Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

Αναβολή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου Βόνιτσας που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Παρασκευή στην Κατούνα

          Σύμφωνα με πληροφορίες η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου Βόνιτσας που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 στην Κατούνα, αναβάλλεται, λόγω της απώλειας του εν ενεργεία Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Τσακάλη και ως ελάχιστη ένδειξη συμπαράστασης και σεβασμού στο πένθος της οικογένειάς του και των οικείων του.
      Πάντως μέχρι στιγμής ο Πρόεδρος δεν έχει γνωστοποιήσει στην ιστοσελίδα του δήμου αφενός την αναβολή και αφετέρου πότε και που θα γίνει η εξ αναβολής συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
       Επειδή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, ας ξαναδούμε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:...........1.-Περί ορισμού μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη διετία από 01/09/2016 έως 31/08/2018 (από αναβολή). (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
2.-Επαναπροσδιορισμός ορίων σχολικής περιφέρειας για το 1ο, το 2ο και το 3ο Νηπιαγωγείο Βόνιτσας (από αναβολή). (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
3.-Ανακοίνωση – σύμφωνη γνώμη για την απόφαση ορισμού επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Κατούνας –Παλιοπήγαδο –Μουζούρια Δ.Ε. Μεδεώνος». (Εισηγητής κ. Στούπας)
4.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Κατούνας –Παλιοπήγαδο –Μουζούρια Δ.Ε. Μεδεώνος». (Εισηγητής κ. Στούπας)
5.-Κατανομή ποσού από Κ.Α.Π στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2016 (Γ κατανομή). (Εισηγητής κ. Πανταζή)
6.-Συζήτηση σχετικά με εγγραφές μαθητών της Τ.Κ. Θυρρείου στο Γυμνάσιο Μοναστηρακίου του Δήμου μας. (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
7.-Δημιουργία εθελοντικής ομάδας της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε συνεργασία με το GRUPPO LUCANO με την αδελφοποιημένη πόλη του VIGGIANO. (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
8.-Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για προμήθεια βιβλίων (από αναβολή). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
9.-Περί αιτήσεως για μείωση μισθώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 (από αναβολή).
(Εισηγητής κ. Στούπας)
10.-Περί έναρξης διαδικασιών για αγορά ακινήτου για δημιουργία νέου Νεκροταφείου Τρύφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 και  186 παρ.1,3 του Ν.3463/2006 – Ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτου. (Εισηγητής κ. Στούπας)
11.-Απευθείας ανάθεση μετά από άγονη δημοπρασία διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2016». (Εισηγητής κ. Στούπας)
12.-Όρια βοσκοτόπων της Τ.Κ. Τρύφου. (Εισηγητής κ. Πάντας)
13.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής κ. Στούπας)
14.-Ανάκληση της αρίθ.191/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας με θέμα: Ανταλλαγή ρυμοτομούμενου τμήματος Αφών Μασούρα με αδιάθετο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου και παραπομπή  του καθορισμού  της αγοραίας αξίας των ακινήτων σε πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών. (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
15.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2016 (από αναβολή). (Εισηγητής κ. Στούπας)
16.-Έγκριση Πεπραγμένων της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» για το έτος 2015 (από αναβολή). (Εισηγητής κ. Προδρομίτης)
17.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση 2ης εισόδου Μοναστηρακίου».(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας) 
18.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Αποχέτευση ομβρίων εισόδου πόλης Βόνιτσας».(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
19.-Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων Δρυμού». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
20.-Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή κτιρίου αποχωρητηρίων Γυμνασίου-Λυκείου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
21.-Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση της στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου-Λυκείου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
22.-Αιτήσεις για μείωση λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης (από αναβολή). 
(Εισηγητής κα Πανταζή)
23.-Περί μειώσεως λογαριασμών από Χρηματικούς Καταλόγους τέλους Κοινόχρηστου χώρου (από αναβολή). (Εισηγητής κ Στούπας)
24.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου και καταβολής εξόδων κίνησης (από αναβολή). (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
25.-Περί παραλαβής οικονομοτεχνικής μελέτης για «Μελέτη Βιωσιμότητας για Τουριστική- Επενδυτική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΟΤΑ. (Εισηγήτρια Λίτου-Σάλλιαρη Βαρβάρα)
26.-Περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της «Τουριστικής – Επενδυτικής  Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας» Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγήτρια Λίτου-Σάλλιαρη Βαρβάρα)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
    
* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο