Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

Προτάσεις πολιτισμού με άποψη, από την Εταιρεία Φίλων των Μνημείων της Παλαιομάνινας

Η Εταιρεία Φίλων των Μνημείων της Παλαιομάνινας υπέβαλε στη Νέα Δημοτική Αρχή Ξηρομέρου συγκεκριμένη δέσμη προτάσεων για τη διάσωση, ανάδειξη και αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομίας του χωριού, συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες της που έχει προωθήσει τα τελευταία δέκα χρόνια.

Σημαντική «πρώτη ύλη» ο πολιτισμός για την ανάπτυξη

Του Δημήτρη Στεργίου*

Η επίμονη επισήμανσή μου τα τελευταία τριάντα χρόνια σε άρθρα μου, αναλύσεις και στα βιβλία μου ότι ο πολιτισμός αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως «πρώτη ύλη» για ενίσχυση της ανάπτυξης…
επιβεβαιώνεται συνεχώς από το γεγονός ότι χωριά και κεφαλοχώρια με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και παράδοση εξελίχθηκαν σε πλουτοφόρους παραδείσους για τους κατοίκους, σημειώνοντας μιαν εκπληκτική πληθυσμιακή έκρηξη και σημαντική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Όλα αυτά επετεύχθησαν διότι προωθήθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες για τη διάσωση, ανάδειξη και αξιοποίηση της μνημειακής κληρονομιάς και της παράδοσης με την ένταξη έργων σε κοινοτικά προγράμματα (παλιός αλευρόμυλος έγινε Αγροτικό Τεχνολογικό Μουσείο!), με χορηγίες και αυθόρμητη συμμετοχή όλων σχεδόν των κατοίκων.

Η Εταιρεία Φίλων των Μνημείων της Παλαιομάνινας, η οποία ιδρύθηκε το 1997 γι΄ αυτόν ακριβώς το σκοπό, επιβεβαίωσε την επισήμανση αυτή με τις πρωτοβουλίες που προωθήθηκαν τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και πολλές άλλες δραστηριότητες προωθήθηκαν στην Παλαιομάνινα χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση των συγχωριανών μου. Αντιθέτως, ένα μεγάλο μέρος του ποσού από χορηγίες που εξασφαλίζονταν έμενε στο χωριό μας, ενώ κατά τις ημέρες των πολιτιστικών εκδηλώσεων σημειωνόταν μεγάλη εμπορική και οικονομική δραστηριότητα στην Παλαιομάνινα και ενισχυόταν έτσι σημαντικά το οικογενειακό τους εισόδημα, όπως καταδεικνύεται από ενδεικτικά στοιχεία που παρουσιάζονται στη συνέχεια. Ενισχύθηκαν άμεσα επαγγελματίες για αγορά αγαθών και υπηρεσιών καθώς και φορείς του χωριού με ποσό που ξεπερνάει τα 200.000 ευρώ, ενώ η συνολική προσφορά από τα ταμεία της Εταιρείας για τις ενισχύσεις αυτές και έργα (αγορά και ανακαίνιση αλευρόμυλου, ανακαίνιση τυροκομείου, ανασκαφές κ.λπ) ξεπερνά το ποσό των 660.000 ευρώ! Και όλη αυτή προσφορά οφείλεται, κυρίως, στη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων, που αποτελούσαν τη βασικότερη πηγή εσόδων (χορηγίες).

Ειδικότερα, η προσφορά αυτή αποτυπώνεται, σύμφωνα με μερικά ενδεικτικά στοιχεία, ως εξής (σε ευρώ):
- Για αγορά αγαθών και υπηρεσιών από κατοίκους του χωριού.. 151.585.
- Αγορά παλιού αλευρόμυλου με χορηγία της ΕΤΒΑ… 30.000
- Ανακαίνιση παλαιού αλευρόμυλου (Κοινοτικό Πρόγραμμα)… 31.000
- Ανακαίνιση παλιού τυροκομείου (Πολιτιστικό Κέντρο)……33.000
- Για ενίσχυση φορέων (βραβεία, σύλλογοι, Ιερός Ναός κλπ)….15.725.
- Για εκδρομές του χορευτικού (όχι για το χοροδιδάσκαλο).. 10.800.
- Δαπάνες έναρξης αρχαιολογικών ανασκαφών… 21.270
- Για αγορά καζανιών (εξυπηρετείται όλο το χωριό)…7.000
---------------------------------------------------------------------
Σύνολο……………………………………………………………….. 300.380

Επίσης, με πρωτοβουλίες και προτάσεις της Εταιρείας Φίλων των Μνημείων της Παλαιομάνινας προς αρμόδιους υπουργούς και αρμόδιες κρατικές αρχές προωθήθηκαν στο χωριό μας σημαντικά έργα. Ενδεικτικά, αναφέρονται τα ακόλουθα :
- Ασφαλτόστρωση δρόμου προς την «Πόρτα» και κατασκευή λιθόστρωτων δρόμων προσπέλασης στην ακρόπολη και αρχαιολογικούς χώρους (επί υπουργίας κ. Χρίστου Βερελή).. 176.100
- Λιθόστρωση δρόμων στο χωριό (επί υπουργίας Β. Παπανδρέου).. 44.000
- Έργα συντήρησης και επισκευής Γυμνασίου & εξοπλισμός…… 34.000
- Επιχορήγηση Α.Ο «Φλόγα» (Γραμματεία Αθλητισμού)… 11.800
- Επιχορήγηση ΤΟΕΒ ....................................95.000
------------------------------------------------------------------------Σύνολο……………………………………………………360.900
Γενικό σύνολο…………………………………………. 661.280

Στην προσφορά αυτή δεν συμπεριλαμβάνονται και τα έμμεσα οφέλη για τους επαγγελματίες του χωριού μας κατά τις ημέρες των πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά τις οποίες συνέρρεαν στην Παλαιομάνινα χιλιάδες επισκέπτες. Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός με διδακτικό υλικό, φωτοτυπικό μηχάνημα, υπολογιστές, γραφεία, βιβλιοθήκη, αρχειοθήκη, καρέκλες και άλλα του Δημοτικού Σχολείου Παλαιομάνινας, του Νηπιαγωγείου Παλαιομάνινας, του ΤΟΕΒ Παλαιομάνινας και του Ιατρείου Παλαιομάνινας. Ακόμα, στη συνολική αυτή προσφορά δεν συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες για φωτογραφίσεις, για βιντεοσκοπήσεις αρχαιολογικών χώρων και αξιοθέατων τοποθεσιών του χωριού μας, για βιντεοκασέτες με αναπαράσταση βλάχικων γαμήλιων και άλλων εθίμων, για αγορά βιβλίων και πάγιων εγκαταστάσεων.

Οι προτάσεις
Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών αυτών και με την προσδοκία για στενότερη συνεργασία για την προώθηση έργων με σκοπό τη διάσωση, ανάδειξη και αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και παράδοσης του χωριού μας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Φίλων των Μνημείων της Παλαιομάνινας υπέβαλε στη νέα Δημοτική Αρχή Ξηρομέρου (δήμαρχος, Δημοτικό Συμβούλιο και Δημοτικό Διαμέρισμα Παλαιομάνινας συγκεκριμένη δέσμη, η οποία έχει ως εξής:

1. Επανέναρξη των γνωστών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Παλαιομάνινα, με κορυφαίο θέμα το βλάχικο γάμο και αναπαράσταση εθίμων του χωριού, οι οποίες, μολονότι είχαν εξελιχθεί σε σημαντικό θεσμό, «εσίγησαν» τα τελευταία πέντε χρόνια λόγω έλλειψης των αναγκαίων πόρων.
2. Συνέχιση των αρχαιολογικών ανασκαφών, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτίσει ο καθηγητής κ. Βασίλης Λαμπρινουδάκης.
3. Ηλεκτροφωτισμός της ακρόπολης της αρχαίας πόλης της Παλαιομάνινας.
4. Ολοκλήρωση του έργου ανακαίνισης του νέου Αγροτικού Τεχνολογικού Μουσείου της Παλαιομάνινας (παλιός αλευρόμυλος) με τη βελτίωση, κυρίως, του προαύλιου χώρου, την κατασκευή παραδοσιακού φούρνου και μικρού αλωνιού και, φυσικά, τον ηλεκτροφωτισμό.
5. Ολοκλήρωση του έργου ανακαίνισης του νέου Πολιτιστικού – Λαογραφικού Κέντρου της Παλαιομάνινας (παλιό τυροκομείο) με την τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου στους εσωτερικούς χώρους και την κατασκευή τζακιού και τη βελτίωση του εξωτερικού χώρου με έργα πρασίνου (χλοοτάπητας, δέντρα, θάμνοι κλπ).
6. Εγκαίνια εντός του 2011 και των δύο αυτών έργων μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης (μπορεί να συμπέσουν με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις).
7. Αποκάλυψη και ανάδειξη του θολωτού μυκηναϊκού τάφου στη Μήλα.
8. Ανάδειξη του χώρου «Γκούβες» στην Αγία Παρασκευή (καθαρισμός, παγκάκια, ηλεκτροφωτισμός).
9. Ανάδειξη της παλαιάς υδατοδεξαμενής στη «Φουγγία» με ένταξη του έργου αποκατάστασης σε Κοινοτικό Πρόγραμμα.
10. Ανάδειξη των δύο αρχαίων πηγαδιών στη «Λάκκα» με ένταξη του έργου αποκατάστασης σε Κοινοτικό πρόγραμμα.
11. Ανάδειξη και αξιοποίηση της σπηλιάς με σταλακτίτες («Γκούβα α Φούρου») με την κατασκευή δρόμου προσπέλασης σε αυτή και τη συνέχιση των σπηλαιολογικών ερευνών στη σπηλιά, αλλά και σε πολλά άλλα σπηλαιοβάραθρα του χωριού.
12. Ανάδειξη του αρχαίου λιθόστρωτου δρόμου που οδηγεί από το χωριό στο παλιό νεκροταφείο και εξαφάνιση της δεξαμενής βοθρολυμάτων που έχει κατασκευαστεί πριν από χρόνια και έχει καταστρέψει το δρόμο αυτό και μολύνει συνεχώς τα γύρω λιοστάσια και τον Αχελώο ποταμό!
13. Συνέχιση της ασφαλτόστρωσης του αρχαίου παραποτάμιου δρόμου από την «Πόρτα» των αρχαίων τειχών της Παλαιομάνινας έως την «Αγία Φανερωμένη» (Πεντάλοφος).
14. Αποκατάσταση του παραδοσιακού κτιρίου του σημερινού Γυμνασίου Παλαιομάνινας για τη μετατροπή του σε Έκθεση ή σε χώρο εκδηλώσεων και ανέγερση νέου σύγχρονου κτιρίου για τη στέγαση του Γυμνασίου.
15. Γκρέμισμα του σημερινού κτιρίου του Δημοτικού Διαμερίσματος και ανάδειξή του σε χώρο πρασίνου (ο χώρος όπου βρίσκεται σήμερα το Δημοτικό Διαμέρισμα Παλαιομάνινας είναι επικίνδυνος).
16. Κατασκευή μερικών παραδοσιακών βρυσών σε κεντρικά σημεία του χωριού ή εκεί όπου ήταν οι αντίστοιχες παλιές.
17. Ηλεκτροφωτισμός κεντρικών δρόμων με την τοποθέτηση παραδοσιακών φανοστατών (φανάρια).

Σημειώνεται ότι τα περισσότερα από τα έργα αυτά μπορούν και πρέπει να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ύψους 6 δισ. ευρώ, στο πρόγραμμα «Πίνδος», που επεκτάθηκε και στην Αιτωλοακαρνανία και, φυσικά, στο (κοινοτικό) «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου» (ΟΠΑΧ).

* Δημοσιογράφος από την Παλαιομάνινα (πρώην διευθυντής του «Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής», πρώην διευθυντής Σύνταξης του «Οικονομικού Ταχυδρόμου» και της «Απογευματινής», αναλυτής – αρθρογράφος στις εφημερίδες «Νέα» και «Βήμα»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο