Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2010

Συνεδριάζει το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας, τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2010.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης στις 19:00 μ.μ (αίθουσα Ν.Σ., Διοικητήριο, Μεσολόγγι) είναι τα εξής:

Συζήτηση – κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11, παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Νομαρχιακού Συμβουλίου – της επερώτησης του Νομαρχιακού Συμβούλου κ. Σολτάτου Γεωργίου, περί της συμμετοχής της ΑΝΑΙΤ Α.Ε. στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Αιολικό Πάρκο – Αρέντα Α.Ε.».

Απόφαση του Ν.Σ. για την απ’ ευθείας αγορά – μοναδικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 242/1996 – ακινήτου εμβαδού 7.062,11 τ.μ. εκτός σχεδίου πόλης του Δήμου Ναυπάκτου στη θέση «Ξυνοροδιά», με σκοπό την ανέγερση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου και εξουσιοδότηση του κ. Νομάρχη για την υπογραφή του συμβολαίου αγοράς αυτού (από αναβολή, σχετικές οι αριθ. 169/2009 και 124/2010 αποφάσεις του Ν.Σ.).
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Ε.Ο. Αγρινίου – Καρπενησίου, Τμήμα Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης» Ν.Α. Αιτωλ/νίας».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Φ/Β Σταθμός ισχύος 0,507 MW» στην περιοχή «Χαλιάδες» του Δήμου Νεάπολης Νομού Αιτωλ/νίας, της εταιρίας «ΕΥΣΑΪΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Τροποποίηση του ετήσιου Νομαρχιακού Προγράμματος Σχολικής Στέγης έτους 2010.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Έγκριση του Ν.Σ. των εισηγήσεων της Δ/νσης Οικονομικού & Πληροφορικής σχετικά με τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α., οικονομικού έτους 2010.
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας Φωτεινής Σωτηροπούλου, επί γηπέδου έκτασης 16.000,71 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Μαύρικας» του Τοπικού Διαμερίσματος Παναιτωλίου, εκτός σχεδίου πόλεως Παναιτωλίου, του Δήμου Θεστιέων Νομού Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Τροποποίηση Ε.Π.Ο. για το Αιολικό Πάρκο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) δυναμικότητας 8 ανεμογεννητριών ονομαστικής ισχύος 2,5 MW (συνολική ισχύς ΑΣΠΗΕ 20 MW)» και γραμμής μεταφοράς μέσης τάσης για τη διασύνδεσή του, της εταιρίας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ», στη θέση «Σκοπιά» του Δήμου Ναυπάκτου Νομού Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά επέκταση – εκσυγχρονισμό υφιστάμενου εργοστασίου παραγωγής ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, εγκατεστημένης ισχύος 1.200,60 KW της «ΕΑΣ Αγρινίου» σε γήπεδο 4 στρεμμάτων στη θέση «Βοϊδολίβαδο» Αγρινίου του Δήμου Αγρινίου Νομού Αιτωλ/νίας.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Έγκριση του Ν.Σ. της εισήγησης της Δ/νσης Διοικητικού & Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού των θέσεων και των ειδικοτήτων των εγκεκριμένων από την Επιτροπή του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθ. 6/2009 Π.Υ.Σ. όπως αυτή ισχύει σήμερα, συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες της Ν.Α. .
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Εκμετάλλευση Λατομείου Σχιστολιθικών Πλακών στη θέση «Γιωργίτσι» του Τοπικού Διαμερίσματος Καραϊσκάκη του Δήμου Αστακού Νομού Αιτωλ/νίας».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Τροποποίηση της αριθ. 31/2007 απόφασης του Ν.Σ., περί έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ν.Α. Αιτωλ/νίας και της ΑΝΑΙΤ Α.Ε., με αντικείμενο την υλοποίηση στα πλαίσια του διακρατικού κοινοτικού προγράμματος MEDOCC της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIB, της πρότασης διαπεριφερειακής συνεργασίας των χωρών της Μεσογείου με τίτλο: «Διαχείριση του κινδύνου των νιτρικών για διαρκή γεωργία στη Μεσόγειο».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Τροποποίηση της αριθ. 55/2010 απόφασης του Ν.Σ., περί έγκρισης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού – Ν.Α. Αιτωλ/νίας – Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων με αντικείμενο αυτής: α) τις συμπληρωματικές ανασκαφικές έρευνες στους χώρους των αρχαίων θεάτρων της Πλευρώνας και των Οινιαδών καθώς και ο καθαρισμός των χώρων και β) την εκπόνηση σχετικής μελέτης αποκατάστασης και αναστήλωσης.
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο