Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

Ξεκίνησε η υλοποίηση δράσεων από την Περιφέρεια για την προστασία των φυσικών λιμνών της Αιτωλοακαρνανίας και την ανθεκτικότητά τους στην κλιματική αλλαγή


Την έναρξη δράσεων της Περιφέρειας για την κατάρτιση σχεδίων και μελετών, με σκοπό την προστασία και διατήρηση της στάθμης των φυσικών λιμνών της Αιτωλοακαρνανίας, και στη μακροχρόνια παρακολούθησή τους για πλημμυρικά φαινόμενα ή προβλήματα ξηρασίας, γνωστοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Λάμπρος Δημητρογιάννης.....

Οι συγκεκριμένες δράσεις περιλαμβάνονται σε ένα γενικότερο και μακροπρόθεσμο σχέδιο της Περιφέρειας για πολιτικές υδρο-οικονομίας, ενώ η πρώτη τεχνική συνάντηση αφορούσε τη Λίμνη Τριχωνίδα, όπου πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση με τους Δημάρχους Αγρινίου, Γιώργο Παπαναστασίου και Θέρμου, Σπύρου Κωνσταντάρα, καθώς και με υπηρεσιακά στελέχη της Περιφέρειας, των Δήμων και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μια από τις πιο σημαντικές δράσεις που εντάσσονται στον παραπάνω προγραμματισμό είναι ο «Προσδιορισμός της κατώτατης στάθμης και του μέγιστου εύρους διακύμανσης στις φυσικές λίμνες της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας». Η δράση αυτή εντάσσεται στα διαχειριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων των επιφανειακών Υδατικών Συστημάτων (ΥΣ) εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και των υδρομορφολογικών αλλοιώσεων και αποσκοπεί: στην προστασία και την ανάκαμψη των λιμνών στην περίπτωση που η στάθμη του νερού τους υποβιβαστεί κάτω από τα επιτρεπόμενα κατώτατα όρια (διατήρηση οικολογικής στάθμης) και στη μακροχρόνια παρακολούθηση της ζώνης αποξήρανσης και επαναπλημμύρισης.

Για την ωρίμανση της παραπάνω πράξης, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Πατρών που ως τεχνικός σύμβουλος παρέχει τις υπηρεσίες του για την εξειδίκευση των μελετών και έργων που θα απαιτηθούν στα υπό κατάρτιση σχέδια τευχών τεχνικών δεδομένων και δημοπράτησης. Τα υπό κατάρτιση σχέδια και τεύχη περιλαμβάνουν τις αναγκαίες μελέτες που θα απαιτηθούν για τον προσδιορισμό α) της κατώτατης επιθυμητής στάθμης των λιμνών και τον τρόπο ανάκαμψη τους σε περίπτωση που η στάθμη υποβιβαστεί κάτω από το κατώτατο επιθυμητό όριο, β) των περιοδικών μεταβολών της ζώνης αποξήρανσης και επαναπλημμύρισης των λιμνών για τη διαβίωση των υδρόβιων οργανισμών, της παρόχθιας βλάστησης και της εξαρτώμενης πανίδας και γ) τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιθυμητών χρήσεων και των χρήσεων γης στις παρόχθιες ζώνες.

Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου που αναμένεται μελλοντικά να προκύψει από την εκπόνηση των παραπάνω μελετών εστιάζεται στην κατασκευή ενός ολοκληρωμένου δικτύου παρακολούθησης των βροχοπτώσεων, της στάθμης και των παροχών (εισερχόμενων-εξερχόμενων) στις φυσικές λίμνες της Αιτωλοακαρνανίας, με την εγκατάσταση του απαραίτητου μετρητικού εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός αυτός θα μπορεί να λειτουργεί και ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων και των πιέσεων που θα δεχτούν μελλοντικά τα φυσικά οικοσύστημα των λιμνών εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Ο κ. Δημητρογιάννης  σε δηλώσεις του τόνισε τη σημασία των υδάτινων πόρων για την Αιτωλοακαρνανία, με έμφαση στον  Κοινό στόχο, που είναι  η διατήρηση του υδάτινου στοιχείου, η προστασία των υδρόβιων οργανισμών και του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και η διασφάλιση  των παρόχθιων ζωνών για βιώσιμη ανάπτυξη αναφέροντας τα εξής: « Ιδιαίτερα η λίμνη Τριχωνίδα, αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα ποιότητας ζωής και ανάπτυξης μια μεγάλης περιοχής, και για αυτό τον λόγο ευχαριστώ και τους Δήμους Αγρινίου και Θέρμου για την αμέριστη συνδρομή τους»

Το επόμενο διάστημα, ξεκινούν και οι αντίστοιχες δράσεις για τις υπόλοιπες φυσικές λίμνες της Αιτωλοακαρνανίας και προγραμματίζονται ανάλογες συναντήσεις με τους υπόλοιπους Δήμους.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο