Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2010

Μήνυμα του Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.Κοσμά, στους μαθητές για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.


Μήνυμα Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.Κοσμά, στους μαθητές για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Τώρα στήν ἀρχή τῆς σχολικῆς χρονιᾶς, μαζί μέ τίς εὐχές τῶν γονέων, τῶν οἰκείων, τῶν ἐκπαιδευτικῶν σας, τῶν φίλων σας, θέλω καί ἐγώ ὡς πνευματικός σας πατέρας νά προσθέσω καί τίς δικές μου εἰλικρινεῖς πατρικές εὐχές γιά τή νέα σχολική σας περίοδο καί τήν ἀρίστη προοδό σας.
Ἀρχίζετε κι ἐφέτος τόν ἀγώνα σας γιά νά πλουτίσετε τίς γνώσεις σας, νά ἀνεβεῖτε στίς τάξεις τῆς σχολικῆς βαθμίδος, νά ἑτοιμάσετε τόν ἑαυτό σας γιά τίς ἀνώτερες καί ἐπιτυχημένες σπουδές.
Οἱ γονεῖς σας,
πού πολύ σᾶς ἀγαποῦν, μαζί μέ τούς ἐκπαιδευτικούς σας σᾶς ἔχουν ἐξασφαλίσει τίς καλύτερες προϋποθέσεις γιά τήν ἐπιτυχία σας.
Μέ εὐγνωμοσύνη ἀξιοποιεῖστε τόν κόπο καί τίς θυσίες τῶν γονέων σας μέ τήν μελέτη σας καί τήν ἐπιμέλειά σας ἀλλά καί τήν ἀνύστακτο φροντίδα τῶν ἐκπαιδευτικῶν σας, μέ τό νά προσέχετε τή διδασκαλία τους, νά τούς σέβεσθε, νά εἶσθε συνεπεῖς καί ὑπάκουοι στίς σοφές ὁδηγίες τους.
Ἀξιοποιεῖστε τόν χρόνο πού σᾶς προσφέρεται, μελετᾶτε μέ σύστημα καί πρόγραμμα, μέ συνέπεια, μέ ἀγάπη στά μαθήματά σας. Ἐλευθερῶστε τό νοῦ σας, τήν προσοχή σας, τή νεανική σας ζωή ἀπό φθοροποιές ἐπιδράσεις τοῦ κόσμου.

Παιδιά μου,
Πιστέψτε ὅτι δέ σᾶς ἀγαποῦν ὅλοι, ὅσοι χαμογελοῦν γύρω σας δέν εἶναι πάντα εἰλικρινεῖς ἀπέναντί σας.
Προσέχετε ποιοί σᾶς πλησιάζουν. Ἀπομακρυνθῆτε ἀπό ὁτιδήποτε πού δέν ἔχει σχέσι μέ τήν πρόοδό σας γιά νά ἀποδώσετε στήν μελέτη σας καί νά ἐπιτύχετε. Γιά νά μένετε ἐλεύθεροι ἀπό ζημιογόνες ἐπιδράσεις καί ἀπρόσκοπτα νά βαδίζετε στήν πρόοδο, θελῆστε νά δυναμώσετε τήν πίστι σας στήν παρουσία, στήν παντοδυναμία, στήν πανσοφία, στήν ἀγάπη, στόν φωτισμό τοῦ Χριστοῦ μας.
Ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ Θεός ὁ ἀληθινός, ὁ μόνος πού νίκησε τή φθορά καί τόν θάνατο, ἀναστήθηκε «ἐκ νεκρῶν» καί χαρίζει ὁλοκληρωμένη ζωή στόν νέο καί τή νέα.
Δεχθῆτε τή φωνή τοῦ Χριστοῦ, ἀκοῦστε την, φέρετε τό Χριστό στή ζωή σας.
Πιστεύω πώς ἐφέτος ὑπεύθυνα καί σοβαρά θά μαθητεύσετε καί θά ἀγωνιστεῖτε.
Πατρικά σᾶς εὔχομαι μέ τόν φωτισμό τοῦ Χριστοῦ μας, μέ τήν συνεπῆ μελέτη σας καί τήν ἀδιάκοπη προσφορά τῶν καλῶν ἐκπαιδευτικῶν σας νά ἐπιτύχετε καί νά χαίρεσθε αὐτή τή νέα σχολική χρονιά.
Ὁ Χριστός μαζί σας,
Καλή ἐπιτυχία
.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ


Άρχισαν οι εγγραφές στη Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς Αγρινίου
Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς Ἀγρινίου, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας «ΔΑΥΙΔ Ο ΨΑΛΜΩΔΟΣ» ἀνακοινώνει ὅτι ἄρχισαν οἱ ἐγγραφές γιά τό τρέχον σχολικό ἔτος καί ἀπό τή Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου αρχίζουν τα μαθήματα για τούς παλαιούς μαθητές.
Ἡ Σχολή λειτουργεί όπισθεν τοῦ Ιερού Ναού Ἁγίας Τριάδος Ἀγρινίου στόν πρῶτο ὄροφο τοῦ παλαιοῦ Οικοτροφείου (Φαφούτειο).
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου καί Ἐπικοινωνίας
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως


Ξεκινούν τα μαθήματα οι σχολές Βυζαντινής Μουσικής και Αγιογραφίας της Ιεράς μας Μητροπόλεως
Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Ν Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α
Πρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Ἀγαπητοί συμπρεσβύτεροι καί ἀγαπητοί ἀδελφοί
Καί ἐφέτος μέ τήν χάρι τοῦ Θεοῦ μας θά λειτουργήσουν καί πάλι οἱ σχολές Βυζαντινῆς Μουσικῆς καί Ἁγιογραφίας στό Μεσολόγγι, στο Ἀγρίνιο καί σέ ἄλλες ἐνορίες, ὅπου ὑπάρχουν παραρτήματα.
Οἱ σχολές αὐτές χρόνια τώρα λειτουργοῦν
καί οἱ καρποί εἶναι ἐμφανεῖς, αἰσθητοί καί ὠφέλιμοι. Ἑκατοντάδες ἀγοριῶν, κοριτσιῶν ἀλλά καί μεγαλυτέρων στήν ἠλικία, ἐφοίτησαν καί φοιτοῦν, ἐγνώρισαν καί γνωρίζουν τήν ἁγία καί ἑλληνική μουσική τήν Βυζαντινή, ὑμνοῦν τόν Τριαδικό Θεό διακονοῦν τήν Θεία Λατρεία, ἀλλά καί τήν Βυζαντινή Ἁγιογραφία.
Εἰς τό τέλος τοῦ προηγουμένου διδακτικοῦ ἔτους, τά ἐκτεθέντα προσωπικά ἔργα βυζαντινῆς ἁγιογραφίας τῶν μαθητῶν καί μαθητριῶν στό Μεσολόγγι καί στό Ἀγρίνιο ἐξέπληξαν.
Ἐπιθυμοῦμε καί ἐφέτος πολλοί νέοι καί νέες νά διδαχθοῦν καί νά γνωρίσουν τίς ἅγιες αὐτές τέχνες στίς σχολές μας, οἱ ὁποῖες θά λειτουργήσουν μέ συνέπεια.
Γι΄ αὐτό τόν λόγο παρακαλῶ τούς νέους καί τίς νέες νά σπεύσουν νά ἐγγραφοῦν καί νά παρακολουθήσουν τά ἐφετεινά μαθήματα.
Ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας ἀγωνίζεται καί ἐπιθυμεῖ ἡ νεότητα νά ἀπομακρυνθῇ ἀπό ἐπιβλαβεῖς καί φθοροποιές συνήθειες καί νά ὁδηγηθῇ σέ ἔργα καθαρά, ὠφέλιμα, δημιουργικά.
Ἄς θελήσουμε νά βοηθήσουμε ὄλοι μας νά οἱ μαθητές καί οἱ μαθήτριες στις σχολές μας.
Μετ΄ εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο