Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021

Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας


Δια ζώσης, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών , στην Πανεπιστημιούπολη (Ρίο Πατρών), θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14.00.....

Πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την Επωνυμία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή - Climattica». Θα συζητηθούν ακόμη το τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας για το έτος 2022 και η τριμηνιαία έκθεση για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού (Β’ Τρίμηνο έτους 2021).

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, (βάσει της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/17-9-2021 - ΦΕΚ Β΄ 4337) και θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών (Πανεπιστημιούπολη Πατρών, Ρίο) στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των αρ. 167 και 168 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010), όπως ισχύουν, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

:

Συζήτηση της υπ. αριθ. 25/2021 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνου σχετικά με την υπογραφή συμβολαίου μίσθωσης λιμνοθάλασσας Πρόκοπος.

 

 

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

:

Συζήτηση της υπ. αριθ. 26/2021 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ. Χαροκόπου Αντωνίου σχετικά με την έγκριση σκοπιμότητας του Υπουργείου Υγείας για την ανέγερση δομών για ασθενείς με άνοια και νόσο Alzheimer.

 

 

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

:

Συζήτηση της υπ. αριθ. 27/2021 Επερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου της Παράταξης «Δυτική Ελλάδα – Δικαίωμα στην Πρόοδο» κ. Δριβίλα Δημητρίου σχετικά με τη λειτουργία της Μονάδας Σπαστικών Παίδων - Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας πρώην ΠΙΚΠΑ Παραλίας Πατρών.

 

 

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

:

Συζήτηση της υπ’ αριθ. 28/2021 Επερώτησης των Περιφερειακών Συμβούλων της Παράταξης «Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας» σχετικά με δημιουργία φυλασσόμενης διάβασης του ΟΣΕ, στα Βραχνέικα Πατρών.

 

 

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

:

Συζήτηση της υπ’ αριθ. 29/2021 Επερώτησης του Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Δυτική Ελλάδα» κ. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνου» σχετικά με το κλείσιμο των λατομείων Αράξου.

 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο

:

Έγκριση Σκοπιμότητας και Συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην υπό Σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την Επωνυμία «Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή - Climattica».

 

 

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας

κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος )

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο

:

Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2022.

 

 

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας,

Έρευνας και Καινοτομίας

κ. Ζαΐμης Φωκίων)

 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο

:

Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το Β’ Τρίμηνο έτους 2021, σύμφωνα με αριθμ. 1099/2021 (ΑΔΑ:9ΒΩ47Λ6-16Ε) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

 

(εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης,

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής

και Δημοσιονομικού Ελέγχου)

 

 

 

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί με όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βάσει της ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/17-9-2021 (ΦΕΚ Β΄ 4337) και ειδικότερα σύμφωνα με τα μέτρα που ορίζονται στην Ενότητα 1 του Πίνακα του άρθρου 1.

 

Για τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ  (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11.03.2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming του Πανεπιστημίου Πατρών.

 

 


 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

 

 

 

 

Παναγιώτης Παπαδόπουλος


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

 

Αποδέκτες Πρόσκλησης:

1.       κ. Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

2.      κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

3.      κ.κ. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

 

Κοινοποίηση:

1.       κ.κ. Βουλευτές Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

2.      κ.κ. Δήμαρχοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

3.      κ. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

4.      κ. Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης

5.      M.M.E.

6.      κ.κ. Γενικοί Δ/ντες Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο