Σάββατο 25 Ιουνίου 2011

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΙΧΩΝΙΑΣ

8 – 9 – 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012, στην αρχαία Θεστία Αιτωλίας (Βλοχός Καινουργίου Δήμου Αγρινίου)

Θεματική Συνεδρίου:
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ.
 Ο πολλαπλασιασμός τόσο των αρχαιολογικών ανασκαφών όσο και των ιστορικών πηγών στον τοπικό μικρόκοσμο, έχουν στρέψει πλέον υποχρεωτικά το ενδιαφέρον της παγκόσμιας επιστημονικής Κοινότητας στην μελέτη...


...της Τοπικής Ιστορίας σε όλες της τις εκφάνσεις (Κοινωνία, Ιστορία, Λαογραφία, Οικονομία) και της Τοπικής Αρχαιολογίας.
          Απόδειξη τούτου, περιοριζόμενοι στον Ελλαδικό χώρο, αποτελεί η κατά γεωγραφικά διαμερίσματα έρευνα των Αρχαιολογικών Σχολών και των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Λαογραφίας, καθώς και των Ερευνητών στο Εθνικό Κέντρο Ερευνών και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.         Τρανό παράδειγμα, η μεν Ολλανδική Αρχαιολογική Αποστολή στην Ελλάδα μελετά την Αιτωλία, ενώ η Γερμανική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών μελετά την Ακαρνανία.
          Στα πλαίσια αυτά, δεν είναι τυχαίο ότι έχει έρθει στο επίκεντρο η Τοπική Ιστορία (στην καθολική της διάσταση συλλογικών συμπεριφορών), παίρνοντας την πρωτοκαθεδρία από την Εθνική Ιστορία.
          Ένα τέτοιο σπουδαίο γεωγραφικό διαμέρισμα, με λαμπρές σελίδες στην Τοπική Ιστορία (στην καθολική της διάσταση συλλογικών συμπεριφορών), αλλά και με σπουδαία αρχαιολογική τοπογραφία, αποτελεί η περιφερειακή ζώνη Τριχωνίας, δηλαδή η πέριξ της λίμνης Τριχωνίδος Αιτωλίας, οικιστική ζώνη.
          Ήδη έχουν λάβει χώρα σπουδαίες αρχαιολογικές ανασκαφές και έχουν έρθει στο φως σπουδαία αρχαιολογικά ευρήματα, που αποτελούν επιστημονική πρόκληση για τους ερευνητές, προκειμένου να μελετηθεί ο Αρχαίος και Βυζαντινός Τοπικός Πολιτισμός της Αιτώλιας Τριχωνίας. Πόσες Πόλεις και Κώμες είχαν ιδρύσει, διαχρονικά, οι Αιτωλοί πέριξ της Τριχωνίδος λίμνης; Ποιο το πολιτιστικό και οικονομικό τους επίπεδο; Ποιες οι πάσης φύσεως σχέσεις τους με τις άλλες Ελλαδικές πόλεις στο διάβα της Ιστορίας;
          Συνάμα, ο μόνιμος εμπλουτισμός των Τοπικών Ιστορικών Αρχείων, που συνιστούν τις Τοπικές Ιστορικές Πηγές, αποτελούν μόνιμη πρόκληση για τους Ιστορικούς και τους Ερευνητές συγγενών Επιστημών (Λαογράφων, Εθνολόγων, Κοινωνιολόγων, Οικονομολόγων, Γεωλόγων) που θέτουν αντίστοιχα ερωτήματα με αυτά των αρχαιολόγων.
          Όλα αυτά τα ερωτήματα –Αρχαιολογικά και Ιστορικά- και οι πιθανές απαντήσεις τους μόνο σε ένα Διεθνές Συνέδριο Αρχαιολογίας και Τοπικής Ιστορίας Τριχωνίας μπορούν να αποτελέσουν συνιστώσες εργασίας, θέματα στρογγυλής τραπέζης και εξαγόμενα ενός γόνιμου επιστημονικού διαλόγου.
          Στο βήμα του Συνεδρίου αυτού θα ανακοινωθούν Νέες Μελέτες σχετικές με την Τοπική Ιστορία, την Κοινωνία, την Οικονομία και τον Πολιτισμό Τριχωνίας.
          Συνάμα, θα έχουν την ευκαιρία οι Αρχαιολόγοι της Υπηρεσίας να ανακοινώσουν τις νέες αρχαιολογικές τους ανασκαφές.
          Το Συνέδριο θα αποτελέσει, παράλληλα, πρόκληση και για τους Πανεπιστημιακούς, Ιστορικούς και Αρχαιολόγους, να προβούν σε νέες συνθετικές εργασίες που θα λαμβάνουν υπόψη τους τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από το Συνέδριο αυτό.
          Άλλωστε έχει παρέλθει δεκαετία από το τελευταίο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Συνέδριο για την Αιτωλία & Ακαρνανία.
             Θεωρούμε, λοιπόν, ότι ήρθε η ώρα για τη διοργάνωση ενός Διεθνούς Συνεδρίου Αρχαιολογίας και Τοπικής Ιστορίας Τριχωνίας που θα φέρει στο Επίκεντρο της δημοσιότητας και του διεθνούς ενδιαφέροντος ένα από τα αξιολογότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, όχι μόνον του νεοσύστατου Δήμου Αγρινίου αλλά και ολόκληρου του Νομού Αιτωλίας & Ακαρνανίας.
          Η Εταιρεία μας θεωρεί ότι το Συνέδριο αυτό θα αποτελέσει τη βάση για την ανάδειξη, προβολή και ανάπτυξη της περιοχής μας.

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ
Εκπ/κος, π. Δήμαρχος

Ο Πρόεδρος                                       
της Επιστημονικής Επιτροπής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης                           
 Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ 
Δικηγόρος, τ. Δήμαρχος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο