Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010

Επιστολή διαμαρτυρίας της Νομαρχίας Αιτ/νίας με αφορμή το νέο σχέδιο Π. Δ. για την περιφέρεια, με το οποίο δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι πολίτες.

Eπιστολή έστειλε η Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας, την οποία υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Κατσικαρέλης, στον Γεώργιο Ντόλιο, υφυπουργό εσωτερικών με κοινοποίηση στον Δημήτριο Δράκο Πρόεδρο Ε.Ν.Α.Ε. σχετικά με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, το οποίο αν το σχέδιο παραμείνει ως έχει η εφαρμογή του θα προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα όσον αφορά στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών στο νομό μας

Θέμα : Κατάρτιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Κύριε Υπουργέ,
Λάβαμε γνώση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, που μας κοινοποίησε η ΕΝΑΕ.
Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι προβλέπεται η δημιουργία Διευθύνσεων και τμημάτων που καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες, όπως για παράδειγμα η Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά ταυτόχρονα διαπιστώσαμε με λύπη μας ότι αν το σχέδιο παραμείνει ως έχει η εφαρμογή του θα προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα όσον αφορά στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών στο νομό μας.
Ο νομός Αιτωλοακαρνανίας, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν είναι μια μικρή γεωγραφική ενότητα, όπως ένα νησί, αλλά είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση νομός της χώρας. Είναι κατ’ εξοχήν αγροτικός νομός, με τεράστια προβλήματα υποδομών, κακό οδικό δίκτυο βρίσκεται δε στις τελευταίες θέσεις ανάπτυξης.
Η προβλεπόμενη στο υπό κατάρτιση Προεδρικό Διάταγμα ανάπτυξη των υπηρεσιών της περιφέρειας στο νομό μας δυστυχώς δε βρίσκεται σε αντιστοιχία με τις ανάγκες των κατοίκων, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές του νομού, και με τη συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να μην προβλέπεται η ύπαρξη οργανικών μονάδων των υπηρεσιών της περιφέρειας σ’ ένα ισχυρό αστικό κέντρο, όπως είναι το Αγρίνιο, αλλά και σε άλλα μικρότερα, όπως η Ναύπακτος, η Αμφιλοχία, η Βόνιτσα, ο Αστακός και το Θέρμο.
Θεωρούμε σκόπιμο επιπρόσθετα να σας επισημάνουμε τα εξής:
• Σχετικά με τη στελέχωση των θέσεων των προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων, θα πρέπει να υπάρξει διεύρυνση με την προσθήκη επιπλέον κλάδων.
• Η επιχειρούμενη συρρίκνωση των υπηρεσιών δε συνδυάζεται και με τον αντίστοιχο περιορισμό του αριθμού των Γενικών Διευθύνσεων.
• Προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά το τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα πρέπει απαραιτήτως να είναι αποκεντρωμένο ανά νομό.
Κύριε Υπουργέ,
Με την κατάρτιση του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος, προκειμένου να επιτύχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών μας, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα παραπάνω και να διατηρήσετε την υπάρχουσα αποκέντρωση των υπηρεσιών στο νομό μας με την αντίστοιχη πρόβλεψη οργανικών θέσεων για τη στελέχωσή τους, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τους ήδη υπηρετούντες υπαλλήλους.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΡΕΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο