Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016

Η εξ αναβολής συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ακτίου Βόνιτσας που ήταν να γίνει στη Κατούνα ορίστηκε στη ΒΟΝΙΤΣΑ για την ΤΡΙΤΗ 4.10.2016

     Αναβάλλεται οριστικά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου Βόνιτσας που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 στην Κατούνα, λόγω του αιφιδίου θανάτου του εν ενεργεία Αντιδημάρχου κ. Νικολάου Τσακάλη και μετατίθεται στη ΒΟΝΙΤΣΑ σε διπλή συνεδρίαση την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:00. 
      Στη διπλή συνεδρίαση συγκαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο στις 17:00 και στις 18:00, ως:
Α)-17:00: Μοναδικό θέμα της πρώτης, δημόσιας, συνεδρίασης:-Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για το οικονομικό έτος 2015.
Β)-18:00: Στην ημερήσια διάταξη της τακτικής συνεδρίασης στην οποία προστέθηκαν και άλλα θέματα για συζήτηση και  λήψη αποφάσεων.

Νέος δημοτικός σύμβουλος ο Γιώργος Κατσαβριάς απο την Πλαγιά
       Μετά τον θάνατο του Αντιδημάρχου Νικολάου Τσακάλη, αναλαμβάνει νέος δημοτικός σύμβουλος, ο πρώτος επιλαχών του συνδυασμού που είναι ο Γιώργος Κατσαβριάς απο την Πλαγιά. Ο νέος δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας θα ορκιστεί και από την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναλαμβάνει κανονικά τα νέα του καθήκοντα. Στις Δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014 ο Γιώργος Κατσαβριάς έλαβε 266 ψήφους και κατέλαβε την 6η θέση στη σειρά ανακύρηξης της ενότητας Παλαίρου. 

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ 2 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:......Α- Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 17:00

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).


ΠΡΟΣ:

1. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
2. Δήμαρχο Ακτίου-Βόνιτσας 
3. Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων  
5. Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων    
6. Ορκωτούς Λογιστές 
7. κ. Αδάμη Αθανάσιο,  Υπάλληλος Δήμου
                                    
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στo Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 4 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

- Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για το οικονομικό έτος 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ     


* Επιπλέον στοιχεία για το θέμα παρακαλούμε να απευθύνεστε στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
.................................................................... 

Β- Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18:00

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.-Περί ορισμού μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη διετία από 01/09/2016 έως 31/08/2018 (από αναβολή). (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
2.-Επαναπροσδιορισμός ορίων σχολικής περιφέρειας για το 1ο, το 2ο και το 3ο Νηπιαγωγείο Βόνιτσας (από αναβολή). (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
3.-Ανακοίνωση – σύμφωνη γνώμη για την απόφαση ορισμού επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών για το έργο «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Κατούνας –Παλιοπήγαδο –Μουζούρια Δ.Ε. Μεδεώνος». (Εισηγητής κ. Στούπας)
4.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Βελτίωση και ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Κατούνας –Παλιοπήγαδο –Μουζούρια Δ.Ε. Μεδεώνος». (Εισηγητής κ. Στούπας)
5.-Κατανομή ποσού από Κ.Α.Π στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2016 (Γ κατανομή). (Εισηγητής κ. Πανταζή)
6.-Συζήτηση σχετικά με εγγραφές μαθητών της Τ.Κ. Θυρρείου στο Γυμνάσιο Μοναστηρακίου του Δήμου μας. (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
7.-Δημιουργία εθελοντικής ομάδας της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σε συνεργασία με το GRUPPO LUCANO με την αδελφοποιημένη πόλη του VIGGIANO. (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
8.-Έγκριση και ψήφιση δαπάνης για προμήθεια βιβλίων (από αναβολή). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
9.-Περί αιτήσεως για μείωση μισθώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 (από αναβολή).
(Εισηγητής κ. Στούπας)
10.-Περί έναρξης διαδικασιών για αγορά ακινήτου για δημιουργία νέου Νεκροταφείου Τρύφου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 191 και  186 παρ.1,3 του Ν.3463/2006 – Ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτου. (Εισηγητής κ. Στούπας)
11.-Απευθείας ανάθεση μετά από άγονη δημοπρασία διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2016». (Εισηγητής κ. Στούπας)
12.-Όρια βοσκοτόπων της Τ.Κ. Τρύφου. (Εισηγητής κ. Πάντας)
13.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. (Εισηγητής κ. Στούπας)
14.-Ανάκληση της αρίθ.191/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας με θέμα: Ανταλλαγή ρυμοτομούμενου τμήματος Αφών Μασούρα με αδιάθετο οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου και παραπομπή  του καθορισμού  της αγοραίας αξίας των ακινήτων σε πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών. (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
15.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 2ου τριμήνου 2016 (από αναβολή). (Εισηγητής κ. Στούπας)
16.-Έγκριση Πεπραγμένων της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» για το έτος 2015 (από αναβολή). (Εισηγητής κ. Προδρομίτης)
17.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση 2ης εισόδου Μοναστηρακίου».(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας) 
18.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Αποχέτευση ομβρίων εισόδου πόλης Βόνιτσας».(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
19.-Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση ομβρίων Δρυμού». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
20.-Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή κτιρίου αποχωρητηρίων Γυμνασίου-Λυκείου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
21.-Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση της στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου-Λυκείου Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
22.-Αιτήσεις για μείωση λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης (από αναβολή). 
(Εισηγητής κα Πανταζή)
23.-Περί μειώσεως λογαριασμών από Χρηματικούς Καταλόγους τέλους Κοινόχρηστου χώρου (από αναβολή). (Εισηγητής κ Στούπας)
24.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου και καταβολής εξόδων κίνησης (από αναβολή). (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)
25.-Περί παραλαβής οικονομοτεχνικής μελέτης για «Μελέτη Βιωσιμότητας για Τουριστική- Επενδυτική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» από την ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. ΟΤΑ. (Εισηγήτρια Λίτου-Σάλλιαρη Βαρβάρα)
26.-Περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της «Τουριστικής – Επενδυτικής  Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας» Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγήτρια Λίτου-Σάλλιαρη Βαρβάρα)

27.- Περί αποδοχής πίστωσης από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΠΟΓΩΝΙΑΣ –ΣΤΕΝΟΥ», προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1.406.504,07€  - αναμόρφωση προϋπολογισμού. 

(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
28.- Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ».
(Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
29.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή οδού Τ.Κ. Αχυρών». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
30.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή γεφυριού Πλαγιάς». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
31.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου για την κατασκευή Σ.Μ.Α.». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
32.- Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τοιχείων αντιστήριξης Κατούνας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
33.- Περί έγκρισης ανανέωσης τηλεϊατρικής κάλυψης για το Κέντρο Υγείας Κατούνας».
(Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
34.- Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης».
(Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
35.- Περί έγκρισης απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας  και Ανάπτυξης» για το έτος 2015. (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής)
36.- Επιβολή προστίμου για μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου (από αναβολή). (Εισηγητής κ. Πάντας)
37.- Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαίου δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος από το Δήμο Αθηναίων (από αναβολή).  (Εισηγητής κ. Πάντας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
    
* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.

7 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το ΔΣ έχει να συνεδριάσει από αρχές Αυγούστου. Είναι δυνατόν να γίνει ουσιαστική κουβέντα με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη; Δήμαρχε να αξιοποιήσεις το Φραδέλο το Μπαλάφα. Τον αδίκησες τη πρώτη φορά.

Ανώνυμος είπε...

“Εκεί, που κρεμούσαν οι καπετάνιοι τ’ άρματα, κρεμάν οι γύφτοι τα νταούλια!”
“Τ’ αγγειά γινήκαν θυμιατά και τα σκατά λιβάνι.”
Λαϊκές παροιμίες


αυτος απο την Πλαγια θα μας σωσει!

Ανώνυμος είπε...

Ασοβαρα πραματα

Ανώνυμος είπε...

Αντιδήμαρχε Οικονομικών Λάκια Στούπα δεν βαρέθηκες σε κάθε σχεδόν ΔΣ να κάνεις αναμόρφωση του προϋπολογισμού; Αυτό Λάκια λέγεται, ομολογία εκ μέρους σου παταγώδους αποτυχίας. Αλήθεια έχεις συναίσθηση που η πολιτική σου και η πολιτική των προηγούμενων οδήγησαν το Δήμο στη χρεωκοπία;

Ανώνυμος είπε...

Δε σεβεστε τιποτα πια. Αρχισατε παλι. Σας εχουμε βαρεθει επιτελους. Μη σκοτωνεστε να πατε στο δημοτικο συμβουλιο,κι αν αργησει πιο ειναι το προβλημα σας? Δεν εχετε κοτσια αυτα που λετε εδω να τα πειτε εκει μεσα.

Ανώνυμος είπε...

Σας πειραξε κι ο πλαγιωτης? Αλλα οσα δε φτανει η αλεπου τα κανει κραμασταρια!!! Στις επομενες να βαλετε εσεις να δουμε αν θα εκλεγειτε.

Ανώνυμος είπε...

8:57 μ.μ. πες μας το ονομα σου που γραφεις ανωνυμα. Οχι τιποτε αλλο για να δουμε ποιος εισαι εσυ που κρινεις το παιδι απο την Πλαγια, ακομη δεν προλαβε να ορκιστει. Πες μας ποιος εισαι λοιπον μπας και μας σωσεις εσυ. Τρομαρα σας που θελετε να σχολιασετε κιολας. Οξω ρε!!!