Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2011

Μήνυμα του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά για την εορτή των Τριών Ιεραρχών


Ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς για την εορτή των Τριών Ιεραρχών, απευθύνεται με μήνυμα του, προς τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των Σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας…


Πρός
τούς Ἐκπαιδευτικούς καί μαθητάς
τῶν σχολείων τῆς Α/θμιας καί Β/θμιας Ἐκπαιδεύσεως
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητά μου παιδιά,
Γιά μία ἀκόμη φορά ἐφέτος, ἑορτάζετε τήν δική σας ἑορτή, τήν ἑορτή τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, τιμῶντας τούς τρεῖς μεγίστους φωστῆρες, τούς τρεῖς ἁγίους Ἱεράρχες.
Ἀρχικά τό 1826 καί ὁριστικά τό 1843 καθιερώθηκε ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν γιά τό ἐλεύθερο πλέον ἑλληνικό κράτος, σάν ἑορτή τῆς ἑλληνικῆς παιδείας.Τό νεοσύστατο τότε Ἑλληνικό κράτος, ἤθελε ὁλοκληρωμένα πρότυπα ἀρετῶν καί ἐπιστήμης γιά νά ἐμπνέουν τήν ἑλληνική σπουδάζουσα νεότητα.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, τά ὁλοκληρωμένα πρότυπα, τά ὁποῖα μέ τή φιλομάθειά τους, τή φιλοπονία τους, τίς πολυετεῖς ἐπιτυχημένες καί ἄριστες σπουδές τους στά ἐπιφανέστερα τότε κέντρα γραμμάτων, τήν καλλιέργεια ἀρετῶν καί τήν κοινωνική τους δρᾶσι, γίνονται ὁδηγοί καί χειραγωγοί τῆς ἑλληνικῆς μας νεότητος.

Πῶς τά ἐπέτυχαν ὅλα αὐτά; Ἐπέτυχαν τόσα πολλά γιατί στήριξαν τή ζωή τους καί τήν πρόοδο τους στό αἰώνιο θεμέλιο, τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό μας. Χωρίς Χριστό, καί ὁ ἰσχυρότερος ἄνθρωπος εἶναι ἀδύναμος. Καί ὁ ὑψηλότερος μπορεῖ νά πέσει καί νά συντριβεῖ.

Παρ’ ὅλες τίς προόδους τίς ἐπιστήμης, παρ’ ὅλα τά τεχνικά καί ἠλεκτρονικά ἐπιτεύγματα, ὁ ἄνθρωπος εἶναι μικρός καί μετέωρος, ὅταν στηρίζεται σέ ἀνθρώπινες μόνο δυνάμεις.

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες παρ’ ὅτι ἦταν πλούσιοι, προσοντοῦχοι καί παιδιά ὀνομαστῶν οἰκογενειῶν, δέν παρασύρθηκαν ἀπό φωνές ἐντυπωσιακές καί φθοροποιές, γιατί ὁδηγούμενοι ἀπό τό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί στηριζόμενοι στήν ἀλήθειά Του ἔμειναν ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι στό χῶρο τῆς ἀληθινῆς προόδου.

Τώρα πού τούς τιμοῦμε ὡς πρότυπα της νεότητος καί προστάτες τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων, σᾶς παρακαλῶ παιδιά μου νά θελήσετε νά θέσετε στή ζωή σας σάν μόνα αἰώνια πρότυπα, τούς Τρεῖς Ἱεράρχες.

Καί ὅπως ἐκεῖνοι ἄκουσαν, μιμήθηκαν τόν Χριστό καί ἑνώθηκαν μαζί Του μέ τά ἅγια μυστήρια, ἔτσι κι ἐσεῖς θελῆστε νά γίνετε μαθητές τοῦ Χριστοῦ μας, νά φέρετε τό φῶς του στίς νεανικές καρδιές σας, νά στηρίξετε τό μέλλον σας στήν πανσοφία Του καί τήν παντοδυναμία Του.

Μήν ἀκοῦτε ξένες ἀπό τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ φωνές. Ἄν κάποιοι σᾶς καλοῦν νά ἀπομακρυνθῆτε ἀπό τό Χριστό, ζητῆστε τους νά σᾶς ὑποδείξουν, ἔξω ἀπό τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, πρότυπα ὁλοκληρωμένα σάν τούς Τρεῖς Ἱεράρχες. Δέν θά βροῦν.

Μόνο ὁ Χριστός ἀναδεικνύει Τρεῖς Ἱεράρχες, γιατί μόνο ὁ Χριστός εἶναι Θεός.

Μείνετε πιστοί στή φωνή τῆς Ἐκκλησία μας, μή παρασύρεσθε ἀπό μεγάλα καί τρανά ὀνόματα ἀνθρώπων. Μή θαμπώνεσθε ἀπό σβησμένους ἀστέρες, πού ποτέ δέν εἶχαν φῶς. Μή δώσετε τήν καρδιά σας σέ ὑλικά πράγματα καί φιλήδονες ἀπολαύσεις.

Στηρίζοντας τό οἰκοδόμημα τῆς ζωῆς σας καί τῆς προόδου σας στό αἰώνιο θεμέλιο, τό Χριστό, ὅπως οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, θά ἐπιτύχετε παντοῦ, ὅπως ἐκεῖνοι.

Ὡς πνευματικός σας Πατέρας προσεύχομαι καί θά προσεύχομαι πάντοτε, γιά τήν ἀληθινή πρόοδό σας. Εὔχομαι νά σᾶς χαρίζει ὁ Κύριος ὑγεία, δύναμι, φωτισμό καί ἐπιτυχημένη πρόοδο, ἀλλά καί στούς καλούς σας ἐκπαιδευτικούς νά προσφέρει ἁπλόχερα τήν εὐλογία καί πλούσια τή χάρι Του.

Μέ πατρική ἀγάπη
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Σημείωσις: Τό παρόν νά ἀναγνωσθῇ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Παρασκευῆς 28 Ἰανουαρίου 2011 πρίν τό «Δι’ εὐχῶν», ἀνεξαρτήτως ἀν ὑπάρξῃ κήρυγμα ἤ ὄχι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο