Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2010

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ θα στηρίξουν για Περιφερειάρχη τον Κώστα Παπακωνσταντίνου. Υποψήφια αντιπεριφερειάρχης για την Αιτωλοακαρνανία η Ιωάννα Ρούση.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ο Συνδυασμός «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» ανήγγειλε την κάθοδό του στις περιφερειακές εκλογές. Επικεφαλής ο εκπαιδευτικός Κώστας Παπακωνσταντίνου.

Ο επικεφαλής του συνδυασμού ενεργών πολιτών από το χώρο της πολιτικής οικολογίας ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ανήγγειλε στις 22 Σεπτεμβρίου, ημέρα βιώσιμης μετακίνησης, την κάθοδο του συνδυασμού ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ στις περιφερειακές εκλογές.
Υποψήφιοι αντιπεριφειάρχες του συνδυασμού είναι οι Γιώργος Κανέλλης (Αχαϊας), Ιωάννα Ρούση (Αιτωλοακαρνανίας), Διονύσης Κράγκαρης (Ηλείας).
Τα στελέχη του συνδυασμού, αφού επισκέφθηκαν συμβολικά το χώρο του σταθμού του ΟΣΕ στην Πάτρα, έφτασαν με ποδήλατα στην αίθουσα της ΕΣΗΕΠΗΝ, όπου δόθηκε η συνέντευξη τύπου, ενώ οι υπόλοιποι χρησιμοποίησαν μέσα μαζικής μεταφοράς για να έρθουν στην Πάτρα.
Επιλέξαμε, δήλωσε ο κ. Παπακωνσταντίνου, την ημέρα βιώσιμης μετακίνησης όχι τυχαία. Οι βιώσιμες μεταφορές είναι ένα από τα κυριότερα πεδία αγώνα για μας. Ενός αγώνα με στόχο δημόσιες μεταφορές στηριγμένες στα μαζικά μέσα μεταφοράς, το τραίνο το τραμ, λειτουργικά δίκτυα ποδηλατοδρόμων.
Ο υπ. Αντιπερειφερειάρχης Ηλείας κ. Διον. Κράγκαρης τόνισε: είμαστε άνθρωποι με ιδέες και δράση από τους χώρους της οικολογίας, του πολιτισμού, της εργασίας, της πραγματικής οικονομίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα σταθούμε, πρόσθεσε δίπλα στους πυρόπληκτους και την ύπαιθρο της Ηλείας.
Βούλησή μας, πρόσθεσε ο υποψ. Περ. συμβ. Αιτωλοακαρνανίας Νίκος Ζαχείλας είναι να αγωνιστούμε για να μετατρέψουμε το νέο θεσμό του αιρετού περιφερειάρχη και Περιφερειακού Συμβουλίου σε μια μεγάλη ευκαιρία για την άρση των ανισοτήτων κέντρου – επαρχίας, την στροφή σε μια οικονομία που σέβεται τις αντοχές της φύσης, τη σθεναρή αντίσταση σε φαινόμενα υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος την ανάδειξη των δυνατοτήτων της ελληνικής υπαίθρου.
Θέλουμε, πρόσθεσε ο υποψ. Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Γιώργος Κανέλλης, να γίνουμε η «αλογόμυγα» του περιφερειακού συμβουλίου. Εκείνοι που θα υπερασπίζουν αμετακίνητα τα κοινά αγαθά, που θα δίνουν μάχες όχι μόνο με άρνηση αλλά και συγκεκριμένες προτάσεις για την μείωση των επιπτώσεων των οικονομικών μέτρων στους εργαζόμενους, για την προσέλκυση όχι επενδύσεων που δεν είναι επιθυμητές αλλού αλλά παραγωγικών σχεδίων που θα δίνουν θέσεις εργασίας και θα σέβονται τους φυσικούς μας πόρους. Θα πλέψουμε, πρόσθεσε για τα κοινά αγθά (κοινόχρηστους χώρους, ακτές, προστατευόμενες περιοχές) που δέχονται πλήγματα.
Στη συνέχεια ο υπ. Περιφερειάρχης Κ. Παπακωνσταντίνου τόνισε ότι ο ρόλος, σήμερα, του οικολογικού κινήματος είναι όχι μόνο να αντιστέκεται στις προσπάθειες υποβάθμισης της ζωής μας, αλλά και να προτείνει πρακτικές, άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις.
Μαζί με μεγάλα ΟΧΙ έχουμε και μεγάλα ΝΑΙ στα οποία στηριζόμαστε:
Λέμε ΝΑΙ στην προστασία της ποιότητας ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας ως προτεραιότητες για την Περιφερειακή Πολιτική
Λέμε ΝΑΙ στις νέες μορφές οικονομικής δραστηριότητας, που υπηρετεί τον άνθρωπο, στηριγμένης στην τοπικότητα και στην πραγματική οικονομία
Λέμε ΝΑΙ στην βιώσιμη γεωργία και κτηνοτροφία που δεν κατασπαταλούν φυσικούς πόρους και χημικά και στην προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας
Λέμε ΝΑΙ στην βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων με βάση τη μείωση του όγκου, το διαχωρισμό και την ανακύκλωση, φυσικά και με την ευθύνη του κάθε πολίτη
Λέμε ΝΑΙ στην ουσιαστική δράση κατά της κλιματικής αλλαγής, πρωτίστως στην εξοικονόμηση και την τοπική παραγωγή ενέργειας αλλά και σε κάθε τομέα της παραγωγής και της κατανάλωσης
Λέμε ΝΑΙ στην βιώσιμη χωροταξία και πολεοδομία και στον καθορισμό σαφών χρήσεων γης
Λέμε ΝΑΙ στη ανάπτυξη διαδικασιών δημοκρατικού και συμμετοχικού χαρακτήρα που προωθούν τη διαφάνεια την ειλικρινή διαβούλευση και τη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων
Λέμε ΝΑΙ σε ένα έντιμο και λειτουργικό κράτος, με θεσμούς και ίση μεταχείριση των πολιτών

Λέμε ΟΧΙ στην άπληστη ανάλωση των φυσικών πόρων σε βάρος του περιβάλλοντος και των επομένων γενεών
Λέμε ΟΧΙ στο μοντέλο ανάπτυξης που μας οδήγησε στα σημερινά οικονομικά και οικολογικά αδιέξοδα
Λέμε ΟΧΙ στις πρακτικές του ρουσφετιού και της κάλυψης στενών τοπικιστικών συμφερόντων
Λέμε ΟΧΙ στην μονομερή προώθηση πόρων στις πόλεις με παράλληλη εγκατάλειψη της υπαίθρου
Λέμε ΟΧΙ στην ανεξέλεγκτη οικιστική επέκταση
Λέμε ΟΧΙ στην απώλεια ή την υποβάθμιση των αστικών κοινοχρήστων χώρων
Λέμε ΟΧΙ στην ανεξέλεγκτη χημική γεωργία και τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς
Λέμε ΟΧΙ στα στεγανά στη διαχείριση των περιφερειών και των δήμων, στις αδιαφανείς μεθόδους και πρακτικές.

Με τις παραπάνω κατευθυντήριες αρχές, κατέληξε ο κ. Παπακωνσταντίνου, θα ελέγχουμε αλλά και θα καθοδηγούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο ώστε να εφαρμόζει πολιτικές που να προστατεύουν τις αληθινές αξίες της ζωής μας και το μέλλον των παιδιών μας.
Ζητούμε από τους πολίτες της Αχαΐας, της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας να υποστηρίξουν το ΠΡΑΣΙΝΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ για μια Οικολογική, Πράσινη Αφετηρία στη Δυτική Ελλάδα. Δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε εκπρόσωποι όλων των πολιτών στο Περιφερειακό Συμβούλιο και εκφραστές των κινημάτων, με κριτική τοποθέτηση αλλά και δημιουργικές προτάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Πρόσθετες πληροφορίες:
Ο Κώστας Παπακωνσταντίνου είναι από το Αίγιο, εκπαιδευτικός Α/βάθμιας Εκπαίδευσης, Msc Οικολογίας, με πλούσια δράση και συγγραφικό έργο στο χώρο της περιβαλλοντικής προστασίας και Εκπαίδευσης από τοπικό μέχρι διεθνές επίπεδο. Διετέλεσε πρόεδρος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας και της Ομοσπονδίας Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Birdlife international.
Ο Γιώργος Κανέλλης (Αχαΐα) είναι εκπαιδευτικός, απόφοιτος Πολιτικής Επιστήμης και Αγγλικής Φιλολογίας του Παν/μίου Αθηνών καθώς και της Εθν. Σχολής Δημ. Διοίκησης, ενεργός στον χώρο του περιβαλλοντικού κινήματος, με συμμετοχές και στην διεθνή του εκπροσώπηση.
Ο Διονύσης Κράγκαρης (Ηλεία) είναι υποθηκοφύλακας, συγγραφέας, και παλαιό και μαχητικό στέλεχος της περιβαλλοντικών οργανώσεων στην Ηλεία.
Η Ιωάννα Ρούση είναι εκδότης της περιοδικής έκδοσης «Οικολογική Εφημερίδα» και δραστήρια στο περιβαλλοντικό κίνημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο