Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013

Κέντρo Δια Βίου Μάθησης Ακτίου-Βόνιτσας: Ξεκίνησαν να λειτουργούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

        Σας ενημερώνουμε ότι στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, ξεκίνησαν και λειτουργούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
     Η λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο............     Στόχος των προγραμμάτων είναι η δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, η ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, η ανάπτυξη της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων,  καθώς και η απόκτηση νέων.
     Ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο δημιουργήθηκαν τμήματα Αγγλικής γλώσσας, Πληροφορικής και Τοπικής Ιστορίας στην Πάλαιρο, την Πλαγιά, τη Βόνιτσα και την Κατούνα. 
     Από το νέο έτος προγραμματίζεται η έναρξη λειτουργίας νέων τμημάτων μάθησης Αγγλικής Γλώσσας, Πληροφορικής, Τοπικής Ιστορίας και Περιβάλλοντος σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου.
     Μελλοντικά θα προσφερθούν προγράμματα που αφορούν στους τομείς ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ – ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ. Η αναλυτική παρουσίαση των νέων διαθέσιμων προγραμμάτων θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως με νεότερη ανακοίνωση.
     Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοαντίγραφου της ταυτότητας.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο γραφείο του ΚΔΒΜ στο πρώην Δημαρχείο Παλαίρου και στα κατά τόπους ΚΕΠ
Τηλ. 2643360115- 6972676332           

email: kdvmvonitsas@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο