

17.-Περί λειτουργίας λαϊκών αγορών Βόνιτσας και Κατούνας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Τζαβαλάς)

18.-Ορισμός μελών Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων παραγωγών Λαϊκών Αγορών. (Εισηγητής κ. Τζαβαλάς)

19.-Εισήγηση της Τοπικής Κοινότητας Δρυμού για «Περί μείωσης νερού στην αρδευτική γεώτρηση Δρυμού». (Εισηγητής κ. Τζαβαλάς)

20.-Χορήγηση αδειών εμπορίας ύδατος. (Εισηγητής κ. Τζαβαλάς)

21.-Περί εγκρίσεως αιτήσεων για χορήγηση αδειών άσκησης πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου- θεώρησης αδειών – καθορισμός αριθμού αδειών. (Εισηγητής κ. Τζαβαλάς)

22.-Περί κατάρτισης Κανονισμού για τον τρόπο εκπροσώπησης των φορέων Μεταναστών στο Συμβούλιο ένταξης Μεταναστών. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)

23.- Περί αιτήσεως για μεταφορά Δημοτικών Συμβούλων. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)

24.-Περί εκμίσθωσης αίθουσας Κοινωνικοοικονομικού Κέντρου Πλαγιάς. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)

25.-Περί έγκρισης ανανέωσης τηλεϊατρικής κάλυψης για το Αγροτικό Ιατρείο Κατούνας. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)

26.-Επικαιροποίηση της αρίθ.135/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ανακτορίου «Θεσμοθέτηση θέσεως πρακτικής άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ». (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)

27.-Περί επιχορήγησης Αθλητικών και Πολιτιστικών σωματείων για το έτος 2011. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)

28.-Έγκριση μεταφοράς λουομένων τρίτης ηλικίας. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)

29-Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

30.-Περί ρυθμίσεως οφειλών και προστίμων τρίτων προς το Δήμο στα πλαίσια του Ν.3979/2011. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

31.-Αιτήσεις για μείωση λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης, αποχέτευσης, δικαιώματος βοσκής. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

32.-Περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

33.-Περί αιτήσεως κας Μοσχούτα Περσεφόνης για χρήση υδρευτική πηγής ιδιοκτησίας της. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

34.-Περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2011. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

35.-Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης». (Εισηγητής κ. Κασόλας)

36-Περί παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας και συνεχιζόμενου θαλάσσιου χώρου για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή οδικής σύνδεσης περιοχής ΑΚΤΙΟ με το Δυτικό άξονα «Βορρά-Νότου». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

37.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο