Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

Εμπόδια Μπιρμπίλη στη σύνδεση Λευκάδας με Ιόνια οδό

Τα νέα εμπόδια προκλήθηκαν στη παράκαμψη του Αγίου Νικολάου Βόνιτσας, όπου υπάρχει η προστατευόμενη περιοχή της λίμνης «Βουλκαριά» και μετά τον χαρακτηρισμό του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου διευρύνθηκε η ζώνη προστασίας και μικρό τμήμα του νέου οδικού άξονα βρίσκεται εντός της διευρυμένης προστατευόμενης περιοχής.
Ένα ακόμη πρόβλημα έχει δημιουργήσει με τον υπερβάλλοντα ζήλο της η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη και σε αυτή την περίπτωση αφορά αποκλειστικά την Λευκάδα...

Η κα Μπιρμπίλη δεν υπογράφει τη σύνδεση της Λευκάδας με την Ιόνια οδό, μια μελέτη έτοιμη αλλά και δώδεκα χρόνων προσπάθειες. Δεν υπογράφει για να γίνει ένας δρόμος στον οποίο έχουμε θρηνήσει δεκάδες θύματα. Για να γίνει ένας δρόμος που είναι πάγιο αίτημα ετών όλων των κατοίκων της περιοχής. Ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες πολύ συχνά γίνονται ατυχήματα και τις περισσότερες φορές σοβαρά ακόμη και θανατηφόρα.

Συγκεκριμένα το θέμα που προκύπτει είναι ότι όταν εκπονούνταν η Προμελέτη οδικών έργων και ειδικότερα η παράκαμψη του οικισμού του Αγίου Νικολάου, είχε ληφθεί υπ’ όψη η προστατευόμενη περιοχή της λίμνης ‘‘Βουλκαριά’’ (ΦΥΣΗ 2000) και ο οδικός άξονας σχεδιάστηκε εκτός της προστατευόμενης περιοχής.

Όμως με την 11989/14-03-2008 (ΦΕΚ 123Δ΄/21-03-2008) Κ.Υ.Α. σχετικά με τον χαρακτηρισμό των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου διευρύνθηκε η ζώνη προστασίας και μικρό τμήμα του οδικού άξονα βρίσκεται εντός της διευρυμένης προστατευόμενης περιοχής.

Προσπάθεια μετατόπισης του άξονα της οδού είναι αδύνατη λόγω της γειτνίασης με Αρχαιολογικούς χώρους, ενώ επαναφορά στην σημερινή κατάσταση –διέλευσης δηλαδή του δρόμου μέσα από τον οικισμό του Αγίου Νικολάου– σημαίνει διατήρηση του καθεστώτος των θανατηφόρων ατυχημάτων και αδυναμία εξυπηρέτησης της όλο και αυξανόμενης κυκλοφορίας.

Πρόκειται για ένα τεράστιο ζήτημα αλλά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την διεύρυνση της προστατευόμενης περιοχής μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον χαρακτηρισμό του παραπάνω έργου σαν εθνικής σημασίας, (άλλωστε ο δρόμος που αναφερόμαστε είναι χαρακτηρισμένος ως εθνική οδός, είναι η αρ. 59 Εθνική οδός Λευκάδας-Αμφιλοχίας), όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 1β της παραπάνω ΚΥΑ με αρ. 11989/14-03-08 (ΦΕΚ 123Δ΄/21-03-08).

Μπορεί ακόμη να εξαιρεθεί επειδή είχαν προηγηθεί όλες οι προεγκρίσεις (Περιβαλλοντική, Χωροθέτηση κλπ), πολύ πριν την αναφερόμενη ΚΥΑ. Και με όποιον άλλο τρόπο μπορούμε να βρούμε χωρίς να αλλάξουμε τη χάραξη του δρόμου, που άλλωστε λόγω των παρακείμενων αρχαιολογικών χώρων είναι αδύνατη. Η παρέμβαση του βουλευτή είναι άμεση και μάλιστα με αυστηρή επιστολή του προς την υπουργό τονίζει τη σημασία της κατασκευής αυτού του δρόμου για την Λευκάδα.

 Όλοι γνωρίζουμε, εκτός από την υπουργό φυσικά, πως ο δρόμος που συνδέει σήμερα την Λευκάδα με τον υπό κατασκευή νέο οδικό άξονα Άκτιο – Αμβρακία και μέσω αυτού με την ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ είναι ένας δρόμος με κακή χάραξη και ανεπαρκές πλάτος που δυσκολεύει την πρόσβαση προς την Λευκάδα.

Διέρχεται μέσα από τον οικισμό του Αγίου Νικολάου δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στην ανάπτυξη του οικισμού και το χειρότερο ακριβώς λόγω της διέλευσής του μέσα από τον οικισμό σημειώνονται πολλά και θανατηφόρα ατυχήματα, με θύματα πολλές φορές μικρά παιδιά. Οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου αλλά και οδηγοί που καθημερινά κάνουν αυτή τη διαδρομή γνωρίζουν πολύ καλά τι εννοούμε.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι ο σχεδιασμός και η προσπάθεια υλοποίησης της σύνδεσης της Λευκάδας με τον Δυτικό Άξονα (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ) άρχισε το 1999 με πολλές και επίμονες παρεμβάσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας και με τότε νομάρχη το Σπύρο Μαργέλη. Άρχισε να υλοποιείται με την υπογραφή στις 13-08-1999 του Π.Δ.193/99 και την ανάθεση από το ΥΠΕΧΩΔΕ στην Ειδική Υπηρεσία Μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ) του σχεδιασμού, της μελέτης και της κατασκευής του έργου που περιλάμβανε μεταξύ άλλων και την κατασκευή της οδού σύνδεσης της πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο – Δυτικός Άξονας.

Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ με το 132189/14-05-2003 έγγραφό της γνωμοδότησε θετικά για την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αξιολόγησης (Μελέτη προέγκρισης χωροθέτησης) ενώ με την απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ 728/ΜΣ800/30-05-2003 εγκρίθηκαν όλες οι μελέτες (Μελέτη Σκοπιμότητας, Αναγνωριστική Μελέτη Οδοποιίας και Αναγνωριστική Γεωλογική Μελέτη).

Από το 2004 μέχρι το 2007, δυστυχώς, δεν έγινε δεν έγινε καμία ενέργεια.

Στις 29/11/2007, κάτω από την πίεση των πολιτών της Λευκάδας, ανατέθηκε η εκπόνηση των μελετών, (προμελέτες και οριστικές μελέτες), του έργου ‘‘Κατασκευή οδού σύνδεσης της πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο – Δυτικός Άξονας’’ .

Ήδη για τη παραπάνω μελέτη με την αριθ. πρωτ. 613 πε/ΜΣ 830/29-01-09 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν εγκριθεί :

Υδρολογική Μελέτη
• Οριστική Γεωλογική Μελέτη
• Πρόγραμμα Ερευνών

Με την αριθ. πρωτ. 2461 πε/ΜΣ 830/03-02-09 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ έχει εγκριθεί :

Προμελέτη οδικών έργων (υπεραστικές οδοί, κυκλοφοριακοί κόμβοι, παράπλευρο δίκτυο).

Επίσης για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχουν εκδοθεί όλες οι προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις εκτός της αδειοδότησης που προβλέπεται για την περιοχή την χαρακτηρισμένη ως ‘‘Εθνικό Πάρκο υγροτόπων Αμβρακικού’’. Αυτή δηλαδή που δεν υπογράφει η κ. Μπιρμπίλη.

Είναι κρίμα λοιπόν να μην υπογράφει η υπουργός όταν, όπως σημειώνει και ο βουλευτής στην επιστολή του προς την υπουργό «Το χρέος μας είναι να λύνουμε προβλήματα και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την διεύρυνση της προστατευόμενης περιοχής μπορεί να αντιμετωπιστεί με τον χαρακτηρισμό του παραπάνω έργου σαν εθνικής σημασίας». Για να καταλήξει: «Είμαι βέβαιος πως θα αντιληφθείτε την σημασία του έργου, την ανάγκη να προτάξουμε τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται πολύ συχνά από την διέλευση του δρόμου μέσα από ένα δυναμικό οικισμό, να σεβαστούμε το δικαίωμα ενός ολόκληρου Νομού στην πρόσβασή του στους μεγάλους οδικούς άξονες της ευρύτερης περιοχής, τις προσπάθειες και τη δουλειά που γίνεται επί 12 ολόκληρα χρόνια για να ολοκληρωθεί μια μελέτη και τέλος την δέσμευση του Υφυπουργού Υποδομών κ. Μαγκριώτη τον περασμένο Ιούνιο στους πολίτες της Λευκάδας πως στις αρχές του 2011 θα δημοπρατηθεί το συγκεκριμένο έργο. Ένα έργο που αν το 1999 που ξεκινήσαμε να το σχεδιάζουμε είχε την διάσταση ‘‘του αύριο’’, σήμερα 12 χρόνια μετά, οι εξελίξεις έχουν ξεπεράσει ακόμα και τις ανάγκες του χθες

Πρώτη Πηγή: http://www.aixmi-news.gr/
Πηγή: lefkadapress

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο