Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

Διήμερο Τελικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου CI-NOVATEC με την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας


Μελέτες και αποτελέσματα τοπικών ερευνών και δράσεων θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον Ελλήνων και Ιταλών, στο διήμερο Τελικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Έργου CI-NOVATEC. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως εταίρος του Ευρωπαϊκού έργου CI-NOVATEC-“Πελατειακή ευφυΐα για καινοτόμα τουριστικά οικοσυστήματα – Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems” του Προγράμματος Interreg V-Α Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, διοργανώνει το Διήμερο Τελικό Συνέδριο του έργου, στο Αίγιο.....

Έλληνες και οι Ιταλοί εταίροι του έργου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η Περιφέρεια Ηπείρου και η Περιφέρεια Απουλίας, θα παρουσιάσουν τις μελέτες τους με τα αποτελέσματα των τοπικών ερευνών και δράσεων. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Μπάρι, οι οποίοι είχαν και ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του έργου. Παρεμβάσεις από την πλευρά της κοινής γραμματείας του InterregV/AΕλλάδα – Ιταλία 2014/2020, θα κάνουν ο Gianfranco Gadaleta και η Χρυσούλα Πιερρή.


Συνολικός σκοπός του «CI-NOVATEC» είναι η ενίσχυση της απόδοσης των τοπικών Οικοσυστημάτων Τουρισμού, παρέχοντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την τοπική αυτοδιοίκηση, πληροφορίες που έχουν αντληθεί από επισκέπτες και τουρίστες των περιοχών. Οι Τοπικές Συνέργειες Τουρισμού (Local Tourism Clusters), αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες ενίσχυσης της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής διασυνοριακής συνεργασίας.


Τα Περιφερειακά Δίκτυα αποτελούνται από εκπροσώπους των Τοπικών Τουριστικών Clusters και πιο συγκεκριμένα από εκπροσώπους Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, διαχειριστών σημείων ενδιαφέροντος (ιστορική & φυσική κληρονομιά), διαχειριστές ανθρωπογενών δραστηριοτήτων (πολιτιστική κληρονομιά), καθώς και εκπροσώπους τοπικών Δήμων, Επιμελητηρίων, Αναπτυξιακών Επιχειρήσεων και άλλων φορέων. Σκοπός των Περιφερειακών Δικτύων είναι η αναβάθμιση του τοπικού οικοσυστήματος τουρισμού.


Το Τελικό Συνέδριο, στο οποίο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των Ελλήνων και των Ιταλών εταίρων, θα μεταδοθεί και μέσω διαδικτύου, σε live streaming μέσω της σελίδας του έργου στο Facebook@InterregCINovatec. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Αιγιαλείας, στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 με ώρα έναρξης 15:00 και στις 28 Σεπτεμβρίου2021 με ώρα έναρξης 11:00 π.μ.


Τους χαιρετισμούς τους θα απευθύνουν στο κοινό ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Τάκης Παπαδόπουλος και ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, Δημήτρης Καλογερόπουλος.


Στο συνέδριο θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα που επιβάλλει η πανδημία COVID-19.


https://www.interregcinovatec.eu/


Το Πρόγραμμα InterregVAGreece-Italy είναι ένα Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που στοχεύει να βοηθήσει τους δημόσιους φορείς και τους τοπικούς ενδιαφερόμενους να αναπτύξουν διασυνοριακά έργα και πιλοτικές δράσεις και να δημιουργήσουν νέα πολιτική, προϊόντα και υπηρεσίες με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Στρατηγικά, το πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία σε διάφορους τομείς, όπως στην μπλε ανάπτυξη, στον τουρισμό και πολιτισμό, στην αγροτική βιομηχανία τροφίμων και στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Το πρόγραμμα InterregV-A Ελλάδας-Ιταλίας στοχεύει στην επίτευξη μέγιστης απόδοσης από 123 εκατομμύρια Ευρώ που χρηματοδοτούνται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από τα 2 κράτη μέλη μέσω εθνικής συγχρηματοδότησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο