Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

«Καμπάνα» 1000 ευρώ σε αρτοποιείο στη Βόνιτσα

       Την επιβολή προστίμου 1000 ευρώ σε ιδιοκτήτη αρτοποιείου στην περιοχή της Βόνιτσας αποφάσισε η διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Το πρόστιμο επιβλήθηκε γιατί το αρτοποιείο λειτουργεί χωρίς να έχει εκδοθεί η βεβαίωση καταλληλότητας.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΑΝΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  Π.Ε. AITΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
7)-Το γεγονός ότι το αρτοποιείο λειτουργεί χωρίς να έχει εκδοθεί η βεβαίωση καταλληλότητας  σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 12710/860/Φ.15/ ΦΕΚ1026Β/2007, κατά παράβαση των διατάξεων του Ν.3982/11 ΦΕΚ 143Α/2011).......

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1-Επιβάλλεται, σε εφαρμογή των παραπάνω σχετικών διατάξεων, στον ........................ ιδιοκτήτη του αρτοποιείου, που λειτουργεί στην Βόνιτσα  Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας  πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000,00 €), για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και ιδιαίτερα στη παράγραφο 7.
2-Το παραπάνω επιβαλλόμενο πρόστιμο σύμφωνα με  την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 3982/11, αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και κατατίθεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση της παρούσας ή την κοινοποίηση της απόρριψης τυχούσης προσφυγής όπως αναφέρεται στην παρ. 4, από τον ιδιοκτήτη/φορέα στον λογαριασμό  412.5451.82-55 που τηρεί η Π.Δ.Ε. στην  Εθνική Τράπεζα Ελλάδος.
Ο ιδιοκτήτης /φορέας μετά την καταβολή του προστίμου, καλείται να  προσκομίσει στην  Υπηρεσία μας το πρωτότυπο του παραστατικού εξόφλησης αυτού, προκειμένου να γίνει η οριστική απαλλαγή του από την οφειλή. Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε στη βεβαίωση του παραπάνω ποσού  στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
3.-Ορίζεται προθεσμία  δύο μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας, εντός της οποίας  υποχρεούται ο ιδιοκτήτης της δραστηριότητας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να καταθέσει όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά  για να καταστεί αυτή συμβατή με τις κείμενες διατάξεις.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παρ 1. του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011, όπως προβλέπεται στην παρ.3 του ιδίου άρθρου.
4.-Κατά της απόφασης αυτής , οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), τα άρθρα 227 παρ. 1α & 3 και 238 παρ. 1&4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), καθώς και τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας.
Ε.Π.
H ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΡΑΚΑ

http://www.agriniopress.gr/

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δεν μας αφήνετε να δουλέψουμε ΤΕΒΕ ΙΚΑ ΕΦΟΡΙΑ ΝΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΕΗ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΠΑΕΙ ΟΛΑ ΣΤΟ ΘΕΟ ΕΧΕΤΕ ΡΙΞΕΙ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΑΝΕΒΑΣΕΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 30% και περίμενετε να ειμαστε νόμιμοι ρε αλήτες;;; κλέφτες δουλεύουμε 12++ ώρες κάθε μέρα και ειμαστε στον αέρα ΝΑΣ ΠΙΝΕΤΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ....ενας ελεύθερος επαγγελματίας ...ξηρομερο δημοσίευσε το

Ανώνυμος είπε...

Μερικοί θεωρούν τους υπόλοιπους πολίτες κορόιδα κ κάνουν τα δήθεν κορόιδα αγαπητέ "επαγγελματία".
Δύο συνάδελφοι σου, μπορεί να είσαι κ 'σύ κάποιος, κυκλοφορούν ο ένας το βανάκι του μαγαζιού του χωρίς κρατικές πινακίδες 6 μήνες περίπου για την μεταφορά του ψωμιού κλπ από το παρασκευαστήριο στον φούρνο κ ο άλλος με ένα αγροτικό μεταφέρει τα ξύλα στον φούρνο, ανασφάλιστα κοκ. Οι υπόλοιποι εδώ είμαστε χαζοί που τηρούμε τους νόμους;
Μην αλυχτάς επειδή σου επιβάλλανε ένα πρόστιμο χάδι κ μην είσαι άπληστος .