Τετάρτη 22 Ιουνίου 2011

Μάριος Σαλμάς: Ερώτηση στη Βουλή για τα προβλήματα του κλάδου της θαλασσοκαλλιέργειας


Η Ελληνική Θαλασσοκαλλιέργεια αποτελεί έναν από τους δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους αλλά και μία από τις κυριότερες εξαγωγικές δραστηριότητες  της  Χώρας  μας.                                                                        Στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας είναι εγκατεστημένος.....ένας σεβαστός αριθμός τέτοιων μονάδων οι οποίες προσφέρουν εργασία και  οικονομικά οφέλη στους κατοίκους της περιοχής. Ο κ. Μάριος Σαλμάς, Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας, κατέθεσε ερώτηση στην Βουλή απευθυνόμενος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η οποία παρουσιάζεται παρακάτω:

Κύριε Υπουργέ,
Η Ελληνική Θαλασσοκαλλιέργεια αποτελεί  ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο κλάδο και μια από τις σημαντικότερες εξαγωγικές επιχειρηματικές δραστηριότητες της χώρας μας. Το γεγονός αυτό επισφραγίζει και το υπό διαβούλευση Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης   (ΕΠΧΣΑΑ) σχετικά με τις Υδατοκαλλιέργειες.
Παρά την συμβολή της ιχθυοκαλλιέργειας στην οικολογική συνείδηση, την προσιτή τιμή και την διατήρηση των συνεχώς μειούμενων ιχθυαποθεμάτων  παρατηρούνται προβλήματα στον προσδιορισμό των περιοχών και  την χωροθέτηση  των υποδομών αυτών.
Στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας μπορούμε να διακρίνουμε ότι το σύνολο της κτηνοτροφικής και γεωργικής παραγωγής του νομού ισοδυναμεί, σε οικονομικά μεγέθη, με την παραγωγή ιχθυοκαλλιέργειας, η οποία καταλαμβάνει σε έκταση μικρότερο χώρο συγκριτικά με τις άλλες δύο.

Για τους λόγους αυτούς ερωτάται ο κ. Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

1.Υπάρχει πολιτική βούληση για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ελληνική Θαλασσοκαλλιέργεια;  Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο;
2.Ποιοί λόγοι συντελούν στην μη ολοκλήρωση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού Και Αειφόρου Ανάπτυξης  ( ΕΠΧΣΑΑ ) σχετικά με τις Υδατοκαλλιέργειες, δεδομένου ότι η σχετική μελέτη είναι υποβεβλημένη εδώ και έξι μήνες;
3.Στον νομό Αιτωλοακαρνανίας σκοπεύετε και πώς  να υποστηρίξετε την ανάπτυξη της ιχθυοκαλλιέργειας; Θα υπάρξει από μέρους σας σωστή μεταχείριση και προσοχή στην ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία των τοπικών παραγωγικών δυνάμεων ιχθυοκαλλιέργειας;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο